ALEMLERE RAHMET

Per, 14/11/2019 - 00:08

Bismillahirrahmanirrahim

Resülüm Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik ( Enbiya süresi .107)

Rahman ve Rahim olan Allah‘ın belirleyip kitabıyla vasf ettiği birini hangi kelam hangi beşer anlatablir, insanoğlu onu neye benzetip vasf edebilir. Anlatılanlar ancak kısıtlı görüş ve kavrayışların görüp kavrayabildikleridir.

O Rahman ki ona habibim demiş, Sırlarına koruyucu seçmiş.

Adını hamd‘dan seçip makamını hahmud kılıp ismini eman kılmış, her Ümmete bir şahit onuda onların üstüne şahit seçmiş.

İbrahim‘in nidasını onun sesinden yükseltmiş, melekeleriyle ismi anılınca ona Selavat getirdiklerini beyan ederek inananlarada bunu emr etmiş.

Ehli Beytini pak kılıp sevgilerini emr etmiş, alemleri hürmetine yaratıp rahmet peygamberi seçmiş, soyunu Kevser varisini Aliyel Murtaza ve Kaimiyle nurunu tamamlamayı vaad etmiş.

Allah rahman ve rahim isimleriyle kendini kullarına tanıtırken sırlarının koruyucusu hatemül nebi Hz Muhammed‘ide yine bu sıfatlarla rahmet Peygamberi olarak tanıtmışdır. Diğer bütün sıfatlar rahman ve rahimde cem olmuşken bu sıfatları tanıtıcı örnek olarak Peygamberini işaret etmekte. Onu beşerin uyması geren rehber göstererek ona itaati kendine itaate bağlamıştır.

Onu yumuşak ve güzel ahlaklı olmakla tanıtıp överken ayeti kerimesiyle biz seni ancak güzel ahlakı tamamlamak için yolladık  buyurmaktadır.

Merhamet ve güzel ahlak numunesi olan son Peygamberin şeriatıyla beşeriyetin kurtuluşu için bu iki muazzam değeri rahmet ve güzel ahlakı kurtuluş recetesi olarak sunmuştur .

Hatemül Nebinin hayatı adeta karanlıkları dağıtan pas parlak bir nur olarak insanlığını derununda doğmuştur, onun nuru ilk insan Adem‘den ta kıyamete kadar aydınlatıcı aydınlıktır .

Sürekli ziyadeleşerek örtülemez bir şekilde ışıldamaktadır, onun hayatının her safa ve dönemi beşerin kurtuluş pusulası olmuştur.

Onun öğretileriyle aydınlananlar her dönemde yol gösteriçi olmuşlardır. O alemlere rahmet olması sebebiyle müjdesi Hakkı Kati arayan her kula umut sunmuş, kurtuluş yollunu açmıştır. Onun yanında insanlar fıtratlarının asıl paklığına kavuşup insan olabilmenin erdemine kavuşmuştur.

Kendin için istediğini mümin kardeşin için istemedikce mümin olamasınız hadisi imanlı insanın adalet terazisinin ölçüsü olmuştur.

Mümin müslümanların insanların elinden dilinden emin oldukları kişidir, hadisi mümin toplumun eminliğini güvenirliğini belirlemiştir. Merhamet adalet ve emniyeti bir bütün olarak yaşamış Kuranın hayat veren ilkelerini hayatıyla bire bir tebliğ etmiştir .

O yaşadığı toplumda eminlik sıfatıyla ün salmış mazlumların yanında yer alarak adil olmanın hakkı savunmanın değerini ümmetine göstermiştir. Peygamberlikten önce abt olarak itaat etmiş toplumun ıslahatı için güzel bir ahlakla mücadele vermiştir.

O günün toplumunda çok evlilikler revaçta olup menfaat ve nefsani arzulara göre şekillenirken o takvaya dayalı bir evlilik yaparak kendinden yaşca büyük bir hanımla eşinin vefatına kadar sürecek olan 25 yılık mutlu huzurlu bir evliliği cahiliye ortamında gerçekleştirmiştir. Eşini yüceltici kızlarına oldukca değer veren bir baba olarak topluma o güne kadar görmedikleri ahlaki bir örnekle örnek aile modelini sunmuştur.

Yemeğini yoksullarla paylaşan insanların gönüllerine tebessüm ederek kalblerinde oluşan itilmişlik, ötekileştirilmişlik ve zavalılığa mahkum edilen sevgisizlikten karanlıkta kalmiş ehreleri engin şevkatıyla ısıtan o olmuştur.

Öyle ki köleler onun yanında ruhlarını hürleştirmiş ve hürlerse aslında hür olmadıklarını fark etmiş ona uyan herkes için kurtuluş olmuştur.

İnsanlar onun öğretilerinin verdiği güçle Bedir‘de batılı savunan babalarına ve kardeşlerine karşı durabilmişlerdir. Köleler ve Mustazaflar onun öğretileriyle zalim efendilerine karşı kıyam etmişlerdir.

Peygamberin ordusu dayanağı hakaniyet olan imani zaferlerin tarihini yazmıştır.Tıpkı bu günde taraftarlarının yazmakta oldukları gibi

O hiç bir zaman anlaşmalarını bozmamıştır, hiç bir kavme kabileye saldırmamıştır.

Savunma ve tedbire dayalı küfürle mücadele etmiştir. Esirlere asla ve asla  zulm etmemiş yediğinden yedirmiştir, düşman azgınlaşıp üstlerine yürünmesi gerektiğinde dahi yaşlılara kadınlara çocuklara hayvanlara hata yeşil bitkilere bile zarar vermemiştir öyleki bu güzel ahlaka şahid olup gören pek çok insan kabile topluluk iman etmiştir, bazen şahıs ve bazende topluluk olarak .

O her dönem ve şarta güzel ahlakın numunesi olarak hayırların başını çeken olmuşdur, ameli ve eylemiyle.

Yüce Kuranı en güzel şekilde tebliğ etmiştir, her haliyle ilahı bir varlık olan Peygamberi Ekrem muttakilere yol göstericidir, ayetinin canlanmışlığı Kurani Kerim olarak kıyamete kadar müjdesini ve öğretisini baki bırakmıştır. Rabbim öğretisiyle amel edip müjdesine erişmeyi kutlu veladetinin hürmetine hepimize nasip etsin .

 

Kevser ŞimşekYeni yorum ekle