Muhamedi İslam’ın Aşura’dan 20. yüzyıl welayet devletine

Pt, 06/03/2017 - 14:52

Muhamedi İslam’ın Aşura’dan 20. yüzyıl welayet devletine

Ey mutmain olmuş nefis Rabbin senden razı olarak dön geriye...

Üç haziran 1989 cumartesi akşamı mutmain nefsin makımına yükselerek bu dünya hayatına gözlerini kapayan melekutu A’laya rabbinin çağrısına lebbeyk diyerek ulaşan Peygamber-i Ekrem'in değerli evladı Ayetullah Uzma İmam Humeyni (r.a) saygı ve rahmetle aniyoruz hayatını İslam‘la bütünleştiren insani kamil denilen kamil insan örneğini yaşamıyla bize sunan İslam‘ın ona yansıyan hakikat nurundan onun yazdığı tarihi okumaya çalışıyoruz.

Hiç şüphesiz pek çok insan beşer hayatını etkilemiş hayatın akışına olumlu ve olumsuz etkiler sunmuştur. Tarihte iz bırakıp çığır açanlar olmuş ancak tarihi yazmış iki şahsiyet tüm insanlara insani erdemleri miras bırakmıştır. Bu nebilere inzal olunan ilahi yaşam şeklidir ki ilkini İmam Hüseyin (a.s) Kerbela‘da yazmış Zeyneb-i Kubra ise imam Hüseyin‘in yazdığı tarihi okumuştur. Sıradan bir okuyuşla değil elbete, sabırla, metanetle, cesaretle, esaret altında dahi zulme baş eğmeyi red ederek ilahi bir sunumla İmam Hüseyin’in davasını anlatmıştır.

İmam Humeyni (r.a) 20. yüzyıl lisanıyla ikinci defa bu tarihi yazıp okumuştur. Süreya yıdızına gitmiş dinin hükümlerini yeniden insanlık için yaşanabilinir kılmıştır. Muhammed Mustafa’nın güzel ahlakını kendi yaşamında insanlığa sunmuştur. Bizim inkılabımız aşuranın bereketindendir diyerek aşura ruhunun İslam İnkılabı’ndaki hayati hakikatını belirtmiş, la şerkiye la ğerbiye bağımlılığından insanları kurtararak İlla İslamiye şiarını haykırmıştır. Dünya müslümanlarını sosyalizim ve komunizim duvarları arasında sıkıştırılmaktan kurtarark özlerine davet etmiş doğu batı güdümündeki müslümanlara ve insanlara özveri ve ceseretle kurtuluş recetesi sunmuştur.

Muhammedi İslam. İbrahimi bir amel gerçekleştirerek çağın putlarını tanıtmiş canlı tağutları devirerek al aşağı etmiştir. Tüm dünya halklarını muhatap alarak seslenmiş, ‘Ey dünya mustazafları kalkın ve gasb edilmiş haklarınızı alın köleleştirilmeye calışılan insanlığa ruhlarının hür olduğunu hatırlatmış velayeti fakih müesesesini kurarak öz Muhamedi İslam’ı koruma altına almıştır. İslam devriminin asıl devrimi budur welayet İnkılabı Peygamber-i Ekrem'den sonra hayattan çıkarılarak İslam vahdetinin bozulmasına neden olan bu kutsal makamı yeniden inşa etmiş, welayet ekseninde bir devrim gerçekleşmiştir.

Bir halka bir bölgeye hitap eden bir islam değil tüm dünyaya tüm beşere hitap eden Muhammedi İslam İnkılabı’nı gercekleştirmiştir ve yine İmam, Ramazan’ın son cumasını ‘Kudüs Günü’ ilan ederek İslam’ın kudsiyetlerini işaretlemiş toplumsal vahdetin ana tema olduğunu öğütlemiştir. Medine İslam devletinin kurulmasındaki birinci esas olan İslam kardeşliği müslümanlar arasında oluşturmuştur. Yıllar yılı müslümanların elinden alınan welayeti hayata almıştır. Tüm insanları hakın sedasıyla hakka davet etmiş hakikat ölçüleriyle hak batılı izhar etmiştir. Beyaz adamın insanlığı esfele safiline götüren kapkara zihniyetli şeytan olduğunu göstererek demokrasi maskeleri ardına sığınmış Amerika’nın ismini koymuş ‘büyük şeytan’ Siyonizmin ve büyük şeytanın ortadan kalkması gerektiğini beyan ederek, fitne vürüslerini teşir etmiştir. Bunlara karşı durmayı esas belirlemiştir, tüm insanlar için onların tehlikesini arz etmiş insanlara yol göstermiştir. Hak doğruluk sadakaten beslenen bu İnkılapla İslam düşmanları büyük şeytan siyonizim ve de onların tüm yardakcı yardımcıları tam 34 yıldır her yolu yöntemi mübah görerek savaşmakta tüm var yoklarıyla welayeti ortadan kaldırmak için savaşmaktar. 34 yıl önce kurulan İmam Humeyni’nin welayet devleti tüm müslümanların koruması gereken yegane amanetir ki Allah’ın emr ettiği şekilde yaşayabilmeleri için düşmanların bu İnkılap karşısında duçar olduğu yenilgi bu İnkılabın beslendiği İmam Hüseyin ruhuna aşık olmuş onun tevhidi hakim kılma felsefesini anlamiş şehadete aşık nesildir canını sevdikleriyle feda etmiş o anlıyışı kavrayan sırtlarında sadece kefenleriyle değil aynı zamanda silahlarıyla yola çıkan emr edilen her sahada hazır olan ALLAH erlerinin şehadete aşık neslin zaferidir ki düşman bu irade karşısında gün be gün erimekte bu kanı kılıca galip kılan iradenin tecelisidir. İlahi kanunları hayatın her allanında hayat bulduran Muhammedi İslam’ın 20. yüzyıl devletidir her sahada yükselen tezkiyeyle temizlenen, hikmeti barındıran, ilmi yücelten, yer yüzünü imar etmekle kalmayıp fezanının yolarını açan, madde ve manayı bağrında barındıran, hakkın yeryüzünde hakim olmasına adım adım yürüyen, hak geldi batıl zail oldu ayetini tefsir eden tarihi İmam Humeyni hayatıyla yazdı ve zilet bizden uzaktır şiarına inananlara okumaları ve yaşamaları için miras bıraktı.

Tekrar onu rahmetle anarak bu mirası anlayıp koruyanlar olmak temenisiyle.  

 Kevser ŞimşekYeni yorum ekle