Muhammed Avci

‘’Ama kim benim zikrimden yüz çevirirse kitabımı dinlemez ve beni anmaktan gaflet ederse, ona dar bir geçim ve yaşam sıkıntısı vardır ve...

‘’ Ey Resulüm! Onların söylediklerinin hakikaten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar; fakat o zalimler...

Madde ve mana, ikisinden bak şu mana dolu Ramazan bayramına, savaştan çıkışın aşkını yaşatır oruçla ramazan ayını tamamlamış olana, 

Övgü ile anılırsın sen Kur’an da Mescidül Aksa, sende miracını gerçekleştirdi Muhammed Mustafa( s.a.a) şimdi esir düştün siyonistlerle...

Sakın yılmayın, gevşemeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz. 3/139

Utanmayan bir yüze tükürüldüğü zaman nisan yağmuru yağıyor dermiş! Mukaddes İslam topraklarını ve beldelerini yüzün üzerinde füze ile...

Öğretmenin ve öğrencinin kaliteli eğitim yapabilmeleri için olması gerekli olan araç- gereçlerin temini için sana verilen elindeki...

Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimselerden olun. Bir topluluğa karşı, içinizde beslediğiniz kin...

Yalan üzere kurulmuş günümüzdeki siyasetlere hangi gözlüğü kullanarak bakmalıyız? Oldukça karışık ve karanlık siyasetlerin boy...

İmam Humeyni (r.a) çağımızın acımasız sömürgeci siyasi merkezleri karşısında gerçekleştirmiş olduğu İslam inkılabıyla...

Asırlardır islam ümmetinin sinesinde kanayan bir yaraya, saplanan yeni bir hançer, Kudüsün siyonistler tarafından...

Sayfalar