Kırk Yıllar Geçti

Thu, 08/10/2020 - 15:39

Kırk gün büyük hadiseden geçti

"Büyük Hadise" yani  Hakkın batıl'la yüzleştiği en bariz çatışma alanı olan kerbela sahası ve Aşura günü

Aşura Günü

Toprağın kanla sulandığı dudakların susuzluktan kuruduğu

yavruların babalarından ayrıldığı

annelerin  yüreğinin dağlandığı

şehitlerin Allah'la güzel muamele yaptığı gün

Dünyayı ahirete satan şer insanların karşısında Allah rızasını elde etmek isteyen müminlerin

Hüseyni çizgiyi

kanlarıyla nakşettiği

Aşura günü

İşte bu büyük hadisenin,

Hüseyni ve yezidi çizginin ebediyete kadar ayrıştığı bu azametli günün üzerinden kırk gün geçit

Kırk gün susuz dudaklarla, kanlı bedenlerle dünyayı bırakıp giden Şehitlerin yolculuğundan geçti

Kırk gün göz yaşı ve Ah'u figan seslerinden geçti

Henüz kerbela toprağı Şehitlerin kanıyla boyalı

Henüz Hz Zeyneb'ın in hüznü ilk gün kadar taze

Henüz Rubabın kolları yavrusu Ali asgari arıyor

Henüz yetimler göz yaşlarıyla uykuya dalıyor

Henüz yezidiler sevinç ve bayram kutlaması yapmaktalar

Ve Hz Zeynep büyük olayın hakikatini duyurmak için,  ayakta zalimlerin kemiklerini titretecek bir sesle Huseyni kıyamın dersini vermekte

Hz. Seccad, uykuya dalmış habersizlere gerçekleri anlatmakta

Ve kırk gün kırk yıllar geçti Aşura gününden

Henüz Hz Hüseyin'in هل من ناصر ینصرنی sesi duyulmakta .

O gün Hz.  Hüseyin'in yardımına koşmayan ayaklar bu güne kadar bataklık içersinde el ayak çırpmakta

O gün Hz. Huseyin'e yardım için uzanan eller bu günde dünyanın tüm menfaatlerini hak için red etmekte

O gün çizilen hak ve batıl çizgileri bu günde çarpışıp ilerlemekte

Biz Hüseyinin yolundayız deyipte küçük menfaatler  için zulme sesiz kalırsak eğer, henüz gerçek Huseyni olmuş değiliz demektir

Eğer hakkı söylemekten, hakkın yanında olmaktan çekiniyorsak Hüseyni olma yoluna adım bile atmamışız demektir

Aşura günü 72 can gitti

Ve şimdi binlerce masum insanın canı zalimlerin çirkin siyasetlerine kurban olmakta

Hüseyni yolun yolcuları  az , yezidi yolun yolcuları ise çoktur. Bu nedenle zulüm gün geçtikçe artmakta. Bizler Huseyinler, Ali Ekberler, Abbaslar, Hür İbni Riyahiler gibi, Zeynepler, Seccadlar ve Sakineler gibi olamayız ama onların feryadını duyura bilecek kadar güçlü olma mecburiyetindeyiz yoksa belki bizlerde Huseyni  yolun yolcusu olma hakkına sahip olamayız ...

Tarihin tüm yapraklarına iz bırakan " Hey hat min e z zille " feryadindan kırk gün değil, kırk bin sene geçsede zulüm bizden uzaktır demek bir ideolojinin temel esası olarak kalacaktır.

 

Muhlise AvciAdd new comment