Muhammed Avci

Ayet: Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmetini gönderen O'dur. Melekleri de (size istiğfar...

Kapitalizim, siyonizim ve sosyalizim üçkeninde kıskanca alınmış ezilmekte insan! Tarihin her sayfasını çevirdikçe bir...

‘’Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa, artık onun Allah nezdinde hiç bir değeri...

İnsanın varlığının ana sütunu maneviyattır. İnsanoğlunun manevi boyutu, fiziksel boyut ve maddi yaşamının gayb...

İnsanın sosyal hayatında bir hükümetin olması yeni bir mesele olmadığı tarihi kanıtlar bize göstermektedir.

Şafak doğunca, yarasalar delhiz ve mağaralarına dönmeden önce son saldırılarını yaparlar. İnsanlık tarihine bir kara...

Gönüllere huzur, kalplere sukunet veren bir ses var aşkın mektebinden; temizlenmiş bir kalbin kurtuluş müjdesi...

Bir kısım insanlar, müminlere:’’ düşmanlarınız olan insanlar, size karşı asker topladılar; aman sakının onlardan!’’...

‘’Sizden önce nefislerine zulmedenlerin evlerine ve yurtlarına oturdunuz. Onlara nasıl muamelede bulunduğumuz size...

‘’Münafıklar Allah’ı aldatmaya çalışırlar, Allah'da onların hilelerini ve oyunlarını bozar. Onlar namaza  kalkarken...

Garip bir dünyada garip bir ülke olan Türkiye! Neden garip bir Türkiye diyecek olursanız kendisine üstün bir kimlik...

Tarih, insanlığın sinesine kazmış olduğu ihtilaflı konularla doludur, günümüz insanınıda aynı ateş içinde yanmaktadır...

Pages