Nurullah Akpınar

Kuran’ı Kerim’deki ayetlerin birçoğu, “akletmez misiniz.....

Kendini bilme ve tanıma konusu, bireylerin hayatında ve dolaysıyla da toplumda müsbet değişimi dert edinmiş peygamberler, 

Her insanın iki dünyası vardır, denilebilir; biri, insanın inançları, bakış açıları, eğilimleri, duyguları, ruhi...

Sorumluluk konusu, felsefi, dini, ahlaki ve hukuki konuları etkilemesi yönüyle eskinden beri sürekli filozofların,...

„Sana bu kitabı; her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve müslümanlar için bir müjde...

Bu makalede, Müslüman kelamcıların “akıl ve vahiy” meselesine yaklaşım tarzını ele alan yazar, konuyu inceleyerek bu...

Nascılık anlayışında olanlar umumiyetle ilahi bilgiyi açık seçik olduğunu kabul eder ve bu hususta tartışmaktan uzak...

Her din ve ögreti, insanın saadetini sağlamak gayesiyle, dünya bakışı ve ahlak felsefesi konulu kitaplarda işlenen...

Temel İslami kaynaklar; her tür ifrat ve tefritten uzak bir şekilde akıl ile vahyin konumunu tanımlayarak, her birini...

İnsanın kendi içinde bir eğiteninin, bir terbiye edeninin olması kemal yolunda yol almanın temel şartıdır. İnsan...

İnsanın kendi içinde bir eğiteninin, bir terbiye edeninin olması kemal yolunda yol almanın temel şartıdır. İnsan...