Muhammed Avci

"Allah, karşılık olarak cenneti verip müminlerden canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda mücadele...

"Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık, karada, denizde ve havada kendilerini taşıyacak vasıtalar...

Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi'ne mahsustur. Salat ve Selam Efendimiz Hz.Muhammed Mustafa’nın (s.a.a...

’’(Resulüm!) Sen, batıl dinlerden uzaklaşarak yüzünü ve özünü, hak din olan İslam’a yönelt. Yani Allah’ın insanları...

İslamda siyasi tefekkürün ana kaynağı Kur’ani Kerim'dir. Kur’an'i Kerim siyasi, iktisadi, ticari ahlaki, itikadi,...

İslam dininde siyasi tefekkürün temel ilkelerini Kur’ani kerim oluşturur; Kur’ani kerim, ameli, itikadi, siyasi ve...

İsmi anıldığı zaman kalplerde güven huzur yaşatan Mescid-i Aksa; zalim ve lanetli bir millet tarafından müslümanların...

Muhammed Avci Hoca'nın Aşura Konferasında yaptığı konuşmanın geniş özeti...

Yerle göğün madde ile mânanın birleştiği nokta Aşkın merkezi Kerbela'dır; yaratılmış tüm varlık tek bir noktadır.

Hz. Musa (a.s) bir gün bir mahallenin kenarından geçerken, mahallenin köpeği Musa (a.s)'a saldırır; Musa (a.s) köpeğe...

Siyah gözlüklü uzun boylu sarı tenli konuşmasını şeytan kadar bilen Davudi sesiyle Bismillahirrahmanirrahim der ve...

İnsanlık tarihinin sayfalarını çevirdikçe, insanın fıtratıyla bağdaşmayan çok acı hatıralar görmemiz mümkündür....

Pages