EY DÜNYA MUSTAZAFLARI UYANIN

Cu, 23/02/2018 - 18:16

Bugün dünyanın bir bölümünü kan ve ateşe boğup katliamlarda bulunanlar bütün bunları miletleri yağmalamak ve onaların sermaye ve amelerini yutmak için birbiriyle yarışmak amacıyla yapmaktalar, zayıf ve geri kalmış ülkeleri kendi egemenlikleri altına alıp onları köleleştirmek istemektedirler.

Bu nedenledir ki hürriyet kalkınma ve ilerleme ülkelerin bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü savunma daha başka nice aldatıcı isimlerle hergün dünyanın bir köşesinde savaş çıkarmakta ve savunmasız milletlerin başına tonlarca ateş bombası dökmektedirler.

Dünya ehli olan kimselerin o bozulmuş beyinleri ve onların mantığına göre bu dava gayet yerinde ve doğru görünebilir. ama sizin anlaşmazlığa düşmenizi onların mantığıylada açıklayabilmek kabul değil.

Onlara niçin bu savaşları çıkarıyorsunuz ? diye sorulsa falan ülkeyi almak istiyoruz falan ülkenin yer altı ve yer üstü zenginliklerini ele gecirmek istiyoruz diyeceklerdir .

Peki ya size niçin aranızda böyle ihtilaf var aranızdaki bu kavga ve anlaşmazlıklar neden ?diye sorsalar verecek ne cavabınız var ?

Sizin dünyadan ne kazancınız ne çıkarınız var ki onun için kavgaya tutuşsanız?

Ruhullah Humeyni (ra) bu öngürüler islam devrimi lideri İmam Humeyni (ra) başımızdaki etrikalara karşı anlaşılır bir lisanla müslümanlara insanlığı ve mustazafları gerek emperyalistlere ve gerek başlarındaki emperyalist uşaklarına karşı bilgilendirmesi uyarması onların niyet amel ve amaçlarını bizim için anlaşılır kılmış olmasıdır.

39.Yılını kutlayacak olan islam devrimimin en büyük özeliği düşmanı tanıyan ve onun etrikalarına hilelerine dahil olmayıp düşman siyasetinin üzerinde siyaset geliştirerek onları teşir eden feraset sahibi bir lider ve ona canları pahasına inanan ve bu inanacı tağuta karşı durarak ispatlayan fedakar devrimcilerdi.

İmamın insanığa bir mesajı vardı: „Ey dünya mustazafları uyanın başınızdaki zalimleri kovun gasb edilmiş haklarınızı tırnaklarınızla söküp atın.“

Ey dünya mustazafları uyanın sedası dünyanın her yanına yayıldı, azımsanmayacak bir direniş gerçekleşti ve hala daha bu sedayla uyananlar emperyalistlerin hilelerini darma dağan edip zaferlere erişirken ne yazık ki bunlara karşı munafık cephede yerinde durmamakta ve düşmanın amelerine ulaşması için kendi din ve onurunu pazarlık konusu ederek onların islam coğrafyasındaki katliamlara imza atması için mazlum kanları akıtmaktalar. İmam Humeyni‘nin bu ümmete nasiatını ümmete unuturarak zaferin yolunu onlara kapatmak istemekteler. onlar bilmekteler düşmanını tanımayan ihaneten kurtulamaz ama ne yazıktır ki o büyük insan büyük şeytanı onca tanıtmasına rağmen İslam ümmetinin özellikle yöneticileri gereken dersi almadı ve Amerika ile müttefik olmaktan siyonist çıkarlarına hizmeten geri durmadılar ve bunu batı hayranı yöneticiler büyük bir değermiş gibi halklarına sundular ve bu kan içiçilerin yolundan gidenler kan dökmekte düşmanı dahi kendine alkışlatır duruma geldiler.

İslam devriminden sonra kullandıkları ilk pion Saddam Hüseyin‘di yaptıkları ve akıbeti aşikar olmasına rağmen bundan ders çıkarılmadı gelip gidenler değişsede islam ümmetine biçtikleri acı kader değişmedi.

Bugün hala Amerikan işgali altındaki Afganistan’da bu ülkedeki cinayetlerle kalınmayıp birde orda ekip uçaklarıyla dünya piyasasına satıkları esrar ve buna benzer madelerlede dünyada nasıl katliyam nasıl bir ifsat gerçekleştirmekte oldukları anlaşılmış olur.

Suuddi Arabistanın dayanaksız ve haksız Yemen saldırılarında yine büyük şeytan vede siyonist hamilerinin plan ve amaçları içindir ve onaların doymak bilmeyen egoları içindir.

Burda İmam Humeyni‘nin aranızdaki bu kavga ve anlaşmazlıklar neden diye sorsalar ne cevabınız var? Sorusu bu zülme bulaşan ve buna susanlardan sorulması gereken soru ve hesabtır. İstisnasız bütün islam beldeleri bu zulümden madurdurlar yüz yıl önce insanlara masa başında haham katip ve ingilizlerin çizdiği harita düşmanın istediği ihtilaf ve tefrikaların planıydı çünkü düşman çapulcu akbaba zihniyetiyle leş didikleyecek kadar namertir.

Büyük şeytan yine bu günlerde büyük oyununun sahnelemede, kendi yapamadığını dostları aracılığıyla içra etmekte.

Bugün ki Afrin herakatı siyonizim ortadoğusunu var etmek için başlatılmıştır, Amerika ve İsrailin izin ve memnuyetindeki bu harekat yıllardır Amerikan ordusu İŞİD‘en madur olmuş bir halkı bu kış şartlarında yeni bir maduriyete sürüklerken ismine PYD‘eyle mücadele veyahut İŞİD‘e karşı mücadele ismi verilmesi yine İmam Humeyni‘nin değimiyle aldatıcı isimlerle orta yere gelmelerinden başka bir şey değildir. Bu halk daha 1,5 yıl öncesine kadar İŞİD tarafından kesilip satılmaktaydı ancak o gün onları koruyanlar halkla beraber olan PYD‘eydi ve Hükümet bugün yaptığı gövde gösterisini ne yazık ki göstermelik olarak dahi icra etmedi. İŞİD‘in oradan etkisini kayb ettikten sonra bu hareketin yapılması ne tür derin oyunların oynadığınında delilidir. Anlaşılmıştır ki dedikleri gibi bir tehdit halka yönelik bir tehlikeden dolayı değildir üstelik bu herakete özgür Suriye ordusuyla yapılması ve bu ordunun Suriyeyi bölmek için kurulup aylıklarının İsrail tarafından ödendiğininde bizzat Türkiye televizyonlarından haber edilmesi ne tür bir amacın güdüldüğünü ve insanların kaderinin büyük şeytan ve siyonistler için heba edildiğini daha da belirginleştirmektedir.

Malesef hükümet başlamakla kaybetiği bir savaşa askerlerini sürmüştür, bölünmüş bir Suriye sadece İsrailin planıdır bilerek veya bilmeyerek bunu katkı sağlama düşmana güç sağlamaktan başka bir şey değildir.

Bugün herkese aşikar olan iki cephe vardır, islam devrimiyle başlayan İran İslam devrim cephesi ve Amerika siyonist cephesi yıllardır ortadoğuyu bölmeye çalışan siyonist cephe ve buna direnen komşularının bütünlüğünün garentörü olan İran islam cumhuriyeti ve Suriye’nin bölünmesinde Amerikan cephesinde yer alarak teşir olan munafık cehreler bu halka verdirilen manevi kayıplar anlatılamayacak kadar ağırdır islamdan dem vuranların İsrail ordusuyla hareketi ve bu hareketi kuranı aracı ederek fetih süreleri okuyarak insanlarının dini eğilimlerini dahi suistimal etmeleri dinsizlerle savaşıyoruz yaygaraları ve gençlerini siyonist çıkarlarına kurban verip bayraklara sarılı ailelerine getirmeleri kime hizmetir ülkenin maddi imkanlarını insanların yararına kullanmayıp silah bomba vede yok etmeye dayalı silahları harcayıp kendi coğrafyasının üzerine dökmesi sadece Tel avivi razı etmektedir.

Afrini idlibi yada başka bölgeleri fitne gösterip Tel avivi bu halka unuturması Amerika‘ya ve siyonizmi yapıla gelen en büyük hizmetir. Yıllardır kendi halkının Kürt sorununu çözememiş bir yönetimin başkalarının yönetimine kürtler güçleniyor ismi altında mudahil olup askeri harekete bulunması bir başkalarınında kendi ülkesine mudahil olmasının zemini oluşturmakta.

Bu İsraili razı etme yollunda çok büyük bir ihanet ve komplodur, bu ümmete ve millete.

Saddam‘da bir zamanlar Kuveyti kendine ait görmüştü, Amerika‘nın izniyle işgal ettiği Kuveyt yine Amerika‘nın elliyle kendisinin sonunu getirmişti.

Afrinden sonra ÖSO‘nun İdlibe doğru harekete etmesi Musul‘dan bahs edilmesi daha büyük kıyımların ayak sessidir. Bunlar Suriyenin bölünmesini hedefleyen curetkar adımlardır. Bu ümmet 100 senedir bu mevcut sistemler tarafından sömürülmekte ve değiştirmek istedikleri haritaları katliamlarla gerçekleştirme yollundalar. Yıllardır içinde bulunduğumuz bu savaş uyanmadığımız sürece bitmeyecektir. Bu açılan bayraklar Muaviye‘nin Amr bin As‘ların İmam Ali‘ye karşı açtıkları bugün nün fitne bayraklarıdır. Dünden ders alınmalı fitnecilerin izzet dedikleri Amerika ve İsraile olma zilletini red etmeli uyanmalı başımızdaki zalimleri tanımalı ve haklarımızı velayet bayrağının gölgesinde onlardan almalıyız, bir yandan zalimin hilesine kanıp öte yandan hak tan bahs etmek Ali‘ye kılıç çeken harici zihniyetindeta kendisidir.

Ey dünya Mustazafları uyanın sedasını mazlumların yanında haykırmalı, zalimlere karşı durup amelen yaşamalıyız.

 

Kevser ŞimşekYeni yorum ekle