ERBAİN UYANIŞ VE KIYAMDIR

Cu, 23/02/2018 - 18:13

Erbain imam Hüseyinden filizlenmiş vahdet ve bereketir.

Bu gün o hiç şüphesiz bizler için elim verici bir gündür Kerbelanın her anı acı ızdırap mazlumiyetle büyük dersler verir. Eğer Kerbela hakkıyla anlaşılmış olsa bu günün entrikaları ve katlıyamlarıda anlaşılmış olacak ve gerçekten ümmet ve insanlık bu insani ve imani uyanışı gerçekleştirebilirse halkları koyun sürüsüne çevirip böyle kalmasını isteyen şer güçler tek başlarına lanetlenmiş olarak ortada yerde kalalcaklardır. Bu gün ki siyasi hareketler Kerbela hareketlerinin devamıdır, ezelden beri devam eden hak ve batıl savaşı günümüzde hız kesmeden malesef dahada şiddetlenerek devam etmekte ama ne acıdır k  bu matemli günlerde tekrar müşahede ediyoruz ki imam Hüseynin şehadeti dahi bazı kişileri uyandıramamış. Bunun elbette pek çok nedeni vardır, hak batıl savaşında beraklaşmamış kalbler kıblelerini bulamamışlardır ve bulamamaktalar. Düşman ise sürekli bunlardan himet gürüp beklemektedir, düşman çok iyi bilmekte bu cehalet ve ihtilaflar islam ümmeti arasında devam ettiği sürece Kerbelarda sürüp gider ve bu tefrikalara vakıf ola lar sürekli olarak bu yaraları eşerler.

Ümmetin yegane kurtuluşu izzet ve özgürlük bayrağı olan ya Hüseyn sancağına gelip Necat gemisine binmekle olabir aksi halde namazlarımız dahi düşmanın hükümetine kuvvet katar. Zira şimdiye kadar hep tecrübe edildiki müslümanın kestikleri el kardeşlerinin elidir ve bu günün Firavun, Yezitlerinin ve  Amr bin Asları malesef islam kisvesini sürekli kullanan münafıklardır. Bunlar öyle münafıklardır ki İsrailin emriyle kalkar oturur zihinleri bulandırmak için Rehberin ayağına müslümanların tam kabine ziyarete giderler ama ayakları daha o mukaddes beldenin tozundan temizlenmeden İran mehzepçilik yapıyor demekten geri durmazlar. Müminleri aldatamadıkları için çamur at izi kalsın politikalarından asla ve asla vaz geçmezler.

Bunların münafıklıklarından koruna bilmek  için Kerbela toprağıyla teyemüm edip imam Hüseynin aşk okulunda namazı ikame etmeliyiz. İmam Hüseynin o en çok sevdiği savaşın en kızgın lahzalarında oklar altında ikame ettiği namazın manasını yaşamalıyız bununla kıyama durmalıyız. Bu öyle bir kıyam olmalı ki hanım efendi Zeynebin kıyamından ders almalı, Ebul Fazıl Abbasın suya değende ellerini çekip gözlerinden akan o mukaddes yaştan beslenmeli ve haykırmalı. Hayatımızın her anı zillet bizden uzaktır eğer bunun aksi olursa hiç şüphemiz olmasın ki kınadıklarımızın laneti bize döner. Yarının nesileri haklı olarak bizi kınar, çünkü bizler Medine ve Kerbela ruhundan zuhur etmiş bir devrimin taraftarlarıyız. Allahın kitabının hükümlerini yeniden hayatlarımıza kazandıran İslam devriminin taraftarlarıyız, bunun iddasında bulunmaktayız. O gün imam Hüseynin Kerbelada açtığı sancak bu gün Ayetullah Uzma Ruhullah Humeyni den imam Hamaneyin elline geçmiştir. 

Dün Allahın dinine yardım eden imam Hüseyin ve dostlarıydı bu gün imam zamanın değerli naibi ağayı Hamaney ve onun etrafında bu fikre inanan bu akideye iman etmiş yanlarındaki emanete sahip çıkan müminlerdir. Tüm müslümanların üzerine vacip olan odur ki canları pahasına velayet makamını korusunlar, eğer dünün Kerbelasına samimiyetle ağlıyorsalarsa bu günden yarına ağlanacak bir Kerbela kalmasın aksi halde ne Kerbela vakası için dökülen yaşlar nede kıldığımız namazlar bir anlam ifade etmez, zira düşmanın üzerimizdeki hesabı sultası bitmez. Tarihteki karekterler kendimizi sorguya almak düzeltmek için birer örnektir. Bu safta olmak yeterli görülmemelidir, zira saftaki çoğu kalabalıklar düşmanın tuzağına düşmekten kurtulamamış, düşman çemberinden çıkamamışlardır. Ey iman edenler yeniden iman edin ve saflarınızı sıklaştırın öyle bir düşmanla karşı karşıyasınız ki bizi sıratıl müstakimden etmek için and içmiştir.

Bakın günün haberlerine kerbelayı göreceksiniz her iki cepheyide imam Hüseynin ve Yezidin cephesi, inananlar ve inanmayanlar. Bu günün Firavun ve Yezidileri Lübnana ve İrana savaş açmaktan bahs etmekteler. Bu yeni değil ama Hüseyni iman karşısında burunlarının Suriye ve Yemen çukuruna tozlarına değiyor olması son cüretlerini onlara verip açıktanda savaş çığırtkanlığı yapmalarına neden olmuştur. İsrailin Lübnanı ve dahi tüm coğrafyayı işğal hazırlıkları Talmut yazıldığından Siyonizim kurulduğu günden beri vardır. Eğer güçleri yetseydi çoktan her şeyi yerle bir ederlerdi, tek başlarına bir halt edemedikleri için ahmak ve tamahkarların cehaletine muhtaç oldukları için her koldan özelikle medya Samirisini böğürtmekteler.

Direnişin imanı karşısında küfrünün zirvesini yaşayan siyonistler bu azaptan kurtulabilmek için münafıkların imanından himet umaktalar. Doğrusu bu güne kadar bu cahil dostları sayesinde nefes alabildiklerini göz ardı etmemek lazım. Bunların misali Rey valiliğine umut bağlayan Ömer bin Saada benzer, bu gayri meşru arzu Ömer bin Saadın felaketi olduğu gibi bu yolda gidenlerinde felaketi olacaktır. Bırakın Reye valiliği Reyin yüzünü bile göremiyeceklerdir. Bu tahütlerle insanlık ve inanaları kalt edenler siyonist efendileriyle rezil rusva bu dünyadan yanmaya başlıyarak cehennemi boylayacaklardır, ama tüm güçleriyle oraya yönelmeleri çok acımasız ve korkunç katlıyamları tezgaladıkları ve bunun için tıpkı Kerbela vakasındaki gibi direnişin etrafını boşaltma ve yahut karşıtları kışkırtıp meydana getirme seferberliği hızlandırılmıştır.

Bu meselenin artık gizli kapalı taraflarıda kalkmıştır, Suudi arabistanın politikaları ortada üç yıldır mazlum Yemeni vurmakta özellikle sivil halka yönelik saldırılarda kullandığı Amerikan yapımı misket bombaları yasaklanmış olmasına rağmen hiç bir yaptırıma uğratılmaması kimlerin hizmetinde olduğunu silah alımındaki rekorlarıyla kimlerin ekonomisini ayakta tutuğunu ispatlamıştır. Bu ingiliz tümürünün öldürücülük ve imha reaksiyonunun ulaştığı boyutu gözler önüne sermiştir. Bu gün bu zümre adaleti mahkum etmek istemektedir, celatlar asla suçlu bulunmamakta tıpkı Kerbela vakasında olduğu gibi. Müstekbir güçler bu katliyam ve cinayetleri çoğaltırma süreklileştirme seferberliğine girişmişlerdir, direnenler ve mazlumlarda suçludur bunlara göre suçları ise bu cani celat sistem inançlarını hedef alıp başlarını keserken usulca durmamaları ve onlara zorluk çıkarmalarıdır. Myanmardaki müslümanlara yaşatılan soykırım faciası siyonistin plan ve Suudun petro dolarlarıyla yapılmakta, artık bizim için Şeytanı taşlamak için yaptıkları o duvar hiç bir anlam ifade etmemekte o duvarın arkasındaki sarayda oturan ingiliz bayrağı kralar orda oturduğu sürece bu Ümmet iflah olmaz. Şeytan müslümanların attığı taşlarla yaşatılmakta nasıl mı şeytan olan bir sistemin müslümanların mali imkanlarını kullanarak ellerine verdiği fitne taşlarını müslümanlara attıkları için bundan daha büyük bir fitne yoktur.

Allakın kitabı buyurmuyormu fitne adam öldürmekten daha kötüdür diye, bir imanlı el bir Davudu sapan bu fitne beyinleri darma dağan edecek, Allaha and olsunki bu sapan gerilmiştir. Kamin Direniş ve Kudüs ordusu onların korktukları kaçtıkları akıbeti onlara tatıracak. Eğer azıcık basiretle bakılsa bügünün akrep timsah yaradılışlılarının bu güne kadar nelere sebep oldukları aşikar olacaktır ve her gün dünyanın gözleri önünde açlıktan ölen bir halka birleşmiş şer ittifaklarının sağırlığı bu savaştaki tarafları belirlemiştir. Bu sefalet ve açlığa sebep olanlardan merhamet beklemek merhamete merhametsizliktir. Bu gün kalkıp İranın Yemene füze vermesi savaş gerekçesidir demeleri asıl hedeflerini ikrar etmeleridir. Kendileri mazlumlara katli mubah görürken islam devriminin mustazaflara arka çıkmasını teröre destek ve savaş nedeni sayıyorlar. Bu tıpkı imam Hüseyne karşı yapılan propagandadır, imam Hüseynin başını keserken bu zalimler Hüseyin isyan etti diyorlardı. Bu günde aynı şeyi bu dini ayakta tutmaya çalışanlara yapıyorlar, bu gün ortadoğuda şah mad oyunları onaların sonunu haber vermekte Saray içindeki entrikalar şiddetlenerek gün yüzüne çıkarken Ferecin bir alemetininde müjdesini veriyor. Bunların kavgaları ve birbirilerini ortadan kaldırmalarıda imam Hümeyni rahmet alahu aleyhin ferecle ilgili müjdesiydi. Bizim için zuhur ne kadar sevindiriciyse onlar için o kadar elem vericidir, ama bizi amacları uğruna yıkılmaya yüz tutmuş düzenleri uğruna batınlarını hak birterek kurban vermek istiyorlar ve velayeti değerleri sahiplenmememiz için bizi aldatmak istiyorlar ama Kerbela vakasında gördük aldananların ve hareketsiz kalanların akıbetini. Öyleyse imam Hüseyne lebbeyke ya Hamaney diyerek cevap verin, öyleyse Zeynebe selama durun ve onun yaptığı tebliğata başlayın bir kez daha onları hayal kırıklığına uğratılın fitne denizlerini Kul, euzü birabbin nâs diyerek geçin ve onları fitnelerinde boğun. Allaha sığınma zillete karşı durma imamın kıyamına katılma nefsi kurban etme günüdür önümüzde yol alan Kerbela kervanına katılma zamanıdır, oyalanmıyalım imanımızı hakel yakin aşka dönüştürelim. Yolumuz izzet düşmanımız zillet ve cehalet Kerbeladan bize kalan izzetle dosta selam duruşumuzdur, sarallah ya Hüseyn düşmana meydan okuyuşumuz, her gün aşura her kerbela Lebbeyke ya Hüseyn.

 

Kevser ŞimşekYeni yorum ekle