KUR’AN’DA TEDEBBÜR NEDİR? - 13 -

Sat, 27/05/2023 - 10:10

KUR’AN’DA TEDEBBÜRÜN ÖN HAZIRLIK AŞAMALARI

1-Kur’an’ı Doğru Okumak:

Welayet News  -  Her şeyden önce güzel okumalısınız. Tilavetiniz iyi, güzel, kapsamlı ve doğru olmalıdır. İkincisi, Kur’ani terim ve anlamları anlamalısınız. Üçüncüsü, Kur’an’ı ezberlemelisiniz. Kur’an ezberi çok önemlidir. Siz gençler buna muhtaçsınız ve yapabilirsiniz de. Siz Kur’an hafızı olduğunuzda, Kur’an ayetlerini tekrar tekrar okumak ve daima Kur’an’la ünsiyet bağı içerisinde olmak, sizlere Kur’an’da tedebbür fırsatı verecektir.

Kur’an’la ünsiyet, Kur’an meclislerinde bulunmak, Kur’an’ı anlama çabası ve Kur’an’da tedebbür gereklidir. Bu işin ön aşaması, Kur’an’ı okuyabilmektir, Kur’an’ı ezberleyebilmektir. Kur’an ezberi çok etkilidir.

2- Kur’an’ın Anlamını Bilmek

İnsanın tedebbürle ve İlahi kelimeleri anlayarak yapacağı tilavet arzulanan tilavettir. Ki bize göre bu mümkündür. Eğer insan Arap dilini bilir ve bilmediği yerlerde de tercüme/meallere başvurur ve üzerinde tedebbür eder, iki kez, üç kez, beş kez okursa ayetin içeriğine dönük bir idrak ve zihinsel açılım yaşar ki bu, başka şekilde de elde edilemez, sadece tedebbür sayesinde elde edilir, bunu deneyebilirsiniz!

Zahiri Anlamı İdrak

Sizler, tilavet etmekte olduğunuz her engelin anlamını idrak ederek okuyunuz. Arapça bilen her kesin anlayabileceği anlamı; zahiri anlamın kendisini doğru idrak ediniz. Bunu idrak ettiğinizde tilavet esnasında insana tedebbür fırsat ve gücü elverir; yani insan bu durumda artık tedebbür edebilir.

KUR’AN TERİMLERİNİ ANLAMAK VE KUR’AN’IN KELİME KELİME TERCÜMESİ

Kur’an’la amel etmenin ilk adımı, Kur’an’ın metniyle tanışmaktır. Tağut rejimi döneminde, halk Kur’an’la aşina değillerdi. Onu yüzünden okuyabilenler; üstelik yanlış bir şekilde çok sınırlıydılar. Gençler ve Pehlevi dönemi okullarında yetişenler, Kur’an’la hiçbir şekilde tanışmıyorlardı. Eğer imanlı bir anne ve babaları varsa, onlar için bir köşede Kur’an dersi düzenliyorlardı ve onlar kendileri öğreniyorlardı. O günlerdeki okullarımız, Kur’an eğitimi sorumluluğu taşımıyorlardı; Kur’an toplum sathında garip idi. Şu büyük Tahran şehrinde birkaç kişinin bir araya geldiği bir hocanın anlama, tecvit ve kıraat dersi verdikleri kurslar çok azdı. Diğer şehirlerde de böyleydi. Kur’an topluma girdiğinde, Kur’an’ın varlığı kendi lezzetini damaklara tattırır. Bugün Kur’an, ülkemize egemendir. İlk adım, Kur’an’ın metnini öğrenmektir. Ki bu gün be gün yaygınlaşmalıdır. Eğer herkesin Kur’an öğrenmesini istiyorsak, bir kesim en zirvede olmalıdır. Nitekim diğer her şey için bu böyledir. Örneğin sporun toplum sathına yayılmasını istiyorsanız, bir takım şampiyonları halkın gözü önünde tutmanız gerekir. Eğer Kur’an’ın evlerde, çocuklar arasında, büyükler arasında, kadın ve erkekler arasında yaygınlaşmasını istiyorsanız, Kur’an şampiyonalarına saygı göstermelisiniz. İşte bu yüzden biz, onlara saygı duyuyoruz. Onlar Kur’an’ın taşıyıcılarıdırlar, onlar aziz ve değerlidirler. Onların dilleri azizdir, dudakları ve kalpleri azizdir. Zira onlar Kur’an’la ünsiyet bağı kurmuşlardır. Bizim canımız Kur’an’a kurban olsun! Fakat bu kadarı yeterli değildir; Kur’an ezberi, terimler ve Kur’an’ı kelime kelimesine anlamak Arapça bilmeyenler için gereklidir. Kur’an terimlerini anladığınızda ise tedebbür gereklidir. Hatta Kur’an’ın Arapça lafızlarını çok iyi bilenler dahi eğer tedebbür etmeyecek olurlarsa, Kur’an’dan çok az nasipleneceklerdir. Kur’an’da tedebbür gereklidir. Yani Kur’an terimleri üzerinde düşünmek ki bu derinlikli bir kelamdır, yüce bir kelamdır ve bunun üzerinde tedebbür etmek gerekir. Bu kelamı dile getiren Zat-ı Akdes-i İlahidir. Kelimeleri Zat-ı Akdes-i İlahiye aittir. Yani sadece anlamları değil kelimelerin kendisi de O’nundur. Dolayısıyla ona dikkatle eğilmek, onu anlamak ve derinliğine dalmak gerekir. Tüm bunlar ancak ve ancak Kur’an’ın metniyle ünsiyet ile elde edilebilir.

KUR’AN’IN MANASINI ANLAMAK

Allah’a hamdolsun, toplumumuzda, ülkemizde, Kur’an’la ünsiyet seferberliği, güzel bir seferberliğe dönüşmüştür. Bizim daha önce tavsiye ettiğimiz Kur’an hafızlığı meselesi, Allah’a hamdolsun gün geçtikçe gençlerimiz arasında gitgide yaygınlık kazanmaktadır. Doğrusu, yaygınlaşması da gerekir. Zira illaki Kur’an’la tanışma ve ünsiyet kurmalıyız. Kur’an’ı ezberlediğiniz zaman, Kur’an’ın anlamını da doğru anlayabilirsiniz. Bir insan Kur’an’ın manasını anladığı zaman, Kur’an’ın anlamını da doğru anlayabilirsiniz. Bir insan Kur’an’ın manasını anladığı zaman, Kur’an’da tedebbür edebilir. Tedebbür ettiği zaman, yüce öğretilere erişebilir ve gelişip yetkinleşir. İnsan, Kur’an’la ünsiyet kurarak, iç dünyası da değişir.

Şu gözlerinizin önündeki sözler, Allah Teâlâ’nın İlahi vahyin son zahiresi olarak beşeriyete bağışladığı sözlerdir. İşte bu sözler, beşeriyeti, edebiyete kadar; şu kâinatın sonuna kadar saadet, felah ve kurtuluşa hidayet etmesi gereken sözlerdir. Bunlar baştanbaşa marifet yüklüdür. Bu sözleri anlamak gerekir.

Çeviri: İsmail Avci

Welayet NewsAdd new comment