KUR’AN’DA TEDEBBÜR NEDİR? - 10 -

Sun, 07/05/2023 - 10:12

TEDEBBÜRSÜZ KIRAATİN SONUCU, HİÇ HÜKMÜNDEDİR

Welayet News  - Kur’an’ı açın, oturun kalp huzuruyla on ayet, yirmi ayet, elli ayet, yüz ayet okuyun. Kur’an’ı tedebbür için, anlamak için, faydalanmak için okuyun. Kur’an okumanın bir türü şudur ki, insan Kur’an’ın zahirini alır ve sonuna kadar okur. Bu tür okumanın hiçbir faydası yoktur demek istemiyorum. Elbette ben, geçmişte hiçbir faydası yoktur demişimdir ama sonraları görüşümü değiştirdim. Fakat bu fayda, Kur’an tilavetinden beklenilen şey karşısında neredeyse yok hükmünde hiç sayılmaya yakın düzeydedir.

KUR’AN’DA TEDEBBÜR AYDINLIĞINDA KUR’AN’DAN FAYDALANMAK

İslam’ı sağlıklı insani düşünce ve asil İslami metinlerde yer aldığı şekilde anlamalı, bilmeli ve Kur’an’ın hidayetiyle ondan nasibimizi almalıyız. Kur’an’ın kendisi ‘her şeyin açıklayıcısıdır’ ; bir kılavuzdur, beyandır ve bir çizgidir. Müslüman toplumlarda fikir ve görüş sahiplerine bir telkinde bulunuyor ki bu telkin, İslami düşüncenin egemenliğinden korkan batı düşüncesi ve batı kültürünün sultasının bir sonucudur. O da şu ki güya İslam’ı batılı yöntem ve öğretilerle tanışarak öğrenmek gerekiyormuş. Böyle değildir! Tabi ki bütün öğretiler, insanı bilinçlendirir ve daha iyi anlayabilmek için donatırlar ama İslam’ı, İslam’ın kendisinden öğrenmek gerekir. İslami hakikatleri, İslami metinlerden almak gerekir; İslam’ın hakikatleri İslam’ın kendi terminolojisi ile öğrenilmeli ve pratiğe aktarılmalıdır. İslam, insanların fikir ve zihin dünyalarının bir meşalesi ve insanların hidayet vesilesidir. Kur’an bir hidayet ve nur kitabıdır. Kur’an’a başvurarak üzerinde tedebbür edenler, Kur’ani öğretilerden nasiplerini almak için kendi iç dünyalarında altyapı ve yetenekleri geliştirenler; işte onlar, Kur’an’dan paylarına düşeni alabilirler. Bizim, İslam’dan anladığımız şeylerin, İslam’la arası olmayanların, İslam’dan hoşlanmayanlar ve İslam’ı gerek ekonomik sahada gerekse siyasi sahada kendileri için bir engel olarak görenler nasıl değerlendirirler; acaba hoşlarına gider mi? Acaba bizim İslam anlayışımızı kabul ederler mi etmezler mi diye bir kaygımız olmamalıdır. İslam insanları hidayet etmek adına öyle bir dünyaya ayak bastı ve beşeriyet hayatına girdi ki her yan inkârcılık her yan yalanlamaydı.

Peygamberi iftiranın her türüyle suçluyorlardı. Kur’an’a bir göz atın; Peygamberin düşmanlarının peygamber hakkında kullandıkları ifadelere bir bakın. Öyle ifadeler kullanılıyor ki zayıf yapılı her insanı kırar, meramını anlatma cesaret ve cüretini yok eder. Fakat Peygamber bunları önemsemedi ve dilinde cari olan ve kalbine ilham olunan Allah kelamını dile getirdi. İlahi kelamın nuraniyeti de yapacağını yaptı.

Çeviri: İsmail Avci

Welayet News Add new comment