İkiyüzlü Ve Çıkarcı Batı Medeniyeti

Mon, 12/03/2018 - 19:40

Bunu hiç unutma evlat. Batı (İsrail, ABD, Kanada, Avrupa ve tüm emperyalist güçlere demektir) hiçbir zaman uygar olmamıştır ve bugünkü refahı, devam edegelen sömürgeciliği; döktüğü kan, akıttığı gözyaşı ve çektirdiği acılar üzerine kuruludur. Aliya izzetbegoviç

Evet en doğru tesbit, batı ve batılı uygar değil uygarlığa bürünmüş vahşi bir yapıdır. Bir batılı kendini uygar bilir, çağdaş olarak tanıtır ve insancıl olduğuna inanır, bir batılı diğer milletlere bakar ve teesüfle o insanlarin hayatını izler kendine ve batı sistemiyle gurur duyar çünkü iyi bir hayat düzenli ve güvenli bir yaşam içinde olduğunu görür diğer milletleri geri kalmış, cahil, fakir ve yabani olarak tanır. Tüm dünyaya kendi mutluluğunu ve refah içersinde olduğunu sergiler.

Batılı bir insan üstün olduğunu kabullenmiştir çünkü bu üstünlüğü diğer milletlere kabul etmiştir. Batı diğer milletlere rengareng bir hayat ,insancıl bir sistem gösterir ama bunu ulaşılmaz bir rüya gibi sunar. Batılı bir insan uygarlığı iyi bir vatandaş olmakta yani kanunlara ve sisteme en iyi şekilde ayak uydurmakta bilir. Batılı ülkesinde kurulan sistemin bir parçasıdır. insancıl olduğuna inanır insan hakları ,hayvan hakları Çocuk hakları, Kadın hakları ve bir çok kuruluş inşa eder bunlar tabiki güzel şeyler ve sesi her insanın kulağına hoş gelir.

Fakat önemli olan şu: " Batılı bilerek veya bilmeyerek sadece göz boyar milyonlarca insanı aldatır. .Savaşa karşıyız der ama en ölmücül silahları üretir, bu silahları satsın diye ezilen ve güçsüz halkları biribiriyle savaştırır, geçimini diğer milletlerin servetini eskiden şu ana kadar yağmalayarak sağlar bunun en açık delili Afrikadır. Yıllar önce Afrikalı insanını tarlalardan, yerinden, yurdundan kaçırıp en zor şartlar ve en acı iskencelerle köle etmişti ve henüzde devam ediyor. Bu davranışı eskiden açıkca yapıyordu şimdi ise kendine hizmet ettirsin diye Afrikada yaşama şartlarının kötü olmasını sağlayarak, işçi adına çalıştırıyor. İnsan hakkı diyor ama insanların hakkını tüm dünyada ki servetlere el koyarak kendi cebine indiriyor. Ürettiği silahlar ve yarattığı fitnelerle kadınların çocukların ve her canlının kanını nehir gibi akıtıyor. Bir zamanlar Cezayir, Hindistan, Güney Afrika vs ve şimdi yoğun bir şekilde ortadoğuda Batılının korkunç izi görünmekte.

Batılı kimyasal bomba üretir Saddam diye bir caniye verir sonra bu silahla derin yaralar alan mazlumlari tedavi için ülkesine götürür (iran-irak savaşı ) sonrada tüm dünyada insan hakları insana değer veren batılı diye show yapar. Oysaki kendi silahının etkisini ve kendi bilimini artırmak için o yaralıları kabul etmiştir. ...

Batılı Siyonist israili petrol merkezi olan Ortadoğuda destekler onun yaptığı cinayetlere göz yumar ve onunla birlikte petrol kaynaklarına el koyar sonrada her kim bu hırsızlığa baş kaldırırsa terörist ,,insan haklarını ihlal eden, vahşi, dindar, yobaz olarak damgalanır.

Şuan ki Ortadoğu Savaşlarının ilk kıvılcımları Batılı eliyle yakılmıştır ve devam etmeside onların elindedir.

Batılı kültürel olarak milletleri kendine davet eder ama sadece insanların kimliklerini bozmak icin bunu yapar, hiç bir zaman onun başarılı olmasını istemez. Zinayı, fuhusu ve eğlenmeyi filimlerle sosyal medya ve birçok eğitim yoluyla milletlere sunar ama kendi ilmi ve kanun çercevesine yakınlastırmaz. Bir üçüncü dünya insanı batıdan ancak eğlenmeyi, inansız yaşamayı kendi hükumetine ve hüviyetine karşı olmayı öğrenebilir hizmet ve milletine hürmet etmeyi değil.

Üçüncü dünya insanına bu öğretilir: mutluluk ve özgürlük sadece batıda yaşayanlan içindir kendi yaşadığın yer hiç bir zaman o standardlara ulaşamaz, üçüncü dünya insanı ülkesine ve Vatandaşlık görevlerine uymamakla batılı sömürgesinin devam etmesine yardımcı olur. Batılı bu sömürge düzenini tüm ülkelerin iç yönetimine sızarak, yöneticileri kendi hizmetine alarak sürdürmeye çalışırlar. .

Batı ve batı insanı herseyi kendi çıkarına göre ister, herkim bu çıkarlara karşı gelirse o bir geri kalmış, yobaz veya bir terörist olarak bilinir. Batılı diğer milletlere özgürlük istemez onlara özgürlük dedirtir fakat kendine kölelik yaptırmak için bunu yapar. Yaşadığımız ülkelere bir bakalım çoğunluğu Müslüman olan Ortadoğu‘da Batı insanın hayat tarzı örnek edilmiş tabii içeriği göz ardı edilerek. Batıda insanlar sistemin kanunlarına uymakla başarılı bir hayat sürdürmekteler, kendi batıl inançlarını en iyi şekilde yaşamaktalar hükümetlerinin diğer milletlere yaptıkları zulümleri doğal olarak görmekteler ve kendi refah ve çıkarları için gerekli bilirler. Sonrada biz uygarız gelişmiş halkız diye övünürler ama bizler (Tüm üçüncü dünya ülkeleri aynı sıkıntıyı yaşıyor ama ben sadece Ortadoğuyu örnek olarak yazıyorum. .)

Batılının biçtiği kıyafeti giymekle meşguluz, bize uymayan bir giysi olduğunu bir türlü kabullenmiş degiliz. Ortadoğu insanının en belirgin yönu bir dine ve bir inanca sahip olmasıdır ki bu inanca ve dine gereken şekilde değer verilmemis, eğitilmemis birçok batıl inanç ve gelenekle karıştırılıp ilerleyemeyen kokumuş bir göle dönüşmüştür. .

Dinin insana verdiği değerler unutulmuş sadece bir kaç zahiri simge söz konusu olmus, hayat felsefesi bu yaşamın nasıl devam edilmesi bir insanın nasıl yücelmesi değil mezhep ayrımcılığı, kılık kıyafet, sahte seyhler ve din tücarları bir bela gibi insanları birbirine düşürmüş.. Bunuda unutmuyalım ki bu belanın oyuncularından biri batıdır ve asıl sorumlusuda cehaletimizdir. İnsan hakları ve insana asıl değer veren bir din ve o dine mensup olan halklara bakınca bir derin çelişki görüyoruz. Neden aynı dinin insanları birbirini en acımasız şekilde yok etmekteler neden insani keramet unutulmuş?

Acaba batının bizlere hakim olması bizim suçumuz degilmi ?

Bir Mümin zalime boyun eğermi?

Demek ki iddia ettiğimiz imanda büyük bir eksikliğimiz var, bizler kendi üstün değerlerimizi unutmuşuz, zahirde rengareng süslenmiş ama batında kanla beslenen yeni çağın batı medeniyyetine göz dikmişiz. Kendi aslımızı esaletimizi batının şeytani oyununa satmışız ve bir çoğumuz tüm bu sorunları kendimizde değil dinimizden biliyoruz. Bizi İslam dini geri bırakmış diyoruz oysaki Cehaletimiz ve dünya talepliğimiz bizleri bu sefil hale getirmiş. Batılı kendi inancını ve kendi dünya bakışını en iyi şekilde yaşıyor, bizlere kendisini güzel gösteriyor bircok insanın hayali onların yaşamı oluyor.

Bizler kendi hûvuyetimizi ve kendi Dünya bakışımızı küçümseyerek her gün onların daha çok güçlenmesine neden oluyoruz. Eğer kabullendiğimiz dinin öğretilerini iyi öğrenmiş olsaydık, İslam ikiyüzlü ve çıkarcı batı medeniyetinin çok üstünde ve gerçek insani değerlere sahip olduğunu mutlaka anlar ama bu büyük zaaf yıllar yılı yakamızı bırakmayacak ve kendimize gelemiyeceğiz gibi görünüyor. 

 

Muhlise AvciAdd new comment