Kevser Şimşek

İmam Ali (a.s) Kufe mescidinde başı zehirli kılıçla yarılmış bir haldeydi, o yaralı haliyle şöyle vasiyet etmekteydi :“ 

Allah düşmanlarının Peygamberi Ekremin oğlu Abdullahın vefatına sevinerek soyu ebter diyerek alay edip incitikleri bir dönemde 

Bugün dünyanın bir bölümünü kan ve ateşe boğup katliamlarda bulunanlar bütün bunları miletleri yağmalamak ve onaların...

Bu gün o hiç şüphesiz bizler için elim verici bir gündür Kerbelanın her anı acı ızdırap mazlumiyetle büyük dersler...

Ya ceddi ya Resulallah ben Zeynebim senin kızın Fatıma Zehra‘nın kardeşin Aliyel Murtazanın kızı.

Tarihler hicri 61 yılını gösterdiğinde Muaviye Bin Ebu Süfyanın ölümüyle İslamın en karanlık hükümeti olan Yezid...

İçinde bulunduğumuz bu manevi aylarda insanların manevi arınma ve fitnelerin karşısında mücadele azimlerini...

Bu insanlığın inkılabı, hayat veren çağrının 20 yüzyıldaki tezahürüdür,

Geçen hafta Halep’in kurtarılmasıyla birlikte sesler yükselmeye başladı, medya adeta bir seferberliğe girişti…

İçinde bulunduğumuz bu mübarek ayı, şu kutsal günleri Vahdet haftasını tüm inananlara tebrik ediyor.

Suyun kenarına ulaşınca Ebul Fazl Abbas nasılda coşmuştu mazlum Fırat,

İçinde bulunduğumuz bu manevi günler bize şunu sordurmakta, Neden bu haldeyiz?

Sayfalar