Ramazan Bayramı

Sat, 16/06/2018 - 16:47

Madde ve mana, ikisinden bak şu mana dolu Ramazan bayramına, savaştan çıkışın aşkını yaşatır oruçla ramazan ayını tamamlamış olana, zira nefis ve şeytan karşısında ciddi bir direniş ile üstün bir başarı elde eder sabır ve salat’la, çünkü mümin kulak vermiştir yaratan Rabbisinin davetine! ‘’Sabır ve salatla yardım dile’’ her zorluk karşısında, çünkü çok ciddi bir düşmanın var iki kuluncun arasında, gaflette olmaman gerekir esir tutar seni teslim eder İblise, bir ömür köle olarak yaşarsın batı emperyaliziminin emrinde. Mümin imanının vermiş olduğu direnme ve korunma mücadelesiyle tutmuş olduğu oruçla esir tutar nefsi kendi dünyasında, kırar ;İblisin belini, bayram namazını kılınca, yiğitçe bir karşı duruş sergiler batıl karşısında!

İlahi emirlerdir özgürce yaşamayı öğretir insana, insan insandır özgür olduğu zaman kendi dünyasında, bu nedenledir ki Allah, elçileri vastasıyla özgür olmanın reçetesini yazar insana, ilk emir ‘’ KULU LAİLAHE İLLELLAH TUFLİHU’’ deyin kurtulun der özgür olmak için insana, bir bir kırar insanın iç dünyasındaki putları, kurtarmak ister insanı esaret zincirinden!

Özgürleşmek için kırılması gerekli olan içteki putlar:

Kibir: Nefsi emmarenin ciddi bir askeridir kibir, beli bükülmez, mağrur yürüyüşüyle yardım eder şeytanın dostlarına, dikkatle bak hakikat aynasına kibirli olanlar köledirler kendi dünyalarında, yardım ederler Allah’ın dininin düşmanlarına, kimlerdir diye soracak olursanız Nefis, İblis, Amerika ve İngiltere, bu dörtlü çete kan döker hizmet ederler siyonist İsrai’le. Kimlerdir bunlara yardım edenler kibirli yürüyen, kibirli konuşan, kibirli kibirli namaz kılan, kibirle Firavuni sofralarda iftar edenler, fakirler aç yatarken yalılarda hayat sürenler, yoksun ve yetimler yemek bulamazlarken saraylarda boynu kalın göbekli insanlara oy için iftar yemeği verenler, fakirleri yetimleri itenler gösteriş için namaz kılanlar '‘ Bak sana şu dini yalanlayanlara( dini kendi çıkarlarına kullananlara) o yetimi şiddetle iter (yetimi asla huzuruna almaz onun derdile ilgilenmez) yoksulları doyurmaya teşfik etmez (oy toplamak için bazı göz boyamalar yapar ama kendi yediğini ona yedirmez kendi giydiğini ona giydirmez kendi bindiği arabaya o yaklaşamaz yaşadığı sarayın yanından bile geçemez) Vay haline o namaz kılanların ki onlar namazlarından gafiller. Onlar yaptıkları amelleri gösteriş için yaparlar ve yardımlaşmaya mani olurlar. Maun suresi

Kibir insanın mana gözünü kör eder o hep madde gözüyle insanlara tepeden bakar, yardımlarından kibir kokar, fakire gülümsemesinden riya kokar, yetimle yoksula yardım ederken ona minnet eder.

İnsanda putlaşan bu kötü hastalık ancak ‘’Lailahe illellah’’la yıkılır yüz üstü yere, namazla oruç onu tedavi eder, eğer namazı kılabilmiş orucu tutabilmiş ise!..

Kıskanclık:Manen ve madden insan hayatını tehdit eden en kötü hastalıkların başında gelendir. Bu gün İslam aleminin yıkıntıya uğraması bu kötü hastalığa yakalanmalarından ileri gelmektedir. Kıskanclık nefsi emmarenin öldürücü ve zehirleyici silahlarının yüksek tahribata sahib olanıdır. Kıskanclık yüzünden birbirine düşman olan İslam ülkeleri açıkca Amerika ve İsrail’e hizmet etmekteler. Bunun en bariz örnegi tarihimizin en büyük İslami devrimi olan İran’daki devrim dünyayı sömürmekte olan müstekbirlere korku yaşatırken müslümanların düşmanca tavır takınmaları İslam beldelerinde kan dökmekte olan İsrail’in ömrünü uzattıkları gibi onun yanında yer aldıklarınıda açıkca ilan etmekteler. Her nekadar kınama sloganlarını atsalarda dost olduklarını ve dostluklarını da devam ettirmekteler. Kıskanclık öyle büyük bir hastalıktır ki İslam devletiyle beraber olmaktansa batıya köle olmayı tercih ederler!

Halbuki Ramazan ayında tuttuğu oruçla kazanmış olduğu özgürlük müminlere karşı merhametli olmayı insana öğretir, kin, buğz, adavet, kibir, kendini üstün görme, gıybet, yalan gibi hastalıklar İblis deninen şeytanın sıfatlarıdır, bir oruç tutmuş müminde bulunması nifak ehli olduğuna işaret eder. Hakikatte ise oruç tutmuş bir mümin, İslamın düşmanlarına karşı vakarlı bir duruş sergiler, düşman karşısında dik durmayı öğretir; bu öğretiyle kazanmış olduğu insani kimliğiyle elde ettiği zafer ona bayramın aşkını yaşatır. Şayet oruç bu devrimi gerçekleştirmemiş ve kölelik devam ediyorsa oruç tutmamıştır belki kilo vermek için pehriz yapmıştır.

İkiyüzlülük:Kur’ani Kerim bakın bu insanları nasıl tarif eder.

‘’Ne zaman onlara: ‘’ .Yeryüzünde fesat saçmayın!’’ denilse ‘’ biz sadece barışcıyız, ortalığı düzeltmekten başka işimiz yok’’ derler.

‘’ Dikkatli olun, bunlar bozguncuların ta kendileridir, lakin şuurları yok farkında değiller.’’

‘’Ne zaman onlara: ‘’ Şu güzel ve munevver insanların iman ettikleri gibi sizde iman ediniz’’ denilse ‘’ yani o beyinsizlerin inandıkları gibi mi inanalım? Derler. Asıl beyinsizler kendileridirler ama farkında değiller.’’

‘’Bunlar iman edenlerle karşılaştıkları zaman ‘’ Biz de müminiz’’ derler. Fakat şeytanlarıyla (dostlarıyla) başbaşa kaldıklarında da: ‘’ emin olun biz sizinle beraberiz, biz onlarla(Müslümanlarla) alay ediyoruz’’ derler.’’ 2/ 11-14

Allah rızası için taasup gözlüklerinizi çıkarın takva gözlüğüyle şu üç ayeti okuyun derince düşünün bakın kimleri göreceksiniz ayetin aynasında!..

Baksana hem sana indirilen hem de senden önce indirilen kitaplara inandığını iddia eden o munafıkların yaptıklarına! Kalkıp azgın şeytanın( yani gayri islami layık ve seküler sistemlerin önünde) Mahkeme olmak istiyorlar. Halbuki onlara o şeytani düzenleri red etmeleri emir olunmuştu! Şeytanda yani seküler ve laik düzenler onu büsbütün saptırmak ister.4/60

Allah için tutulan oruç ve kılınan namaz bu hastalığı tedavi etmek içindir; ilahi rıza gözetilerek tutulan oruç insanı bu hastalıktan kurtardığı için bayram yaparak özgür oluşunun ilan eder. Şayet oruç insanı iki yüzlülükten kurtaramamış ise hem kendini aldatmış hemde başkalarını aldatmak istemiştir, ama şunu bilmelidirler ki müminleri aldatamazlar.

 

Muhammed AvciAdd new comment