Hangi suçtan ötürü öldürüldü?

Tue, 07/03/2017 - 15:03

Hangi suçtan ötürü öldürüldü?

Hangi suçtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman 81/10

Hesap defterleri açıldığı zaman. 81/11

İnsanlığın, en acı dönemini asrımızda yaşamakta bulunmaktayız; terör eylemini kimin, niçin ve kim tarafından yapıldığıda sorulamadığı bir devlet’te yaşamaktayız, sorgulama ve soru sorma cesaretini kendinde bulanlar hayin ilan edilerek ya hapishaneye yada dövülmekte yada yapılmış terör eyleminin suçlusu olarak  ellerindeki medya ile kamuoyu oluşturup kendilerini tertemiz süt gibi göstermekte olan devlette yaşamaktayız.

Kendisinden olmayan herkesin vatan hayını, millet düşmanı olarak kendi medyasıyla siyasi yatırım yapan bir hükümetin döneminde yaşamaktayız!

Fırka fırka edilmiş paranparça insanlar, öldürülmekte olan insanların kim tarafından  ve niçin öldürüldükleri cevabını araştırmadan ön yargıyla kendilerinden olmayanların boynuna takarak tarafı bulunduğu gücü destekliyerek ölenlerin kanı üzerinden siyaset yapılan bir hükümet dönemini yaşamaktayız.

Ölümlerin, kanların, gözyaşlarının üzerine yeni bir oyunla perde çekilerek mechuller defterine kayt edilen bir ülkede yaşamaktayız.

Ölenlerin, kayıp olanların isim listeleri faili mechul dosyasında rafa kaldırılmış bir dönemi yaşamaktayız.

Hakikat aynasından bakılmak istenilirse yapılan cinayetlerin ve kayıpların nasıl yapıldığı ve kimler yaptığını ve son olarak Ankara’daki katliamın kimin yaptığı ortaya çıkmış olacaktır. Aksi halde açıkça suçu işlemiş olanlar masumiyet zırhına bürünerek basiretini kayıp etmiş insanları arkasına alarak seçimlerde hedefledikleri 550 millet vekiline kavuşuncaya kadar zaman zaman bu tip cinayetlerini işlemeye devam edecektirler.

Aklı selim bir bakışla bir kaç ay içinde gelişmekte olan olayları takip edecek olursak çok net bir şekilde görülmüş olacaktır. Yapılmış seçimin sonuçlarına tahammül edemeyen iktidar; adeta toplumdan intikam almak için savaşı yeniden başlatmış ve bu ülkenin gençlerinin cenazelerini bir bir baba ocağına göndermiştir.

Bu ülkenin bazı illerinde sokağa çıkma yasağı uygulayan bir zihniyetin sahibi olan hükümet öylesine bir baskı uyguluyorlar ki o beldenin halkı ölmüş çocuklarını kendilerinin de vurulacağı korkusundan sokağa çıkamadıkları için  çoçuklarının cesedini buzdolaplarında saklama zorunda kalmışlardır. Bu kadar zalimane bir baskıyı acımasızca yapa bilen bir hükümetin her türlü cinayeti işlemesi çokta garipsenmemesi gerekir. Buna binaen Ankara’da yapılan katliamın kim yaptığını sormakta akla aykırıdır.

Ankara’daki olayı çeşitli televizyonlarda farklı siyasiler ve bürokratlar farklı değerlendirme yaparlarken hiç kimse bu soruyu hükümete sormamıştır. Ankara’da yüzbinleri aşan bayrak yürüyüşü ve terörü kınama mitinginde hiç kimsenin burnu kanamadan büyük bir güvenlik içinde ayrıca İstanbul’da cumhurbaşkanın ve başbakanın katıldığı yüzbini aşkın mitingte kimsenin ayağına bir taş değmezken neden Diyarbakır’da, Suruç’ta ve Ankara’da yapılan barış mitingine bombalı saldırı düzenlenmesini ve yüzü aşkın insanın ölmesile neticelenmiştir? Burda maksat niçin bu mitinglerdede insan ölmedi demek istenilmemektedir, her akıl sahibi ve vicdanlı insan hiç bir insanın burnunu kananması dahi istemez, ancak Ankara bayrak yürüşüyle İstanbul mitiginde alınmış tedbirler Diyarbakır’da Suruç’ta ve Ankara barış yürüyüşünde alınmamıştır!.

Yapılan cinayetler, üzeri örtülen kanların, Yetim bırakılmış yavruların, geçliğinin baharını yaşamakta iken terör kurbanı olan gençlerin, hesabının verilecek günde defterler açılınca hangi suçtan ötürü öldürdüklerinin hesabını verecekler. Lokman suresinin 16. Ayetile gizli işlenmiş işler ortaya çıkacaktır.

Lokman, öğütlerine devamla şöyle demişti: “Yavrucuğum! Yaptığın iş (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu, bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde olsa, yine de Allah onun senin karşına getirir. Doğrusu Allah, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. 31/16 “

Muhammed AvciAdd new comment