TERÖRİST DEVLETLER!

Sat, 29/09/2018 - 23:30

„Ta.Sin.Mim.

Bunlar, apaçık kitab’ın ayetleridir.

İman eden bir kavim için(ibret dersi almak için) Musa ile Firavun’un kıssalarından bir kısmını sana gerçek şekliyle nakledeceğız.

Firavun, Mısırda gerçekten azmış, halkını çeşitli zümrelere bölmüştu. Onlardan bir zümreyi güçsüz buluyor, bunların oğullarını boğazlıyor, kızlarını ise sağ bırakıyordu. Çünkü o fesatçılardan ve bozgunculardan idi.28/1-4”

Ayetin metnini dikkatle okuyacak olursak bize vereceği ders, tarihde ki Yeryüzünün fesatçılarına dikkat çekerek günümüzün fesatçılarını bize tanıtmak ister. İkinci olarak fesatçılığın ana sutunlarını oluşturan, semavi dinlere düşmanlık eden zalim ve müstekbir güçler ve onlara yardakçılık yapan belam yapılı din furuşları tanıtır.

Firavuni düşüncenin, yeryüzündeki fitne ve fesadın temsilciliğini yapan büyük şeytan Amerika ve ona yardakçılık yapan köle kafalı Suudi Arabistan ve diğer muttefikleri dünyada terör estirmekteler. Saltanatlarını korumak için tabi-i kaynaklardan gelen gelirlerini Amerika’nın emrettiği şekilde harcama yaparak dünyada ve bilhassa Ehl-i Beyt Mektebine mesup olan çoğrafyalarda büyük harcama yaparak terör cinayetlerini işlemekteler.

Siyonist İsrail’e hizmet yapmakta olan Birleşik Arap Emirlikleri ve bunların başında bulunan Su’ud kraliyeti halkını aç bırakarak Amerika’nın isteği üzere dünyadan toplamış oldukları canileri eğitip finansını karşılıyarak İslam beldelerinde İslam ümmetinin kanını akıtmaktalar. Din adına belam görevini yüklenmiş Arap Emirlikleri ve Su’udi büyük şeytanın yanında yer alarak ümmetin kanın akıtılmasının fetvasını vermektedir. Aynen Musa(a.s)’mın karşısında duran belam bini Bahurayı şimdi canlı olarak görmekteyiz. Büyük şeytan Amerika dünyayı kendi hakimiyetine almak ve onları sömürmek için en büyük desteğini başta Suudi kraliyetinden ve Birleşik Arap Emirliklerinden almaktadır. Bunları takip eden diğer islam ülkeleri hep birlikte belamın görevini yerine getirmektedirler.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Büyük şeytan Amerikay’a iki yönden büyük destek sağlamaktadırlar.

- En güzel ve gıranbaha olan tabi-i kaynaklara sahip olan Araplar elde etmiş oldukları gelirle Amerika’ya parasal destek sağlamaktalar.

- Kurmuş oldukları rabıtetulalemulislam adı altındaki kurumla dünyanın heryerinde teşkilatlanarak yetiştirmiş olduklar tekfirci gençler’le islamın yüce değerlerini küçültmek ve insanları islamdan nefret ettirmek için iki yönlü çalışmayı başlatmışlar.

- Kendileri gibi düşünmeyenleri kafir ve müşrik olarak ümmet arasına fitne tohumunu yaymışlar ve yaymaktalar.

- Kendileri gibi düşünmeyenleri kafir ve müşrik ilan ettikten sonra öldürülmelerini vacip kabul ederek acımasız cinayetler işlemekteler. Bu eylemleriyle İsrail’in güvencesini ve Amerika’nın emirini yerine getirmekteler.

Arabistan’nın ve Arap Emirliklerinin parasıyla ayakta duran Amerika ve batılılar islam ümmetinin arasına atmış oldukları tefrika tohumlarıyle birbirinin canına kıyan müslümanlar dökülmüş kanlarıyla Amerika’nın varlığını ayakta tutmaktalar. Dökülmüş islam ümmetinin kanının sorumlusu Suudi Arabistan olduğu kadarıyla diğer müslüman ülkelerde bu kanın akmasından sorumludurlar.

Buna açık ve bariz delil olarak Suudi kraliyetinin çok açık ve net olarak siyonist İsraili dost edindiği halde müslüman ülkeler suudiye karşı bir tavır takınmadıkları gibi onlarla dost olmanın yarışını yapmaktalar. Suuda dost elini uzatanla İsrail’e dost olduklarını unutmasınlar, ama şunuda unutmasınlar yüce Rabbimiz müslümanları nasıl uyardığını ve kimin müslümanlara düşman olduğunu maide suresinin 82. Ayetile şöyle uyarıda bulunmuştur.

‘’İnsanlar içersinde iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetli olarak yahudiler ile, şirk koşanları bulacaksın. Onlar içinde iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da’’ biz hristiyanlarız’’ diyenleri bulacaksın. Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler vardır, ve onlar büyüklük taslamazlar’’4/82

 Önce konumuzla ilgili olan kısmın üzerinde Allah’ın yahudiler hakkındaki uyarısı üzerinde duralım.

Allah müminlerin düşmanını apaçık beyan ederken başta Suudi Arabistan ve diğer müslümanların siyonist İsraill’e dost olmalarına nasıl bir isim koymamız gerekir? Bir zamanlar müslümanların korkusundan gizliden gizliye dostluk yaparlarken şimdi korkusuzca açıktan dostluklarını ilan etmekteler ve Rabbim Allah, Resulüm Muhammed (s.a.a) kitabım Kur’an yolumuz Ehl-i Beytin yoludur diyen İran’a karşı acımasızca düşmanlık yaparak siyonist İsrail’in yanında yer almaktalar. Aynı zamanda insanlık düşmanı Amerika ile elsıkışarak iftiharla dostluklarını ilan etmekteler. Bu kötü amelleri Allah’ın izzetine dokunmaktadır, Allah er veya geç bunun intikamını alacaktır. Seaddam’dan, Hüsnü Mübarekten ve Kaddaf’iden aldığı gibi bunlardanda alacaktır, hemde çok yakın bir zamanda!

İngiltere, Amerika ve siyonist İsrail bunlar terörü geliştiren, organize eden, yönlendiren, eğitim veren terörist devletlerdir ve aynı zamanda bunlar terör teorisyenleridirler bunlar hazırlar. Müslüman ülkelerin başında bulunan hain idarecilerde hazırlanmış terör planlarında ellerini kana buluyarak ümmetin kanını akıtarak cinayet işlerler.

Şimdi soruyorum Suriye’deki savaş, Yemen’deki savaş, Irak’taki savaş, Libya’daki savaş, Afganistan daki savaş ayrıca İran islam Cumhuriyetideki ilim adamlarına karşı yapılan terör eylemleri, şu bir hafta önceki Ahvaz'daki terör eylemi, yıllar yılıdır Kürt Türk diye akıtılan ümmet kanı kimin çıkarına kimin mefaatına, kimin ekmeğine yağ sürmekte Allah aşkına düşünün!..

Batılılar ve bütün dünya huzur içinde yaşarlarken İslam beldeleri kan gölüne dönüşmüş niçin? !...

Neden batılıları geliştirmiş oldukları yeni silahları bizim üzerimizde denenmekte?

Hem silahlarını bizlere satıyorlar paralarını alıyorlar hemde silahlarını tesir gücünü bizim üzerimizde deniyorlar, neden göremiyoruz?

Birleşmiş milletlerde Amerika’nın oyuncak başkanı İran İslam Cumhuriyetini hedef gösterdiğinde müslüman ülkelerin temsilcilerinin ses’siz kalmaları Amerika ve siyonist İsrail'e büyük bir destek değilmi?

Kendimizi yargılıyalım ve asıl düşmanın kim olduğunu tanımaya çalışalım!..

Allah Maide Suresinin 82. Ayetinde müslümanların ve insanlığın düşmanını açık ve serih bir şekilde beyan etmiştir. Ne yazık ki müslümanlar kendi içlerinde kendilerine düşman aramaktadırlar!..

İlahi sen bizlere basiret ihsan et.

 

Muhammed AvciAdd new comment