Kevser Şimşek

Şüphesiz bazı şahsiyetler tarihe iz bırakır ve insanlığa kurtuluş sunar. Onlar tarihi yazar yürünmesi gereken yolun işaretlerini sunar...

Bu kutlu bayram tüm insanlığa ve ümette mubarek olsun. Bu öyle bir gündür ki belkide hazreti peygamberin doğumundan...

Peygamberi Ekrem şöyle buyurmakta:”Ey Ali seni bir dağ bile sevse muhakak musibete uğrar.”

Hz Fatıma'n doğumu öyle bir gündür ki hayatların manalandığı mukadesatların mukedasatıdır, alemin nuru İmamet'e gark...

"Ey iman edenler hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah ve Resulu'nun davetine icabet edin ve bilinki Allah...

Suyu bulandıran kendini körfeze atmak istiyor. Fransa’nın bir redd oyuyla kabul etiği Charles de Gaulle isimli uçak...

Hamd alemlerin Rabbi kudret sahibi rahmeti gazabını geçmiş tüm eksikliklerden münezzeh tüm övgüler kendine yaraşan ve...

Hilkate başladı seninle Rahman

Göklerin övgüsü yerin övüncü

Kerbela’nın kırkıncı gününü yani Erbain aşk erlerinin aşk meydanındaki ölümsüzlük hamlesi. İnanmışlık teslimiyetin...

''Onlara arzda fesad çıkarmayın denildiği vakit, bizler ancak ıslah edicileriz derler, dikkat edin onlar muhakkak...

Hamd alemlerin Rabbi nimetleri sonsuz lütufkar af edici rahmeti gazabını geçmiş Malik-i Mutlak Rabbü'l alemin Allah’a...

Bir isim vardır anarken saygı hayanın bükülerek eğildiği

Yazarken kalemi titretip mevtum eden

Sayfalar