KUR’AN’DA TEDEBBÜR NEDİR? - 2 -

Sun, 18/09/2022 - 11:12

İslam İnkılabının yüce rehberi, Kur’an’da tedebbürü, Kur’an’ı anlama çabası olarak görür ve bu çabayı, Kur’an’ı anlamanın en alt düzeyi olarak değerlendirir. Bazı konuşmalarında, ‘tedebbürü’ ayetlerin içeriğini anlamak ve idrakine varmak diye yorumlar. O hazretin ‘tedebbür’ kavramının anlamıyla ilgili en önemli açıklamaları şu şekildedir:

Welayet News  -  Kur’an’ı Anlama Çabası

Kur’an’la ünsiyet kurmak, Kur’an’la haşır neşir olmak, Kur’an’ı anlama çabası, Kur’an’da tedebbür, tüm bunlar gereklidir. Bu çalışmanın ilk adımı, Kur’an’ı okuyabilmemiz ve O’nu ezberleyebilmemizdir. Kur’an’ı ezberlemek çok etkilidir.[1]

Nisbi Olarak Anlamak

Kur’an’la ünsiyet, yani Kur’an’ı okumak, yeniden okumak, yeniden okumak ve Kur’an’ı terimler üzerinde tedebbür etmek ve onları anlamaktır. Arapça bilmeyenler, Kur’an meallerinden faydalanabilir ve Kur’an ayetlerinin içeriğini öğrenebilir ve anlamlar üzerine düşünüp tefekkür edebilirler.[2]

İlahi Sözleri Anlamak

Olması gereken Kur’an tilaveti, insanın onu tedebbür ederek ve ilahi sözleri anlayarak okumasıdır. Bize göre, Kur’an anlaşılabilir.[3]

Anlamak ve Faydalanmak

Kur’an’ı açın ve oturun; on ayet, yirmi ayet, elli ayet, yüz ayet okuyun. Kur’an’ı tedebbür etmek, anlamak ve faydalanmak için okuyun![4]

Kur’an Cümlelerinin Üzerinde Durmak ve Başıboş Okumaktan Sakınmak

Üzerinde düşünülmeksizin Kur’an okumalarının asıl sebebi şudur ki: Cümleler üzerinde asla durulmamaktadır. Pekâlâ, sizler, bir bilgenin/hekimin sözlerini yahut bilgece bir söz işittiğinizde kesinlikle gönülden kulak vermelisiniz. Gönülden kulak vermeden iman, asla muradına erişemez. Normalde her kitap -özellikle de içi dolu ve bahusus yetkin bir bilgenin yazmış olduğu bir kitap- aynı durumdadır. Eğer başıboş bir şekilde okur ve geçerseniz, o kitaptan hiçbir şey anlayamazsınız.[5]

Tedebbür ve Tefsir Arasındaki Fark

Kur’an üzerinde tedebbür, diğer bütün Kur’an ilimleri ve tekniklerinden farklıdır. Kur’an’da tedebbür ve Kur’an tefsiri arasındaki farkı birkaç açıdan inceleyebiliriz. Bu konuya girmeden önce Kur’an’da tedebbürle ilgili bazı ayetler, rivayetler ve büyük âlimlerin yorumlarını ele almaya çalışacağız:

-Bu bir kitaptır ki O’nu, mübarek olarak sana indirdik, ayetlerini tedebbür etsinler aklı başında olanlar/temiz akıl sahipleri ondan öğüt alsınlar.[6]

Çeviri: İsmail Avci

Welayet News

 

 

6-15.05.2010, Kur’an karilerine hitabı

7-30.03.1990, Tahran cuma namazı hutbesinden

8-09.10.2005, Devlet kabinesi ile görüşme toplantısı

9-13.07.2007, Kur’an karileriyle görüşmesi

10-09.10.2008, Hz. Fatıma’nın(s.a) miladı hakkındaki sohbet

11-Sad/29Add new comment