KUR’AN’DA TEDEBBÜR NEDİR? - 11 -

Sat, 13/05/2023 - 09:39

HAC GÜNLERİNDE HACILARI KUR’AN’DA TEDEBBÜRE ALIŞTIRIN

Welayet News  -  Bir hacı, Medine-i Münevvere’de bir Kur’an hatmi okursa, Mekke’de bir Kur’an hatmi okursa -ki buralar Kur’an’ın evi, Kur’an’ın nazil olduğu yerlerdir- yahut bir Kur’an hatmine gücü yetmiyorsa, Kur’an’ın önemli bir bölümünü tedebbür ile ve üzerinde durup düşünerek okursa ve orada bulunduğu süre içerisinde tedebbür ile durup düşünerek okumayı alışkanlık haline getirirse -ki sizler eğer hacılar için bu tür tarz ve manevi-ruhsal açıdan bu ölümsüz metodu alışkanlık haline getirirseniz- bu, onlar için bir sermayeye dönüşür. Kur’an bitip tükenmez bir hazinedir. Kur’an’la ünsiyet, bütün vaizlerden, nasihat ehli bütün dostlardan ve bütün derslerden daha faydalıdır insan için. İnsan, eğer gerçekten Kur’an’la iletişim kurabilir, Kur’an’ı aydınlanmak, faydalanmak, gönül ve mana dünyasını nurlandırmak için okursa, bu onun için diğer bütün cüzlerden daha yücedir. Eğer insan bu ünsiyeti kurabilecek olursa, çok büyük bir kazanımdır kendisi için.

FARKLI MAKAMLARDA OKUMAKLA YETİNİLMEMELİDİR

Sadece okumak, sadece laf kalabalığı yapmak, sadece farklı makamlarda okumakla yetinilmemelidir. Tüm bunlara birer vesile olarak bakmak gerekir. Güzel bir makam ve güzel bir ses Kur’an için gereklidir. Gönüllerin ürpermesi, yumuşaması ve Kur’an’ın anlamına ulaşılması için gereklidir. Bunun bağımsız bir konu olduğunu zannedecek şekilde düşünmemiz yanlıştır. Hayır, tüm bunlar birer mukaddime/birer ön hazırlıktır. Bu ön hazırlığı asıl uğruna hazırlık yaptığımız şey hatırına yapmalıyız. Tabi ki bu ön hazırlık olmaksızın da iş bayağı zordur. Bizim, Kur’an ezberi, Kur’an tilaveti, Kur’an oturumlarının tüm ülke sathında yaygınlaştırılması, Kur’an ilimleri ve Kur’ani sanatlar -tilavetten tutun kitabet ve Kur’an’la alakalı tüm meseleler- gibi konular hakkında ısrar edip duruyorsak tüm bunlar şunun içindir: tüm bunlarla tanışma ve bu branşlar için vakit ayırmak, ülkenin iklimini Kur’ani kılar. Biz böyle bir iklime muhtacız. İklim Kur’ani olduğunda ise, Kur’an’la ünsiyet artacaktır, yaygınlık kazanacaktır. Kur’an’la ünsiyet ise Kur’an ve Kur’ani öğretiler üzerinde tedebbür etmeyi gerektirecektir. Günümüzde İslam dünyası bu tedebbüre muhtaçtır. Bizler, İran milleti olarak da bu tedebbüre muhtacız.

KUR’AN TİLAVETİ VE İLAHİ AYETLERİ GÜZEL KIRAAT ETMEK TEDEBBÜR İÇİN BİR MUKADDİMEDİR

Tağut döneminde, Kur’an bizim ülkemizde terk edilmiş bir konumdaydı; Kur’an’ın yaygınlaştırılması için toplumsal bir hareket söz konusu değildi; var olan tek şey bazı fertlerin bireysel çabalarıydı. İslam Cumhuriyeti ve İslam’ın hâkimiyeti sürecinde, ülke yöneticilerinin en öncelikli programlarından biri, Kur’an’ı yaygınlaştırmaktır. Kur’an tilaveti, Kur’an’la ünsiyet, Kur’an’ı anlamak ve Kur’an hafızlığı bu programlar kapsamındadır. Evet, bunun en önemli göstergelerinden biride işte bu uluslararası Kur’an müsabakalarıdır. Fakat Kur’an tilaveti ve ilahi ayetlerin güzel kıraat edilmesi, Kur’an’da tedebbürün bir mukaddimesidir. Biz, Kur’an tilaveti, Kur’an kıraati ve Kur’an makamlarıyla sanki asıl konumuzmuş gibi kendimizi meşgul edip oyalamamalıyız. Zira bu, bir mukaddimedir, bir yoldur. Kur’an’ı güzel bir sesle okumak, insanın kalbinin yumuşamasına, ürpermesine sebep olur ve kalbi Kur’ani öğretileri Kur’an ayetlerinin anlaşılması için hazırlar. İşte biz buna muhtacız.

KUR’AN’DA TEDEBBÜR İÇİN CİDDİ BİR KARAR VE KESİN BİR ADIM ATMA ZORUNLULUĞU

Ümidimiz o ki geçen günlerimiz bu ayın gereklerine uygun bir şekilde geçirmiş olalım ve gelecek günlerin kadirini daha çok bilelim. Kendi nefsimizle ilgilenmek, ilahi ahkâm ile bağımız, halka karşı tutumumuz, Kur’an’da irtibat ve tedebbür, nefisle mücadelede daha kararlı ve azimli olmak gibi hususlarda ciddi bir karar ve kesin bir adım atalım.

RİCA EDİYORUM KUR’AN’IN ANLAMIYLA BİR ÜNSİYET BAĞI KURUN!

Azizlerim! Aziz gençler! Kur’an tilaveti büyük bir fazilet ve sevaptır. Fakat bu tilavet, marifete ulaşmak için bir vesiledir. Bu Kur’an, zengin bir okyanustur. İleriye doğru adım attıkça daha bir susuzluk hisseder ve daha bir bağlanırsınız; gönlünüz daha bir aydınlanır. Kur’an’da tedebbür etmek gerekir. Ben yeniden, siz gençlerden rica ediyorum, Kur’an’ın anlamıyla ünsiyet bağı kurun ve Kur’an meallerini anlayın. Ben defalarca bunu gençlerden istemişimdir ve birçoğu da bu yolda adım atmışlardır. Zaten Kur’an’ı her gün okuyorsunuz. Okuduğunuz kadarının mealine de bir bakınız! İzin verin, bu marifet sizlerin genç dimağlarınıza işlesin.  İşte bu durumda tedebbür fırsatını da elde edersiniz.

KUR’AN’DA TEDEBBÜR, HERKES İÇİN YAYGINLAŞMALI VE UYGULANMALI

Henüz, insanların dünya ve marifet mutluluğunu, her türlü yıkım, sapkınlık, zulüm ve alçalmadan kurtaracak düzeyde temin edecek tam anlamıyla İslami bir toplumla bizim aramızda büyük bir mesafe vardır. Bu mesafe, halkın azmi ve yetkililerin gayretleriyle kapatılmalıdır. Bu mesafeyi kat etmek, emr-i bi’l maruf ve nehy-i ani’l münkerin bütün toplum sathında benimsenmesiyle müyesser olur. Camilerde, birer maneviyat, tezkiye ve hidayet karargâhı olarak günbegün daha sıcak bir ortam yaratılmalı ve canlılık kazandırılmalıdır. İslami iman ve amel göstergeleri toplumun her köşesinde; bu cümleden olarak devlet kurumları, daireleri, üniversiteler ve her yerde herkesi Kur’an’ın nurani öğretilerine uymaya teşvik etmelidir. Allah’ın kitabı, halk arasında gerçek bir varlık bulmalı; onu öğrenmek, tedebbür etmek ve derinliğine inmek herkes, özellikle de genç ve ergenlik dönemindeki çocuklar arasında yaygın bir hale gelip hayata geçirilmelidir. Bu hususta, âlimler, şuurlu kesim, yazarlar, konuşmacılar ve kitle iletişim araçlarının sorumluluğu çok önemli ve hayati bir sorumluluktur.

Çeviri: İsmail Avci

Welayet NewsAdd new comment