Kışla Kalan Bahar'a

Sat, 23/03/2019 - 03:49

İnsanlar içinde yüreklerinde ateş/ yüreklerinde ışık besleyenler, nur ismine ve adalet vasfına mazahr olanlar, insanın/ insalığın dirilmesi, yenilenmesi ve arınması için binlerce ve onbinlerce uyuya kalanlar yerine ömür boyu mücadele verirler. 

            Kışın yüreğinden bir daha yeni bir Bahar doğdu. Kış bir rahim misali yorulan yaşamı ve ağırlaşan nefesi içine alır ve bir mevsim dinletir, besler ve yeni güne hazırlar. Ve bahar ile yaşam yeni bir nefesle/ taze bir canla tekrar yeşerir. Kış mevsimi, Aralığı, Ocağı ve Şubatıyla Bahara direnen karşı bir mevsim değil aksine yaşamı yenilemek için bir aradır. Tabiatın namusudur: gizleryerek  ve aşıkar ederek yeniler her defasında yaşamı.

Toprağın ve ateşin kızı ve oğlu insan ise mevsimlerin bilgeliğinden uzaklaşır. Zamanın mizanını yitirir, karıştırır mevismleri, uzatır kışı, erteler baharı, yenilenmeyi aksatır, ağırlaştırır yaşamın nefesini. İtidal yolundan çıkar, mizanı, dengeyi ve döngüyü unutur, dönüşüm çemberini kırar. Nesillerin ruhu ne kışda durulur ne baharda dirilir. Umutlar hüsran olur, rüyalar kararır, karanlık çöker, hissler soğur. Baharın gelişine inanç kalmaz, baharın gelişinde tazelenen nefes tükenir. Ne büyük ve ne ağır bir ilahi sınavdır; insanın iyilik kadar kötülükte büyüyebilme imkanı. Işığa yönelmesi kadar karanlıka meyl etmesi. Sevmek kadar bencilik kabiliyeti. Tabiattaki mevsimler misali zıt  kutuplar insan içinde çatışır.

İnsanlar içinde yüreklerinde ateş/ yüreklerinde ışık besleyenler, nur ismine ve adalet vasfına mazahr olanlar, insanın/ insalığın dirilmesi , yenilenmesi ve arınması için binlerce ve onbinlerce uyuya kalanlar yerine ömür boyu mücadele verirler. Kışın yüreğinden yeni bir yaşamı yeşertmek için tüm nefeslerini yaşam közünü tekrar alevlendirmek için tüketirler.

Bahara doğru giderken her kes birer meşale alıp karanlık yolu aydınlatmaları ve soğuk iklimi ısıtmalrı gereriken, sustuklarından/uyuştuklarından, yüreklerinde ateş besleyen yeni bir hayatın direnişcileri onbinlerin yerine tüm vücutlarını meşaleye çevirirler, binlerce insanın ateşi bir bedende yanar olur. Bir ömür ateş misali yanan direniş öncülerinin sıcaklığı mazlumları ısıtır, yalnızları etrafında toplar umud kaynağı olur. Buna karşı karanlık ve zülüm üzerinde taht kuranlar bu ateşten korkar onu söndürmek için cehalet ve zülüm ordularıyla üzerine gelirler. Ateşin, karanlığa mahküm ettikleri coğrafyaya ulaşmaması için duvarlar örür, yolları taş yığınlarıyla tıkarlar.

     Bir ömür ateş gibi yanan canların yeryüzü serüvenleri kısa olur, alevler içinde göğe yükselir ruhları ve toprakla bütünleşir bedenleri. Sadece Ateşin hatırası/anlatısı mı kalır geriye yoksa sürer mi sıcaklığı ve aydınlığı başka yüreklerde? Ateş, Zalim hünkarın tahtını/sarayını yakıp kül edene kadar sürer mi/ yayılır mı? Toprağın esir, nehirlerin tutsak, gençlerin aşağılanmış, aşağılanmaya alışmış bir yurdun sürgünleri bu sorularla yaşamlarıyla yanıt verecekler.

Kış her defasında yüreğine aldığı canı baharda geri vermez. Onlarca defa yorulan nefesi tazeler de bahara hazırlar, ve can yine bir büyük sıcaklıkla dönerken, Kışlardan bir kış gelir bahardan esirger canı, onu uzun bir dinlenmeye, derin bir sükünete alır ve sonusuz baharın gelişine hazırlar. Can bu defa, ne yorgunluğun ne de umutsuzlğun olduğu sonusuz bahara uyanmaya kadar cennetten bir bahçede uyuya kalır.

Soğukluk ve karanlığın son bulduğu , güneşin toprağı ısıttığı gün Newroz olarak bilnir ve binlerce yıldır büyük bir coğrafyada kutlanır. Güneşin sıcaklığı toprağı ısıtıp yeni yaşamların filizlendiği gün sevinçle karşılanır. Bu doğanın dirilmesi bir hasret olarak insan kültürüne yanısr. Zülmün son bulması ve adaletin doğuşuna arzu bir inanca dönüşür. Yeryüzünün zalimlere kalmayacağı gerçeği ilahi bir vaad olarak da insanlara duyuyulmuştur:

 “Hiç şüphesiz yeryüzüne salih kullarım varis olacaktır”   

Bu hakikati hatırlatan salih kullar/  ıslah öncüleri, halklar arasında yaşar ve bir ateş misali umutsuz, gücsüz ve sürgüne gönderilmiş mazlumların kalplerini bu inancla ısıtır onları harekete geçirirler. Yeryüzünün barışı göreceğine ve adalet güneşinin doğuşuna inanlar her biri sönmekte olan kalplerine ateşden bir alev alıp  yolu aydınlatmada adım atmaları dileğiyle: Newroz kutlu olsun...

 

Emir Sina

 

 

 

 Add new comment