Hüseyin'i Mektepten Ölümsüzlük Dersi

Tue, 07/03/2017 - 15:05

‘’Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler; Allah’ın, lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rabbleri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Allah, lütfundan ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı sevinç içindedirler. Arkalarından henüz kendilerine kavuşmayan müstakbel şehitlere, <kendilerine hiç bir korku olmayacağına ve üzüntü hissetmeyeceklerine> dair de müjde vermek isterler.’’ 3/169-170

Sönmeyen ve solmayan ilahi aşkın merkezi olan Kerbela’da dökülen kanlarla ölümsüzlük müjdesi verilmektedir yukardaki ayette; devamlı yaşamanın, devamlı hayatta olmanın, devamlı insanlar arasında var olmanın ve onlarla birlikte yaşadıklarının haberi verilmekte mevlayilayezal tarafından! Görünmeden yaşarlar senin dilinde, sözünde, sohbetinde ve kaleminde; konuşur seninle yazar kendini tarihe, okutur kendini gelecekteki nesillere, yiğitliğin, kahramanlığın, fedakarlığın iysarın dersini verir ben müminim diyenlere. Sakın ölüler demeyin Allah yolunda Allah için ölmüş olanlara; onlar diri ve yaşıyorlardır madde ile mananın birleştiği yerdeki alemde; İlahi nimetlerin en güzeliyle nimetlemekte olan ilahi aşk uğruna şehid olmuş Allah dostlarına!

Kerbela aşk ehlinin maşukuyla kurbiyet sağlayıp yaklaşmanın buluşmanın merkezidir; sakın unutma aşk ehli için her yer Kerbela hergün aşura aşkını yaşamalısın ölmemek için. Şunu sakın unutma ebedileşmen için Kerbela’nın felsefesini yaşamalısın şu çürümeye mahkum olan maddi hayatında, sakın ucuza pazarlama kendini, sen gıranbaha bir varlıksın, sana değer verip alacak olan seni yaratan mevlandır seni satın alacak; işte bu pazarlığı sana öğretecek olan Hüseyni mekteptir onunda merkezi Kerbela’da!

Huseyni Kerbela, o bir aşktır yanar devamlı imanlı yüreklerde, yandıkça depremler yaratır zulmün, küfrün, şirkin saraylarında; zira ölümsüzlük dersi verilmektedir Huseyni mektepten ders almakta olanlara; bak yukardaki ayetin metnine oku onu dikkatle, verilen ders dünya hayatında yaşamakta olan insanlara hayat ve yaşam dersi vermekte, işte budur gerçek hayat kalacaksın insanlık var olduğu müddetçe.

Varlık aleminde yaşamakta olan insan var olacaktır varlık alemi var oldukça, hareket etme çizgileri vardır yaşarken bu alemde, birinin ismi Huseyni çizgidir diğeri ise Yezidi ikiside yazılmıştır tarihe, her ikiside yaşamaktadır bizim asrımızda ikisinden biri seçenek olarak konunmuştur önüne; varlık aleminde var olmak istiyorsan ismini yazdırmalısın Huseyni mektebe yoksa Yezid yanlısı olursun lanetle anılırsın her iki alemde!

İnsan iki çeşit yaşar varlık aleminde, biri muhabbetin, sevginin, yiğitliğin, fedakarlığının ve Allah’a kul olma aşkını yaşar yazar kendini tarihin sayfalarına olğu olur tarih durdukça yaşamakta olan insanlara. Bu Huseyni yaşamın yaşantısıdır iz bırakmıştır tarihe, sevdalısı vardır her asır ve tarihte. Bu bir Huseyni emanetir taşır onu imanlı gönüller asırdan asra!

Yezidi yaşam’mı! Boyun eğer zillete alkış tutar zalim, dininde samimi değil bakar kendi çıkarına; görünce madde ve makamı diz çöker zalimin karşısında; sözünde sadık değildir güven olmaz sözüne zira hem görünür batılda hemde hakta.

Allah adına! kötülüklere, zulme karşı direnip mazlumun yanınde olduğunu kanıtlıyarak şehid düşenlerin ölü olmadıklarını bildirir yüce Allah, asıl yaşamakta olanların ilahi kelimetullah uğruna şehid düşmüşlerin olduğunu yukardaki ayet anlatmakta.

Ayetin metnine dikkat edecek olursak verilen ders dünya hayatında yaşamakta olan insanlara asıl hayatın ve yaşamın adresini vermekte. Zira Allah için Allah yolunda öldürülmüş olanların ölü olmadığını bildiren bakara suresinin 154. ayeti şöyle haberinini verir.

‘’Allah yolunda öldürülenlere<ölü> demeyin. Bilakis onlar diridiler, lakin siz anlayamazsınız.’’

Kalp gözüyle oku ve kalp kulağıyla dinle bak hayatta olmayı nasıl anlatıyor mevla; ölü ve dirinin kim olduğunu aklınla tahlil’et ve üzerinde düşün ölü kim? Sakın kör bir gözle bakma hakikat aynasına, şaşı bakarsın Kur’anın tarif ettiği hakikat aynasına, sonra ölüyü diri diriyi de ölü görürsün buda yakışmaz senin insanlık kimliğine!

Devamlı Allah yolunda ol, yürü belirlenmiş olan ilahi çizgide, ölüm gelirse sana şehid olursun yaşarsın tarih var oldukça. İmanında samimi davanda sadık ol sakın incitme kimseyi; Küfre, şirke ve zulme karşı vakarlı şahsiyetli ve yiğit bir duruş sergile, zillet sana yakışmaz (heyhat minnezille) diyerek kayıt yaptır Huseyni mektebe! Her yer Kerbela hergün aşura felsefesini iyi okumaya çalış bak ne ders verecek sana! Zülme karşı direnmenin kıyamını öğretecek sana! Ölümsüzlük defterine kayt yaptır ölmemek için ölümsüzlük defterine! Şehadet kanıyla yaz kendini tarihin defterine!

Muhammed AvciAdd new comment