IŞILDAYAN NUR

Pt, 06/03/2017 - 14:50

IŞILDAYAN NUR

Tarihin en büyük milatlarından biriside hiç şüphesiz Peygamberi Ekrem’in doğumundan sonra gerçekleşen risaletle görevlendirme yani Recep ayının 27’de vuku bulan Abdullah’ın oğlu

Abdulmuttalib’in torunu Mekke’nin nurani cehreli Emini İbrahim halılullahın varisi peygamberlik göreviyle müjdelenmiştir. Rable peygamberleri arasındaki elçi Cibrili Eminin peygamberi Ekreme peygamberliği haber verip inzal etmiştir ve bugün Biset bayramı olarak tarihe kayd edilmiştir.

Biset bayramı tüm müminlerin bayramı tüm insanlığın değerli günüdür, kullarına karşı oldukça merhametli olan Rabül aleminin seçtiği sıdık emin ismet sahibi elçisi aracılığıyla insanları ahseni takvime daveti esfele safiline düşeceklere, düşmüşlere yolladığı haberci azaptan korkutucu rahmeti müjdeleyici aylardır hata yıllardır Peygamberi ekremin hazırlığını yaptığı kudsi gün.

Hira’daki 40 günlük uzlet ve arınmanın ardından gelen rahmet ve vazife

Alemlere Rahmet buyurmakta: Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım dediği „levlake levlak lema halaktul eflak” ufukların nurlandırıcısı Rabin seçtiği yüce Muhammed yani daha önceki kitapların haberini verdiği faran dağında ışıldayıp parlayan nurun sahibi, yani nurun kendisi Hira’da doğan hakkın kurtuluş nuru ilel ebed yanacak ışıldayıp sıratı mustakimi aydınlatacak yol.

Daha Adem çamurla balçık arasındayken ben peygamberdim diyen o yüce peygamberin 1437 yıl önce İmam Ali (a.s)’ da hazır bulundu törende risaletle görevlenmesi meleklerin secdegahı olan o mukaddes nurun sahibinin rabi tarafından müjdelenmesi.

Arzın nefesinin tutulduğu, semanın rahmet kapılarının açıldığı an, deryayı rahmet olan o mübarek kalbin en kutsal anı ve Cibrili eminin seslenişi ve gelen nida „OKU seni yaradan rabin emriyle Oku O Sıdık olan yüce peygamber buyurur ben okuma bilmem.

Tekrar Cibril buyurur oku ve yine Peygamber ekrem tekrarlar ben okuma bilmem.

Ve üçünçü defa melek buyurur: “Oku seni Yaradan rabin emriyle Oku” peygamber aynı cevabı verir ben okuma bilmem ve Cebrail Peygamberi Ekremi kucaklayıp sıkıca sıkar ve manaların durduğu O kudsi an gercekleşir.

Muhammed (s.a.a) kalbindeki Kuran gözlerinden gecer ve dilinden akmaya başlar “İkra 'Bismi rabbikellezi Halak” Yaradan rabinin adıyla oku O İnsanı bir kan pıhtısından yaratı Oku rabin en büyük kerem sahibidir ki O kalemle yazmayı öğreti .İnsana bilmediğini öğreti Rab kullarını rablerini tanımaya çağırıyordu yaratıcın adıyla okumalarını özlerindeki nuru tanımalarını kalemin mucesini yazının hikmetini yoktan var edilmelerini asılarını ve bilmediklerini onlara öğreteni merhamet ederek haber veriyordu peygamberine ve ceprail sesleniyordu ‘Ey Muhammed sen Allah’ın Resülüsün ve ben Cebrail’im bu nida Hira’dan inerken hala tekrarlanmaktaydı ve taşlar nesneler onu selamlamaktaydı

Çok aziz bir görev Muhammed Mustafa’ya verilmişti, insanı ahseni takvime ulaştırma özlerdeki nurla tanıştırma, güzel ahlakı tamamlama, ateşin kenarındaki insanlığı kurtarma. İşte bu yüzdendir ki o kutsal tören esnasında Şeytan korkunç bir sesle dehşetle anırmıştı. Peygamberi Ekrem bu korkunç sesi sorunca şeytan ve avenelerinin feryadı denilmişti. Adem’deki Muhammedi nura düşman olan secde etmeyen İblis feryat etmekteydi.

O korktuğu karşı durduğu Nur ışıldamış ve görevlenmişti, öyle bir şeriat hayat bulmuştu ki bizzat Allah onu koruma sözü vermişti. İlk hükmü Okumak olan kalem kullanmak olan ilme işaret eden hurafeleri yok eden batıla karşı hakkı getiren Allah’ı tanımayı ilk esas belirleyen Muhamedün Resüllahı onunla birlikte isteyen Kadir gecesindeki meleklerin Ruhul Kudus eşliğinde gerçekleştirecekleri „İnna Enzelnahu fi Leyletil Kadr”için Resülü ekremi haberdar eden büyük müjdenin müjdesi olan Biset bayramı kutsal vahiyle seçilen peygamber Adem’in hayat bulduğu nur, nuru Muhammed Hira’daki merasimin adı Biset bayramı mübarek olsun, mübarek olsun başta İmamı Zaman ve değerli Naibine vede tüm inananlara mübarek olsun.

Miracı bisetin mübarek olsun

Fakirler aşkınla hem dem olsun

Işıldayan nurundan bir nurda bize vursun

Sen ki övülmüşsün ey nebiyi muhterem

Aşkından bir katre bizede nasip olsun

Kevser ŞimsekYeni yorum ekle