Kevser Şimşek

Acı ve matem ayı muharem geldi, sarallah Hüseynin matem taziyeleri kuruldu 13 asırdır ağlayarak direnmekte sevdikleri ne acısından bir...

Haticetül Kubra‘nın  inci tanesi kısacık hayatıyla silinmez, izler bırakıp dünya siyasetine yetistirdiği evlatlarla bu gün dahi yön...

Şüphesiz biz Musa'ya, “(Size) Yetişilmesinden korkmadan ve endişeye kapılmadan kullarımı geceleyin yürüyüşe geçir ve onlara denizde kuru...

Rahman ve Rahim olan Allah‘ın belirleyip kitabıyla vasf ettiği birini hangi kelam hangi beşer anlatablir, insanoğlu onu neye benzetip...

Şeytan sürekli vesvese verir gücü yoktur, ancak onun vesvesesine aldananlar onun adımlarını takip ederek onu güçlendirirler.

Gün geçmiyor ki siyonist ruhlu insan kılığındaki ABD başkanı Donald Trump bir fitne- fesat çıkarmasın .

Sevinç ve gururla şafakta 10 günü yaşadığımız bu mukaddes günlerde tüm taaruzlara karşı 40 yıl boyunca direniş göstererek kadim olmuş...

Bu kıyam emr-i bil maruf nehy-i anil münker kıyamıdır. imam Hüseyin bu sözleriyle inandığı amaçladığı ve dayandığ ilkeleri çok açık bir...

Ey kavmim benim makamım ve Allah’ın ayetleriyle hatırlatmalarım eğer size ağır geliyorsa ben şüphesiz Allah’a tevvekül etmişim. 

Hz İbrahim, Hz Hacer ve İsmail‘i beyti atikin yakınındaki Zemzem kuyusunun yanına üzerlerine küçük bir gölgelik yaparak tulumlarında...

Sayfalar