Onbirinci Ders: Necis olmuş eşya nasıl su ile temizlenir?

Tue, 27/11/2018 - 22:40

Su: İnsan hayatının mayası ve yaşamın metnidir; bütün insanların hayatı su ile şekillemektedir; yaşamın her sahasında varolan su, temizliğin ana mayasıdır.

*Necis olmuş kab, köpek onu yalamış ise ihtiyati vacib olan iki  defa  mutlak ve temiz olan su ile iki defa yıkanır. Ama önce toprakla bir defa yıkanmalı

* O kab ki domuz onu yalamış veya ağzı değmiş  yedi defa mutlak su ile yıkanmalı. Ama önce toprakla yıkanmalı.

* O kab ki içine şarab konunmuş mutlak su ile 3 defa yıkanmalı eftal ise yedi defa yıkanmalı toprağa gerek yok

a-Önce eşya ne ile necis olmuş ise önce necisi temizlemek ve sonra verilen adet kadar yıkanması gerekir.

b- suyu kendine çeken sergi veya elbise ve sıkılabilen cinstendir o zaman yukarıdaki belirlemeye göre her defasında sıkılıp suyu alıması gerekir.

c-Necis olmuş eşyayı temizleyici olarak hukmü beyan edilmiş olan akan su ve kuyu suyudur.

İki mesele:

*-O toprak ki temizlemek için kullanılıyor temiz olmalı

*Çamaşır makinelerinde temizlenecek olan eşya önce onda bulunan necaseti gidermek gerekir sonra yıkanmak için çamaşır makinasına atılır ve temizlenir.

Mutlak suyun şartları

• Mutlak su olmalı

* Pak olmalı

* Necaseti temizlerken mudaf su olmamalı

*Necis olan bir şeyi temizlerken suda şunların olmaması gerekir.

Kokusu, rengi ve tadı değişmemiş olmalı

 

İsthale.

1-Necis bir şeyin öyle bir değişime uğramasıyla yeni bir şekil almasına istihale denir.

*Murdar toprağa dönüşmesi

*Necis bir tohum ota dönüşmesi

*Necis bir ağacın veya odunun yanarak kül olması

*Gaz veya buna benzer olan lar yanarak duman olması

*Şarabın sirkeye dönüşmesi

İki önemli nokta:

Eşya iki şekilde istihale olur.

*kimyasal

* fizksel

Bir madde kimyasal değişim kendi aslını kayb ederek yeni bir maddeye dönüşmüş ise ve asla eski haline dömesi mümkün değilse bu istihale olmuştur ve yeni bir madde olarak kabul edilmektedir Yeninmesi ve giyinmesi caizdir.

Bir madde fiziksel değişime uğramış ise bu madde necis ise istihale olmamıştır ve yeninmesi ve giyinmesi caiz değildir. Misal necis olan şekeri suya atar eritecek olursa  baktığında değişime uğramıştı ama onu kaynatıp suyu buharlaştırırsan şeker tekrar elde edilmiş olur. Yani geri dönüşümü yapılıyor.

İntikal:

*Akıcı özelliği olan hayvanın kanı akıcı kana sahip olmayan hayvana geçerse ve aynı necis olmayan bir hayvanın bir kısım azasından insana peyved yapılırsa paktır.

Misal:

*insanın kanı sivrisinege veya  arıya aktarılsa

*Hayvanın bedeninde bir aza alınırsa misal gözü alınırsa ve insana verilirse

*Bedenden bir miktar et kesilir başka bir yere eklenirse

 Bunlardan hiç birinin sakıncası yoktur.

İslamın temizlemesi:

Eğer kafir şahadetini getirir müslüman olursa  necasetten temizlenmiş olur

*Eğer kafir şahadeti söyler ama bilinmiyorki acaba kalbenmi söylemiş veya söylememiş o temizdir. Şayet bilinirse ki kalben söylememiş ihtiyatı vacip onda uzak durulması gereklidir.

*Eğer kafir müslüman olursa islam onu temizler ancak islam olmadan önce mecruh ise yarayeri temizlenmesi gerekir.

Eğer kafir müslüman olmuş ama elbiseleri değişmesi gerekir. Misal islamı kabul ettiği esnada üzerindeki elbiseleri çıkarmalıdır, eğer bedeni terli ise yıkanmalıdır.

Tuvalete gitme adabı:

*Vacip: Avret yerini örtmesi 

*Haram: ön ve arkayı kıbleye çevirme

*Mustahab: Tuvalete gireken sol ayakla girmek, çıkarken sağ ayakla çıkmak

* Tuvalette oturuken kafası örtük olması

*Ağırlığını sola doğru vermesi

 *mekruh:

*Tuvalette çok oturmak

*Güneşe veya aya karşı oturmak

* Tuvalette konuşmak zaruret haric

* Temizliği sağ elle yapmak zaruret olmadığı halde

*Yeme ve içme

*Ayakta ıdrarını yapmaAdd new comment