İbrahimi ve Muhammedi Bayramlar

Wed, 21/07/2021 - 00:01

İki kudsi bayramı içinde barındıran hicri ayların sonuncusu olan Zilhicce ayınızı tebrik ediyorum, zira bu ayda çok önemli hadiseler vuku bulmuştur. Zilhiccenin hemen birinde İmam Ali a.s ve Hz Fatıma  s.a mübarek izdivacları gerçekleşmiştir ki ayla güneşin bu kutlu birlikteliğinden ahir zaman peygamberinin kutlu nesli doğmuştur .

Welayet News  - Allahın iradesiyle akitleri semada kılınıp Peygamberi Ekremin şahit getirildiği bu izdivac Cebrail tarafından Peygambere, Peygamberi Ekrem tarafındanda ümmete duyrularak bzizat Peygamber tarafındanda yeryüzündeki evilik akti gerçekleştirilmiştir. Bu değerli izdivac pek çok hadisle haber verilmiştir bunlara geçmeden önce yine bu kutsal evlilikle bağlantılı olan diğer önemli hadiselere bakmak Peygamber Ehlibeytini tanımak için zanımca faydalı olacaktır

Hz Adem ve Hz  Hava validemizin başlarına gelen büyük musibeten sonra yeryüzünün değişik bölgelerine indirilmeleri ve yıllarca bir birilerinden ayrı düşerek şeytanın tuzağına  düşmekten nadim olarak ağlamalarından sonra yüce  Allahın onlara tevbe kapısını acması neticesinde  zilhicenin 9 da yani Arefe günü Arefata bir araya gelerek ‚ey rabimiz biz nefsimize zülüm ettik bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmesen muhakakaki zalimlerden oluruz‘ demişlerdir. Allahın bağış ve merhametinin tecelisi olarak onların buluşma günü ve aynı zamanda afedilme günü  Hz  Adem ve Havanın çocuklarınında  yine  o mekanda rablerine  yakarma günü af edilme günü olmuştur.

Zilhicce ayında gercekleşen bir diğer önemli olaysa Zilhiccenin 10 da vuku bulan Hz İbrahimin Hz İsmaili kurban etmesidir ki  Kurani Kerimin ayetleri bu konuyu detaylı bir şekilde haber vermiş, İbrahim a.s  bu zor sınavı  ailesiyle  geçmesi sonucu İmamet makamına yükselmesi ve Kabeyi oğlu Hz İsmail a.s. inşa ettikten sonra kendi soyundan Peygamberiliğin devamını istediği gibi İmametinde devamını istemesi kurban hadisesinden sonra bu mübarek ayda vuku bulmuştur.  

Ve hata kurban bayramını kutlama  kurban kesme yahudiler tarafındanda Hz İbrahimi taklid etmeleri sonucu uzunca bir zaman kutlanmış sonradan terk edilmiş bir bayramdır. Alemlere üstün kılınan ibrahim sa. ve oğlu Hz İsmailin kuluk dersi canlarından en sevdilerinden Allah rızası için vaz geçmeleri yüce bir  ders olarak inananlara sunulmuştur. Asıl olarak hacılara farz olan kurban kesme  amelide Allah‘a yakınlaşma kastıyla tüm müslümanlar tarafından büyük rağbet görmüştür.

Bu ayda gerçekleşen bir diğer kudsi olaysa Hadiri Hum bayramıdır. Bu bayramda Zilhicce ayının 18 de veda hacı dönüşünde hacıların yol ayırımı olan  Hadiri Hum mevkiyinde 100 bin hacının huzurunda Maide süresinin 67 ayetlerinin ‚Ey Resülüm rabinden sana indirileni tebliğ et‘ diyen velayet ayetlerinin Peygamberi Ekrem tarafından açıklanmasından sonra Peygamberin İmam Alinin elini tutarak o  kalabalık topluluk karşısında ‚Ben kimin Mevlasıysam Ali‘de onun mevlasıdır‘ buyurması ve kendinden sonra Allah‘ın tain ettiği İmamı  insanlara  haber vermesinin akabinde  yine Maide süresinin  3  ayetinin nazil olmasıyla ‘ bu gün artık kafirler dininizi söndürmekten ümitlerini kesmiş durumdalar artık onlardan değil benden korkup çekinin  sizin dininizi kemale erdirdim üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslamı seçip beğendim‘.  

Ayeteki müjdeyle oradaki topluluk İmam Ali a.s kutladılar o gün akşama kadar kutlamarı kabul eden İmam Ali  a.s   velayeti dinin tamamlanma müjdesiyle  birlikte o gün en büyük bayram ilan edildi. Peygamberden sonrada bir süre kutlanan bu bayram siyası etkelerenden dolayı daha sonra ne yazık ki terk edildi ve müslümanların bayramları arsından  çıkarıldı. İlginç olan şu ki yahudiler Hz İbrahimin kutladığı kurban bayramı terk ettikleri gibi müslümanlarda Peygamberlerinin kutladığı Hadiri Hum bayramını köşeye atılar .

Yahudiler kurban hadisesinde  Hz İshakın değilde  Hz Ismailin  olmasından dolayı bu bayramı hayatlarından çıkardılar, müslümanlara hüküm etmek isteyenlerde Peygamberin ehlibeyti  içinde  olduğu için bu bayramı terk ettiler. Sonuç olarak İbrahimi hacı gerçeklerştiren Hz İbrahim ve ondan 27 asır sonra hacı en kamil haliyiyle müslümanlara sunan Hz Muhammedin gerçekleştirdiği veda hacından sonra tamamlanan Peygamberlerin dini İslam Hadiri Hum bayramının terk edilmesiyle  velayeten  imamet hükümetinden mahrum bırakıldı.

Hakikat şuydu ki  Hz İbrahimin hacta ettiği dua Allahın bu duaya icabetiyle Hz İbrahimden yaklaşık  27 asır sonra Hz Muhammedin dilinden Hadiri Humda  insanlığa müjdelendi içinde Ali a.s ve evlatlarının  İmametinin  bulunduğu tamamlanmış din müslümanların en büyük bayramı İbrahimi ve Muhammedi hacın felsefesinden kalbinden doğdu  ve dahada ilginci Hz İbrahimin imametinin varisi olacak olan İmam Ali as mucizevi bir şekilde  atası Hz  ibrahimin inşa ettiği Allahın evi Kabede doğdu.

Yeryüzünün ilk evinde Hz Ademin şükür tevafı yaptığı evde Hz  ibarahimin  halis niyetle  inşa ettiği  evde dinin Welayetiyle tamalandığı kişi doğdu.  

İbrahimi duanın özü olan bu pak soy Peygambere müjdelenen Kevser Hz Fatıma ve Allahın evinde doğan Aliyel Mürtezanın nikah akti ise cennete kılındı. Ne pak ne üstün bir soy  Hz  İbrahimden insanlığın babasından kabul edilmiş ne müthiş bir dua.

İmam  Rıza as  İmam Ali ve Hz Fatımanın cennete evlendirilmelerini şu hadisle  haber vermiştir.          

Ravi Muhamed bin Sabık şöyle diyor :‘Imam Rıza a.s buyurdu: Babam babası Cafer bin Muhammed a.s dan oda cedinden İmam Ali .as. şöyle buyurduğunu nakl etti Evlenmeye karar vermiştim ama bu konuyu Peygambere açmaya haya ediyor cürete edemiyordum.

(yine İmam Rızadan nakl edilen başka bir hadistede  İmam Ali nin bu konu için üç  defa Resululahın huzuruna gittiyi ancak hayasının  Hz fatımayı istemesine engel olduğunu haberverilmekte)

Imam ali devamla bir süre bu mevzu gece gündüz hep aklımdaydı nihayet bir gün Resüli ekremin huzuruna vardığımda Hazret Ya Ali diye buyurdular bende buyrun ey Allahın elcisi dedim.

Resullulah s.a.a evlenmeye rağbetin varmı diye sordu. Bende cevaben Allah ve Resülü daha  iyi bilir dedim. Resüllülahın Kureyşin hanımlarından birini benimle evlendireceğini zanetim, Fatıma a.s evlenme fırsatını kaçırmaktan endişeliydim.  Hiç bir şeyden haberim olmadığı bir  halde hazret beni yanına çağırdılar bende Ümmü Selemenin evinde huzurlarına vardım bana bakınca yüzü  parladı sevindi tebesüm etti öyleki dişlerinin parlaklığını gürdüm. Hazret bana Ey Ali beni mahsun etmekte olan senin evlenme işini Allah  kendi üzerine aldı sana istediğini verdi  diye buyurdu ben bu iş nasıl oldu Ey Allahın resülü dediyimde şöyle buyurdular.

Cebrail a.s cenent sümbülü ve karanfiliyle bana geldi ve onları bana verdi ben onları alıp kokladım ve Cebraile ey Cebrail bunun sebebi nedir diye sordum. Cebrail şöyle dedi: Allahu Teala cennete bulunan meleklere ve diğer cennet ehline bütün cennetleri ağaç nehir meyve ve saraylarıyla  beraber süsleyip donatmalarını emir etti. Cennet rüzgarlarına çeşitli çeşitli güzel kokularla esmelerini emir etti. Cennet hurileride taha, tasin, ve hamim ,ayn ,sin ,kaf,  ile başlayan süreleri okumalarını emir buyurdu.

Daha sonra bir munadiye şöyle nida etmesini emir etti: Ey benim meleklerim ve ey Cennet ehli şahit olun ki Muhammedin kızı Fatımayı Ali bin Ebi Taliple evlenddirdim, bu işten dolayı hoşnut ve razıyım bu ikisi birbirilerinindir, sonra Allah melekler arasında  belağate üstüne olmayan Rahil adlı meleğe bir hutbe okumasını emreti o da yer ve gök ehlinin okuyamadığı bir hutbe okudu ardından bir münadiye şöyle seslenmesini emir etti: Ey benim meleklerim ve ey cenetimin sakinleri  Muhammed s.a.s in habibi Ali bin Ebu Talip a.s ve Muhammed s.a.a in kızı Fatımayı tebrik edin çünkü ben onlara hayır ve bereket verdim. Rahil ey rabim dedi cennete ve katında gördüğümüzden başka onlara  verdiğin bereket nedir ?

Allahu telala şöyle buyurdu: Onlara ihsan ettiğim bereketimden bazıları şudur ki onları sevgim üzere bir araya topluyor ve yaratıklarıma hücetim  kılıyorum, izzet ve celalime and olsun ki onlardan öyle bir nesil ve evlatlar vucuda getireceğimki onları yer yüzünde hazinedarlarım ve hikmetimin madenleri kılacağım, Peygamber ve resülerden sonrada onları yaratıklarıma delil göstereceğim öyleyse müjde ey Ali bende Allahu teallanın evlendirmesi  üzerine kızım Fatımayı seninle evlendirdim. Allahın onun için razı olduğuna bende razıyım şimdi eşinin elinden tutu ver ki sen ona layıksın.

Cebrail bana haber verdi ki Cennet ve Cennet ehli sizi çok arzuluyor eğer Allah sizin neslinizden halka hüccet karar kılmak istemeseydi cennet ve cennet ehlinin sizinle ilgili bu isteklerini kabul ederdi sen ne iyi bir kardeş  ne iyi bir damat ve nede iyi bir dostsun Allahın hoşnutluğu sana yeter.

Bu sırada İmam Ali .a.s şöyle dedi: Allahım bana verdiğin nimete şükür etmemi bana ilham et (Neml süresi 19.)  ayeti zikr etti. Peygamberi Ekremde amin dedi. Yeryüzünde çok sade bir şekilde gerçekleşen  İmam Ali ve Hz Fatımanın  düğün merasimi  semada   büyük bir ihtişamla gercekleşti.

Oldukca önemli olan bu hadise önümüzdeki günlerde kutlayacağımız Kurban bayramıylada yakından alkalıdır ve bu hadiste haber verilen ilahi müjdeler Halil İbrahim a.s duasının  ondan bin yıllar sonra onun İmamete yükseldiği zilkade ayında vuku bulması ne kadar manidardır,  hadisdeki her harf onlarca manaya haizdir zira ilahi bir programla üstün bir iradenin işlediğini görmekteyiz. Allahın evinden halishane bir niyetle Allahın halilinin dilinden yükselen bir dua İmam  Ali as ve Hz Fatımanın evlenmesiye ahir zaman Peygamberinin ehlibeyti oluşuyor ve onların soyu yeryüzünün hücceti  hidayet vesilesi kılınıyor.   

Kuran bu olayı şu şekil buyuruyor:  Vaktiyle rabi İbrahimi bazı kelimelerle sınayıpta İbrahim onları eksiksiz yerine getirince rabi ben seni insanlara imam yapacağım buyurmuştu İbrahim soyumdandamı deyince Allah benim  ahdim  zalimlere erimez demişti  (bakara süresi 124 ayet ). Bu ayet  aynı zamanda Ehli Beytin mahsumluğununda delilidir.

Rabinin imtihanları başırıyla aşmış İmamlık makamına erişmiş Hz iİbrahimin oğlu İsmail  a.s  ve eşi  Haceri beyti atıkın kenarına bırakmasının hikmeti onlardan asırlar sonra ahir zaman Peygamberi ve onun soyunun hazırlığı olarak zuhur eder.

Hz İbrahimden miras kalan Hac ameli  her hanifin  İbrahimi öğretiyle  kendi devrimini gerçekleştirmesi gönlündeki bütün sevgileri Allah yolunda feda etmesi ve Allahın dinini dışında bir dine meyil etmemesidir. İbahimi hacı Hz Muhammedin son hacından öğrenerek Welayetle Hadiri  Hum bayramıyla dini korumaya alma eylemidir  taki bu teslimiyet ve kuluk bilinciyle Allahın seçip razı olduğu İslam dinini Ademin, Nuhun İbrahimin ve Muhammedin  tevhid öğretisini  Lebeyke Allahüme Lebeyk  şiarını  yaşamında gerçekleştirerek.

Hacın rahmani nurani atmosferinde arınmış paklaşmış ruhla tıpkı Hz İbrahim gibi  nesline ve  tüm insanlığa duada bulunup  son Hüccetin  İmam Mehdinin  zuhuru ve onunla olmanın hazırlığını dua kıyamıyla  başlatarak İbarahimin lisanıyla Kuranın haber verdiği Hz İsmail ve Hacerin amin dediği  Hz Muhammedin ve soyunun içinde olduğu o duayı  kendinde gerçekleştirerek,   

Ey rabimiz bizi sana teslim olanlardan kıl nefsimizdende sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usulerimizi göster tevbelerimizi kabul et zira tevbeleri çokca kabul eden çok merhametli olan ancak sensin ancak sensin.

Hepinizin Kurban bayramını şimdiden mübarek olsun. Bu Bayramı Welayet bayrağı altında iler ki yıllarda Kabede karşılamayı hakiki manada İbrahimi haclar gerçekleştirebilmeyi rabim tüm Ümmete ve hepimize nasip etsin .

 

Kevser Şimşek

 

 

 Add new comment