İmam Hüseyin'e Hicret

Cu, 26/10/2018 - 20:52

Ölüm evladır zilletle yaşamaktan!

‘Eğer tüm yeryüzünde sığınacağım bir yer kalmasa dahi yinede ben biat etmeyeceğim.‘

Bu kıyam emr-i bil maruf nehy-i anil münker kıyamıdır. imam Hüseyin bu sözleriyle inandığı amaçladığı ve dayandığ ilkeleri çok açık bir şekilde beyan etmiştir. Tarihte imam Hüseyinin' kıyamı gibi bir kıyam görülmemiştir ve bu kıyam gibi hedeflerine yüzde yüz ulaşmış bir kıyam vuku bulmamıştır. Mekke’den Medine’ye oradan Kerbela’ya olan hicreti büyük bir mazlumiyet, yanlızlık ve ahdlere vefasızlıklarla kayıtlara geçerken insan tekatinin ötesinde zorluklarla iç içe olmasına karşın İmam Hüseyinin üstün dirayet, öngürü, merhamet ve siyasetle Kerbela imkansızında gerçekleştirmiş olduğu kıyam o günün şartlarında zahiri bir yenilgi görüntüsündeyken tüm evlat ve dostların hizbi şeytanlar tarafından katl edilip şehadete oluşmaları ve en son imamın mukaddes kanınında akıtılmasıyla gerçekleşen vahşet ve bu vahşet karşısında hiç bir şekilde geri adım atmayıp canlarını Allah yolluna fada eden yiğitlerin zaferlerine bu gün tanıklık etmekteyiz. Bu hakka dayanan Allah erlerinin tevekkül kılıçıyla razıye nefse ulaşmış İmam ve yarenlerinin yenilmezlik ölümsüzlük zaferidir.

Düşman İmam Hüseyin'i Kerbela’da katl ettiğinde ve başını saraylarında tepsiye koyduğunda zafer kazandığını zan etti ancak Hz Zeynebin dili kerbelayı dilendirmeye başlayınca artık zafer zan ettikleri şeyin ilel ebet lanetle anılmalarına sebep olacak bir rüsvaylık olduğunu gördüler.

Asırlardır zalimler bu yenilginin anlaşılmaması için mücadele vermekteler, eski Yezit'lere lanet ettirirken yeni Yezit'ler doğurmaktalar. Müslümanları değerlerinden mahrum ve kendilerine mahkum etme mücadelesi vermekteler. O günkü siyaseti bu güne uyarlıyorlar herkes dininde özgürdür derken Mekke müşriklerinin dininede tabi olma koşuluyla. O gün imamın can verdiği değer velayeti bu günde kabul edilmeyen değer yine Velayetir. Velayet bağlantısı olmayan her türlü din onlarla olabilirken velayet islamına tıpkı İmam Hüseynin ve ailesinin dostlarının kerbelasını yaşatıyor ve yaşatma mücadelesi veriyorlar.

Düşmanın korkusu Hüseyini ilkelerin anlaşılmasıdır, Zeynebi duruşların sergilenmesidir, zalime karşı zafer olan kıyamın gündeme gelmesidir. Aşura Muhammedi dinin velayet sancağıdır, aşura kerbeladaki yenilmezlik dersidir. Kerbela iman, cihat ve aşkın meydanıdır, kerbela şehadet kavramının tevsir tabir yeridir. Aşura öyle bir zaferdir ki hak cephesi bunun mazlumu ve galibidir ve hedefine ulaşmış Kuranı tevhidi bir kıyamdır.

Kıyamı gerçekleştiren bizzat Peygamberi Ekremin bendendir dediği ismet sıfatına sahip olan zamanının Hücceti Hüseyin bin Ali’dir.

Doğru yerde doğru zamanda doğru kişilerle hizbi şeytan tağutun gerçek taraftarlarına karşı yapılmıştır, aşura vakasının vuku bulduğu günden kıyamete kadar zaferi baki kalacak velayeti Kurani kıyamdır. O günden daha fazla insan bu gün bu kıyamı anlaya bilmektedir, bu gün ki İslam Cumhuriyeti bu kıyamın zaferinin getirisidir. Kerbela’da dökülen o pak kanlara sahip çıkmanın bereketidir, mazlumane şehid edilmiş İmam Hüseynin ne davası ölmüştür nede kendisi 14 asır önce Kerbela’da bana yardım edecek yokmu diyen bir Peygamber evladının nidasına bu gün Aşura’dan ve Erbain’den milyonların ‘lebeyke ya Hüseyin’ nidalarını duymaktayız.

Bu gün dünyanın her yerinden damlalardan oluşmuş seler misali Hüseynin Ehli Beytinin aşk deryasına koşmaktalar. Yaşlı genç, sağlıklı hasta fakir, zengin, siyah beyaz ve kızıl her kıtadan her milleten insan hepsinin günlünde tek iştiyak ve arzu Hüseyin bin Ali. Sırtlarındaki tek azık Hüseyin bin Ali’nin aşkı yüreklerinde ise kor acı.

Hüseyn ve Ehli Beytinin mazlumiyeti gece ve gündüz soğukta ve sıcakta hiç üşenilmeden gidilen yol aşura ve Erbain yolcuları Hüseyni aşıkların yollara dökülüşü damlaların denize hareketi benide kabul et Hüseyin dualarıyla benide kabul et çıkarsız menfaatsiz yalın ayak kutsal bir vadiye yol alış ve bu kutsal yolculara ikramlarla hizmete bulunan Hüseyinin sevdalıları. Ne acıdır Peygamber evladlarının aç kaldığı yollarda onlara yol alanların aç kalmaması için sunulan ikramlar. Erbain bu gün insanlık dersi veren medresedir, Hüseyni ilklerin aşkla yazıldığı kitabtır gönüleri uyandıran imamın kıyamının zamanları aşımıdır zaferinin nişaneleriyle dolu ilahi aşk yolculuğudur.

Milyonların Hüseynin mazlumiyetine başkaldırısı Hüseyni olma aşkıdır, kıbleye dönmüş bedenleri geçip kalbi hakkın kıblesine dönderme kendinden geçip Hüseyine hicret etmek Hüseyni ateşin harında harlanmak, Hüseynin üzerinde tenha kaldığı çölün kumlarıyla teyemmüm etmek göz yaşlarıyla güsl edip and içmek ‘ben senin Nügerinim’ yolluna kurbandır her şeyim senin çağrına lebeyk tir gelişim senin aziz davana fedadır her şeyim.

Ey hüseyin dünyan bize kalan acısı sımsıcak asla soğumayan tek başına bu dini korumana kurban delik deşik edilen bedenide al kanınla örtülen tenine beden ve başı hak için bir birinden ayrı düşmüş can sevdiklerini hakka kurban eden önder. Ey hakikatin hak rehberi, ey hak uğruna hakka kurban olan sevgili, senin yollunda insan olmaya geldim ağlamaktan kurusun göz pınarlarım, yollarında tükensin takatim, senin susuzluğunda seninle olmaya geldim evim barkım sevdiklerim geride kalsın, tenha düştüğün çöle Hüseyin diye sarılmaya geldim .

 

Kevser ŞimşekYeni yorum ekle