İNTİZAR

Mon, 29/03/2021 - 21:22

And olsun ki Tevratan sonra Zebur’dada yazdık şüphesiz yeryüzüne Salih kularım varis olacaktır diye. Enbiya suresi 105 ayet

Hani İbrahimi rabi bir takım kelimelerle imtihan etmiştide oda onların gereğini tam olarak yerine getirmişti. Rabi ona ben seni insanlara önder imam kılacağım dedi o soyumdanda deyince. Rabide zalimler benim  ahdime nail olamaz buyurdu. Ali İmaran 124 ayet

Bu ayeti kerime imamet makamına yükselmiş olan İbrahim (a.s) soyundan imamların gelmesini rabinden istediğini haber verirken imametin şartınında tıpkı peygamberlerdeki gibi masumluk olduğunu haber vermekte. Günahkar ve zülme bulaşmış kimselerin  bu makama  ulaşamıyacaklarının haberini ayet vermekte. Allah halili dostu kabul ettiği Hz İbrahimin soyu için yapmış bulunduğu  duasını kabul ederek  soyundan hem peygamberler hemde masum imamlar göndererek insanlığa merhamet etmiştir. Allahu teala  Hz Muhammedle  (s.a.s) peygamberlik nimetini tamamlamış. ama bizler için razı olduğu islam dinini ise Gadiri Hum gününde imam Ali (a.s)  welayetiyle kemalete erdirmiş tamamlamıştır.

Allahu teala hiç bir zaman yeryüzünü hücetsiz bırakmamıştır peygamberler biri ardınca gelmiş Resüli Ekremin irtihalinden sonra ise imamların dönemi başlamıştır

Allahu teala Kuranı Kerimde ey iman edenler Allaha ve Resülüne ve sizden olan Ulul emre itaat edin buyurarak peygamberinden sonra itaat etmeleri gereken kişilerin imamların vasıflarını ayetleriyle haber vermiştir.

Allaha ve Resulüne itaat kıyamete kadar nasıl tüm insanlığın üzerine bir farz ise weliyül emrül müsliminde aynı ayetin devamıdır buna inanmamak ve bunu kabul etmemek delaletir

Zamanının imamını tanımayan cahiliyet üzeredir hadisi Allah Tarafından  seçilen tayin edililen pak imamın tanınmamasından dolayıdır cağımızın imamı İmam Mehdi (a.s) dır hiçri 255 miladi 867 yılında Cuma gecesi tan yeri ağarırken Samara şehrinde mucizevi bir şekilde dünyaya gelmiştir.  Babası İmam Hasanül Askeridir zamanın abbasi yönetimi kendi yönetimlerine büyük bir tehlike gördükleri son hücetin doğumunu engelemek için aziz babasını sürekli göz hapsinde tutmalarına rağmen annesi Nergiz Hatun ilahi bir rahmetle  tıpkı Musa a.s annesinin hamileliyi gibi  bir hamilelik gecirerek  yeryüzünü nurla doldularak kaimi şabanın ayının 15. berat gecesinde dünyaya getirmiştir.

Son imamın doğumu bir ayet olduğu gibi hayatıda gaybetine ayetir zira Allah onu bize tanıtmış ve gaybete çekmiştir. Bu büyük olayın hikmetleri elbeteki pek çoktur ancak diğer 11 imamın hayatına müracat ettiğimizde azda olsa bu gaybeti anlayabilmek mümkündür  imam Mehdiden önceki aziz imamların uğramış oldukları zulümler  makamlarının tanınmamasındandı ve imam Mehdi (a.s) da 5 yaşında azizi babasının şehit edilmesininden hemen sonra zamanın müstekbir hükümetince öldürülmek ve tıpkı diğer imamlar gibi ortadan kaldırılmak istenmiştir ve bu zalim iktidar karşısında onu koruyacak bilinçli kitleler malesef yoktu. İmam Hüseyni Yezidin kılıcına terk eden toplulukların hikayesinin tekrar edilmemesi için Allahu teala ilahi vaadini gerçekleştirmek için tıpkı İsa (a.s) gaybeti gibi  İmam Mehdi’yide gözlerin göremiyeceği perdelerle korumuştur.

Taki insanlar onu tanısın ve Alahın kendilerine olan rahmet  vesilesi hüceti olarak idrak etsinler ve onunla yoldaşlık etmeye onunla zalimler karşısında durmaya güç getirsinler.

Günümüzdede devam eden gaybeti kübra hem onun tanınması ve hemde kıyamının  zeminini oluşturmak için onu bekleyenlerin onun hasretine tahamül edemez bir halde iştiyakle gelişi için dua etmeleri ve amelen zuhuru hızlandıracak işlere yönelme dönemidir. İntizar kurtarıcıyı bekleme Mehdeviyet inancı zulmü kabul etmediği için sürekli olarak batılın saldırılarına maruz kalmaktadır. Zamanın imamını tanımak onunla olmak bu nedenle çok önemlidir zira gecenin karanlığı misali olan ahir zaman fitnelerinden ancak zamanın imamına  tabi olunarak  korunabilinir.

Kurani kerimin pek çok ayeti zuhurdan önce geniş caplı bir ıslah hareketinin başlıyacağını ve şeytanın hakimiyetine son verileceyini haber verirken salih kuların yeryüzünde egemen olup dünyanın yönetiminin onların eline geçeceğinin müjdesini İmam Mehdi’nin zuhuruyla tamamlanacağını birdirmekte olayları dikkatle müşahade ettiğimizde geniş caplı islahın bizim zamanımızda İmam Hüseyenin direniş felsefesinden ilham alınarak  devletleştiyini görmekteyiz  

Peygamberi Ekremden gelen hadislerde  haber verilen  son kurtarıcı İmam Mehdi’nin devletinin Hz Zehranın evlatlarından olan İmam Humeyni  ve dostları tarafından kurulmuş olması zuhuru yakınlaştıran en kutsal ameldır. Zamanımızda İmam Humeyni (r.a)  intizara bambaşka bir anlam kazandırarak zuhurun sadece  beklemek olmadığını  müslümanların asıl vazifelerinin İmam Mehdinin  zuhuru  için  hazırlık yapmak olduğnu  amelen göstermiştir.

Bu nedenle İmam Humeynin başlatmış olduğu  bu kutsal hareketi  yok etmek için müstekbirler zalim munafıklar büyük bir mücadele vermekteler. Kuranın nuruna düşmanlık edenler yılar yılıdır  zuhur zemini olan vahdetin gerçekleşmemesi için müslümanların arasına fitne sokmaktalar. İnsanlığın o asıl fıtratını bulmaması için tüm imkanlarını zorlamalaktalar.

Çünki İmam Mehdi  tüm insanları fıtratlarına davet edecek zuhur vuku bulduğunda ilk sözü ey insanlar olacaktır. O insanları bütünleştirecek ayrı ayrı ümmetler fırkalar olmaktan onları kurtaracaktır.  Yaradılışta eşit olan insanlar insanlık  kimliğinin şükrüne onun zamanında  erişecektir zuhurla yeryüzünün adaletle dolması kaba güçle değil insanların kalblerinin  fıtratları üzere dirilmeleriyle olacaktır.

İmam Mehdiyile bu tekamule yürüyebilmek için hakla olmak  onun sevdiği işleri yapmak ve batıla düşman  sevmediği işlerden uzak durmak gerek. Eğer bu hal üzere olmasak   birden bire vuku bulacak zuhurda onunla olmak mümkün olmaz.

O zuhur ettiğinde ben bakiyetullahım intıkam alacak kılıcı çekenim buyuracak. Ey dünyanın bütün insanları  ben susuz olarak şehid edilen Hüseyin (a.s) oğluyum buyuracak tüm insanların tanıdığı İmam Hüseyni anlatarak HEDEFİNİ açıklayacak  akıtılmış  pak kanların hesabını çağın Yezidi düşüncenin arkasındaki riyakar kitap ehlinden soracaktır, zira onun zamanında mazlumiyet son bulacak yeryüzü adaletle dolacaktır zalimler bir daha  riyakarlık  libasına sığınamıyacaktır.

Kul hakkıyla kirletilmiş günüler onun muhabetine erişemiyecektır. İmam Mehdi (a.s) onu tanımamızı beklemekte onu unutuğumuzu gördüğü halde onu hatırlamamızı bekmekte peygamberin ve Kuranın sevgisiyle kalblerimizi diriltmemizi beklemekte en azizini kayb etmişcesine gözyaşlarıyla onu aramamızı salihlerle beraber olup onu çağırmamızı beklemekte. Rabim gerçek manada onu tanımayı veliyül emrül müsliminin komutasında vahdetle birleşerek zuhuru acileştirecek amelerde bulunmayı tüm insanlığa hepimize nasip etsin.

 

Kevser Şimşek

  Add new comment