Kur’an Üzerine Düşünmek....

Fri, 02/09/2022 - 23:05

İran İslam Cumhuriyetinin kutlu nizamı sayesinde İslam coğrafyasına nasip olan, sayısız bereketlerden biride insanoğlunun dünya ve ahireti için yegane hidayet kaynağı olan, Kur’an-ı Kerim’e yönelik büyük ilgidir.

Öyle ki bu yönelişi Kur’an seferberliği olarak biçimlendirebiliriz..

Kur’an gerek okullar gerek üniversite ve gerekse cami ve kültür merkezlerinde düzenlenen Kur’an kursları ve tilavet eğitimleri Kur’an ile ünsiyet dalgasının çok geniş bir zemine yayılmasının ilk adımlarını oluşturmuştur..

Kur’an ile ünsiyet aşamalarından bir diğeri de kıraat ve makam güzel okuma kural ve tekniklerinin eğitim ve öğretimi ayet ve sure ezberi Kur’an meali ve bu mukaddes kitabın terimleri ile tanışmaya yönelik derslerin yaygınlık kazanmasıdır....

İslam inkılabı zaferinin kırkıncı yılını geçiyorken Kur’an ile ünsiyet doğrultusunda atılan ve yukarıda bir kısmına değindiğimiz takdire şayan etkinlikler sayesinde bugün artık özellikle tahsilli kesimler içerisinde, Kur’an ile ünsiyet aşamalarının ilk adımlarını atmış olanlar; tilavet, tecvit kıraat ve makam ve hatta tercüme ve ötesinde Kur’anı anlamaya dönük daha ileri adımların atılmasını arzulamaktadırlar..

Doğrusunu söylemek gerekirse bu beklenti cevap bekleyen bir soru olmaktan çok çözüm bekleyen bir problemin varlığının habercisidir.. Evet ilk elde bu problemin çözümünün bu doğrultuda beklentisi olanları tefsir kitaplarına yönlendirmek olduğu akla gelebilir. Nitekim konu ile alakadar olanlara birçok tefsir kitabı önerilmiş ve önerilmektedir. Fakat bu yönlendirmeler, söz konusu beklentinin cevabı olmamış ve olmayacaktır da.

Zira tefsir daha ziyade seçkin ve yüksek tahsil görmüş ve üstelik özelliklede Kur’ani ilimler ver tefsir ile iştiyak eden belirli bir zümre için ancak çözüm yolu sayılabilir. Tabi bu bizim, tefsiri ve tefsir kitaplarını reddettiğimiz anlamına gelmez.

Zira mesele tefsir okumanın söz konusu problemi çözüp çözmemesi meselesidir..

Bu Kur’an ihtiyacı karşılamak üzere bizim çözüm önerimiz Kur’an üzerinde tedebbür düsturunu gözetmek ve hem ilmi hemde ameli olarak bu düstura riayet etmektir.. Kur’an üzerinde tedebbür Kur’an metnini anlamaya çalışma çabası ve Kur’anın anlatmak istediği anlamı anlama gayretidir..

Tedebbür Kur’anı Kerim ayetlerindeki kavram ve tabirlerin zahiri anlamı ile yakınlaşabildiğimiz kadar yakınlaşıp ünsiyet kurma doğrultusunda bir çabadır. Bu çaba bizim Kur’an ayetlerini en iyi şekilde anlamamıza ve içeriğindeki hidayet mesajlarını idrak etmemize sebep olur.

Bu sonuç sadece bütün ayetleri bir bütünlük içerisinde görebildiğimiz zaman müyesser olur. Başka bir ifade ile tedebbür Kur’anı Kerim’in hidayet mesajlarını bütün iç bağlantılarıyla ve insicam içerisinde anlamaya çalışmaktır..

İslam İnkılabının Yüce Rehberi İmam Hamenei’nin sürekli tavsiye ettikleri ve İslam İnkılabının zaferinden yıllar önce katıldığı ders halkaları ve muhtelif oturumlarda özellikle vurguladığı hususlardan biride Kur’anda tedebbür düsturudur.

Öyleki şunu rahatlıkla söyleyebilirizki kendileri Kur’anla ilgilenen topluluklara hitap ederken; özellikle son yıllarda bütün sohbetlerinin ana ekseni Kur’anda tedebbürdür.

Kur’anda tedebbür ve halk arasında yaygınlaştırılmasının önemini Rehberin 2013 yılında dile getirdiği şu sözlerden anlayabiliriz; Kur’anı okuyabilmeli Kur’anı anlayabilmeli ve Kur’an üzerinde tedebbür edilebilmelidir.

Bizleri nurlu hakikatlere ulaştıran yol Kur’anda tedebbürdür...

 

Mehdi Makami

Çeviri; İsmail Avci

WelayetnewsAdd new comment