Nur-u Hakikat

Sun, 05/03/2017 - 16:20

Nur-u Hakikat

Hilkate başladı seninle Rahman

Göklerin övgüsü yerin övüncü

Yaşayan Kur'an, numuney-i ahlak  

Hangi kalem yazabilir senin vasfını

Sen Rahmet okyanusu  Rabbin Habibi                    

Dertlerin dermanı Aşkın hem sebep hem fermanı            

Rabbin ki buyurdu; "Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım"  

Bu sözün karşısında kul artık neylesin    

Beşer övebilir mi seni sana layık övgüyle   

Beyan mahçup biçare büklüm büklüm önünde     

Sen evvel ve ebedsin

Asalet ve şerefsin         

Gaye ve hedefsin     

Kurtuluş ve umutsun       

Övgü ve Rahmetsin     

Hak, hürriyet ve rızasın    

Mülk ve servetsin

Adem'den evvel var olan Adem'sin

Şeytanın karşısında çılgına döndüğü Nur sensin

Arş ismiyle süslenmiş varlığa sebep sensin   

Nuh'un gemisinde eman kurtuluş ismin  

İbrahim Halil'in Rahman'dan dilediği aşk ve dua sensin    

Ey Tur'da Musa'nın aşkına tutulduğu

Ve ey İsa'nın ben müjdecisiyim dediği      

Seni anlattı 124 bin Peygamber  

 Dört Kitap, 100 Suhuf hep senden verdi haber

 Alem aşıklarınla doldu karanlıkları aydınlatan    

Sana bahş edildi Makam-ı Mahmut pak Soy-ı Kevser

RABB övdü seni övgüler övgüsüyle 

Mahmut, Ahmet, Mustafa, Taha, NUR MUHAMMED   

Buyurdu ;"Sen en üstün ahlak üzerindesin"

Ahlakın yüce Kur'an'dır senin

Tanığın, şahidin yüce Furkan'dır senin   

Sen ki Siracen Münira seçildin

Sen misal-i güneşsin ey ab-ı hayat-ı alem    

Getirdiğin dinin şartı kılındı NAMAZ  

 NAMAZIN şartı sana  tazim ve salavat   

 Rabbin buyurdu;" Ben ve meleklerim  O'nun ismi anılınca SALAVAT getirmekteyiz      

 Ey inananlar sizde tam bir teslimiyetle O'na SALAVAT getirin"

 Allahümme salli Ala MUHAMMED ve AL-İ  MUHAMMED   

 

Kevser ŞimşekAdd new comment