Kevser Şimşek

Şeytan sürekli vesvese verir gücü yoktur, ancak onun vesvesesine aldananlar onun adımlarını takip ederek onu güçlendirirler.

Gün geçmiyor ki siyonist ruhlu insan kılığındaki ABD başkanı Donald Trump bir fitne- fesat çıkarmasın .

Sevinç ve gururla şafakta 10 günü yaşadığımız bu mukaddes günlerde tüm taaruzlara karşı 40 yıl boyunca direniş göstererek kadim olmuş...

Bu kıyam emr-i bil maruf nehy-i anil münker kıyamıdır. imam Hüseyin bu sözleriyle inandığı amaçladığı ve dayandığ ilkeleri çok açık bir...

Ey kavmim benim makamım ve Allah’ın ayetleriyle hatırlatmalarım eğer size ağır geliyorsa ben şüphesiz Allah’a tevvekül etmişim. 

Hz İbrahim, Hz Hacer ve İsmail‘i beyti atikin yakınındaki Zemzem kuyusunun yanına üzerlerine küçük bir gölgelik yaparak tulumlarında...

İmam Ali (a.s) Kufe mescidinde başı zehirli kılıçla yarılmış bir haldeydi, o yaralı haliyle şöyle vasiyet etmekteydi :“ 

Allah düşmanlarının Peygamberi Ekremin oğlu Abdullahın vefatına sevinerek soyu ebter diyerek alay edip incitikleri bir dönemde 

Bugün dünyanın bir bölümünü kan ve ateşe boğup katliamlarda bulunanlar bütün bunları miletleri yağmalamak ve onaların...

Bu gün o hiç şüphesiz bizler için elim verici bir gündür Kerbelanın her anı acı ızdırap mazlumiyetle büyük dersler...

Ya ceddi ya Resulallah ben Zeynebim senin kızın Fatıma Zehra‘nın kardeşin Aliyel Murtazanın kızı.

Tarihler hicri 61 yılını gösterdiğinde Muaviye Bin Ebu Süfyanın ölümüyle İslamın en karanlık hükümeti olan Yezid...

Sayfalar