Müjdelenen Evrensel İnkılap

Sun, 13/02/2022 - 21:25

 Vel Fecr

Fecre yemin  olsun on geceye Ve çifte . Ve teke  Fecr Suresinde Vadedilmiş  müjdelemiş on gece bizim asrımızda  gerçekleşmiş  Kurani bir mucizedir.

Bir hadisi şerifte yüce islam Peygamberi  imam Humeyni r.a ve mümin yaranlarının  43 yıl önce gençleştirdiği İslam inkılabı  için Maşrıkta bir halk kıyam edecek ve Mehdi hükümetinin alt yapısını hazırlıyacak buyurmuşlardır.

9. imamımız İmam  Musa Kazım  ise nakl ettiği bir hadiste bu inkılabı gerçekleştiren zatı ve dostlarını  şu şekil haber vermekte

Kum ehliden birisi insanları hakka çağıracaktır etrafına demir parçaları gibi sağlam bir topluluk toplanır .Şiddetli kasırgalar onları yerinden hareket ettiremez savaştan bıkmazlar ve korkmazlar. Allaha tevekkül ederler akibet ise sadece takva sahiplerinindir buyurmakta.

11 Şubat  1979 yılında  vuku bulan bu  Kurani evrensel inkılabın 43 yıl boyunca sarsılmaz demir bir iradeye sahip olduğunu bu gün sadece sevenleri değil ona düşman olanlar  çaresizce feryat edip haykırmakta. Zira her an her gün kavileşen bu  irade setini  büyük şeytan ve yaverleri  hiç bir şekilde aşamamaktalar.

İslam inkılabı çağın Firavunları için adeta Hz  Musa’nın asasıyla yarılmış kızıl deniz misalidir. Zalim  ve müstekbirlerin mazlum mustazafları sömürüp hata tüm insanları kendi maları gibi görüp zan ettikleri bir dönemde  İmam Humeynin  evrensel inkılabı  dünya  mustazaflarını Muhammedi İslam welayetiyle  ayağa kaldırmış zulme boyun eğmeme izzeti  ve cesaretini  insanlığa  yeniden  kazandırmıştır.

Yenilmez gösterilen çağın Firavunlarının demir iradelilerin nur inkılabının hakka dayanan  hakla beslenen yiğitleri  karşısında ne kadar zavalı zelil oldukları   ispatlanmıştır .

Evrensel  nur inkılabın  bereketiyle  bu gün artık  inanç  ehli insanlık tek ümmet olma yolunda  müjdelenmiş kurtarıcının adeleti tüm yeryüzüne hakim kılacak hükümetine vahdetle yol alırken  büyük şeytan ve yaverleri  bu manzara karşısında  cinet geçirmekteler.

Çıkarmış oldukları tüm savaşlar dökmüş oldukları tüm kanlar uyguladıkları tüm ambargolar milyon dolarlar harcıyarak çıkardıkları tüm fitneler insaları yeniden köleştirmek ve haktan uzaklaştırmak içindir.

Zira siyonistler büyük şeytan ve munafık taraftarları put kıran Hz  İbrahimi ve Firavunun saltanatını yerle bir eden Hz Musayı çok iyi tanıdıklarından kendilerinide bekliyen acı akıbeti bu inkılabın kalblere hükmetmesinden yaşamın temeli olan düşünmeyi insanlara öğretmesinden fitnelerle saldırarak  göstermekteler.

Maşrık halkına demir iradelilerle karşı koyma gücünü ve cesaretine  bireysel  olarak sahip değiller elbet ama  hile ve desiselerle  nurani ilerleyici yok etmek için munafık ve satılmışları kullanarak bu Kurani inkılabı bir halka bir topluluğa bir görüşe mal etmek istemekteler.

Ancak kafirlerin ve munafık dostlarının maddi, manevi ve  kültürel tüm  taaruz saldırılarına rağmen  dayanağı  Kuran hak olan  bu  evrensel devrim  nurunu   ziyadeleştirerek  dünyanın her yerinde hakkı arıyanlara  hakkı   ulaştırmakta.  

İslam devrimi  Hz Muhammedin Medine hükümetinin yeniden inşasıdır,  bu cihetle İslam devrimi Peygamberlerin varisleri Allah dostlarının hükümetidir.

İmam Hüseynin uğruna canını ve tüm ehlini ve dostlarını verdiği  İslam dini Muhammedi  izzet  bu devrimin kıyam esasıdır,  bu cihetle hak geldi batıl zail oldu  ayeti İmam Humeyni’nin gercekleştirdiği  İslam devrimiyle bu günün insanlarına bir kez daha tebliğ olundu .

İmam Mehdi’yi karşılama  o kudsi günün hazırlığı  intizara  asıl manası kazandırılarak ümmete  sunuldu . Süreya yıldızı uzaklığına götürülmüş İslam dini Hz   Ruhullah Uzma  Humeyni’nin devrimiyle  La şerkiye La ğerbiye  ila islamiye şiarıyla  yeniden  hayat bulmuş, Hüseyni kıyamın bereketiyle ebedi olarak devletleşmiştir .

 Allah  Ehli Beyt devletinin asıl sahibinin hükümet edeceği günleri acileştirsin insanlık ümmetinin  tekamülünü çabuklaştırarak İmam Mehdi’nin zuhurunu görmeyi  tüm müntezirlere, bize ve evlatlarımıza Ali Muhammed hürmetine nasip etsin .

  ALLAHUMME SALLİ ALA MUHAMMED VE ALİ MUHAMMED VE ACCİL FERECEHUM

 

Kevser ŞimşekAdd new comment