Hüccetül Islam Muhsin Mesci'nin Gözünden Merhum Muhammed Avci Hoca

Sat, 13/02/2021 - 23:33

Konuşmamız, o büyük, hizmette sınır tanımayan, inkılabi, değerli, yorulmak nedir bilmeyen, Allah yolunda hicret eden şahsiyet ile ilgilidir.

Welayet News - İslam ve şia dünyasında sayısız hizmetleri olan o şahsiyet ile ilgilidir.

Ve bugün, bu büyük zatın ikinci vefat yılına girmiş bulunmaktayız.

Konuşacaklarım bu şahsiyet ile ilgilidir.

Merhum, Hüccet-ül İslam, Şeyh Muhammed Avcı (r.a.).

Fakat başlamadan, İslam İnkılabının zafer gününü ve mübarek Dehe'ye Fecr günlerini,

Avrupa İslam cemiyetindeki siz değerli kardeşlerim ve bacılarıma ve Bu videoyu izleyen diğer ülkelerdeki müslümanlara,

Bu kutlu İnkılabın zaferini tebrik ediyorum ve

Daha sonrasında, Bu değerli, bilge, inkılabi ve hizmette sınır tanımayan alimin iknci vefat yıldönümünde,

Siz değerli öğrencilerine, sevenlerine, müritlerine, yakınlarına ve bu değerli şahsiyetin kıymetli ailesine baş sağlığı diliyorum.

Merhum Avcı hoca, 1947 yılında, doğu anadoludaki Elazığ şehrinde mezhebine bağlı, mümin ve Ehli Beyt aşığı bir ailede doğdu.

Ailesindeki bu eğilim, ailevi bağları ve ailesinden aldığı bu eğitim;

Kendisinin, din, ilim ve mezheb yolunda araştırmalarla ilgilenmesini sağladı.

Ve kendi bölgesinde, değerli kürt halkının içinde ve aynı şekilde türk toplumundaki diğer topluluklar içinde oldukça aktif ve çalışkandı.

Yüce İslam İnkılabı sonrasında,

ve merhum Hz. İmamın hedefleri ve nurani fikirlerine karşı edindiği yönelim ile,

Bu kutlu yolda adım attı.

Ve kendisinin tüm faaliyetlerini, hizmetlerini ve programlarını İran'ın Yüce İslam İnkılabının yoluna adadı.

Türkiyedeki darbeci General Kenan Evren rejimine karşı mücadelesi,

Onu, Sürgün edilerek Hollandaya göç etmeye mecbur bıraktı.

Yerleştiği ülkede, İslami hizmet ve faaliyetlere başladılar.

Hollanda'daki faaliyetlerinin başlangıcı olarak Kuran ve Ehli Beyt merkezini kurmaya başladılar.

İslam İnkılabı sonrasında da İmam (r.a) hazretlerinin yolna karşı edindiği manevi ve inkılabi bağlılıkları,

Onun, İslami, dini ve çeşitli pek çok alanda derslere, araştırmalara katılabilmesi için Kum şehrine gitmesine yol açtı.

İran'a geldiği ilk zamanlarda,

İran'daki, İranlı olmayan talebelerin eğitimini üstlenen, "Dünya, İslami İlimler Merkezinde" bulunduğum görev sebebiyle, kendisiyle tanışma fırsatı buldum.

Ve kendi tabiriyle;

İran İslam Cumhuriyetindeki ilk dostlarından biriydim ve bu bağ, bu kardeşlik ve bu samiyiet, değerli ömrünün sonuna kadar devam etti.

ve ben, kendisinin ihlasından, çeşitli alanlarda verdiği büyük hizmetlerden ve bilgisinden oldukça etkilendim ve istifade ettim.

ve bu bağ, Allah'ın lütfüyle, ömrünün sonuna kadar devam etti.

Kendisinin Kum'daki eğitiminden sonra,

Kum şehrinde kendisiyle oldukça yakından iletişim halindeydik ve bu iletişimimiz, hem iş hem de ilmi mevzularla,

Hem de meşgul olduğu İslami faaliyetler üzerine tecrübe paylaşımı ve görüş değerlendirmesi ile ilgiliydi.

Kum'daki eğitimi sonrası tekrardan Avrupaya gittiler.

Oradaki faaliyetlerini daha kapsayıcı ve geniş şekilde ve kararlılıkla ve azimle devam ettirdiler.

Hatırladığım kadarıyla kendisinin faaliyette bulunduğu Hollanda'nın Lahey şehrinin dışında Bonn, Duisburg, Frankfurt, Aachen ve diğer Alman şehirlerinde,

Aynı şekilde Türkiyede ve diğer şehirlerde de oldukça aktiftiler.

Ve değerli "Kuran ve Ehli Beyt" merkezini bu şehirlerde kurdular.

Onca yıl boyunca Kültürel, inkılabi, toplumsal ve çeşitli İslami alanlarda, Avrupada, kafkaslarda, anadoluda ve diğer pek çok yerde sayısız hizmetlerde bulundular.

Üzerine, kendisiyle devamlı fikir alışverişinde bulunduğumuz, sohbet ettiğimiz ve programalar düzenlediğimiz o hizmetlerden bir kaçı;

Bayramlar, vefatlar ve çeşitli İslami günlerde her yıl Avrupada düzenledikleri onlarca seminer, kongre, ve toplantılardır.

ve özellikle Muahrrem günlerinde Aşura, Tasua,

ve Kudüs günü, direniş cephesi ve İslam İnkılabına destek gibi siyasi faaliyetlerin yanında,

Yemende, Filistinde, Lübnanda, Irakta ve diğer İslam ülkeleri ve bölgelerdeki mustaz'aflara destek için,

Avrupada ve diğer pek çok yerde ya Kendisi tarafından veya kendisine bağlı kurumlarca çok etkili ve değerli faaliyetler yapıldı.

Onun, bu toplumsal faaliyetlerdeki ayırt edici özelliklerinden biri;

Barışseverlilk, barış içinde birlikte yaşam kültürünü ve dini, Kur'ani ve Ehli Beyti irfanı yayıp, tebliğ etmesiydi.

Rahmetli Avcı hoca bu konuda oldukça başarılıydı.

Hatırlıyorum, size bahsettiğim bu meselelerde ve İslam, Kur'an ve özellikle de Ehli Beyt kültürünü tanıtma ve tebliğ etme konusunda ve çeşitli konularda, dünyanın pek çok yerinde, belki yılda, 10 tane kadar konferans verirdi.

Hem İranda, hem Türkiyede ve muhtemelen faaliyetlerinin merkezi olan Avrupada bu konuşmaları gerçekleştirirdi. ve efendime söyleyeyim ki;

İşte bu faaliyetler ve değerli hizmetleri dolayısıyla, düşünsel, inkılabi, kültürel ve uluslararası alanlarda kendisi aktif bir role sahipti.

ve değerli ömrü boyunca bu bağ dolayısı ile pek çok hizmet gerçekletirdi.

Örneğin;

Avrupalı İlahiyatçılar derneğinde, Avrupa Şii Alimleriyle, Türkçe konuşan Avrupa Alimleriyle,

Ülke dışındaki kurum ve kuruluşlarla, Cami'at üz-Zehra ile, Cami'at ül-Mustafa, Kum'daki Havza-i İlmiye ile ve dünyadaki bu tip kuruluşlar ile olan ilişkilerinde,

Benim gördüğüm kadarıyla oldukça aktif, hizmette kusur etmeyen, etkili hatta oldukça etkili ve üretken bir şahsiyeti ve rolü vardı.

Hizmetlerini, bu kurumlar ile olan ilişkisi aracılığıyla ile idame ettirirdi.

Örneğin; Talebe eğitimi konusundaki hizmetlerini Cami'at üz-Zehra veya Cami'at ül-Mustafa veya Havza-i İlmiye-i Kum aracılığıyla gerçekleştirirdi.

Avrupadaki ilmi, toplumsal ve kültürel faaliyetlerini çeşitli ülkelerdeki kurumlar aracılığıyla gerçekleştirirdi.

Oldukça etkileyici bir şahsiyetti kendisi.

Elinden geldiğince emek sarfeden ve bu seviyede emeklerinin karşılığını alan daha etkileyici birini Avrupada bulabileceğimizi sanmıyorum.

Kendisi, bugüne kadar yüzlerce kişiyi çeşitli kadrolarda eğitmeyi başarmıştır

Cami'at üz-Zehrada, Cami'at ül-Mustafada, Kum'daki Havza-i İlmiyede ve bu değerli zat ile ilişkili diğer havzalarda onlarca öğrenci yerleştirmiştir.

Bu büyük alimin eğitim ve terbiyesi sayesinde Avrupada ve çeşitli pek çok yerde iki binden fazla Ehli Beyt sevdalısı ve takipçisinin Ehli Beyt mektebine kazandırılması;

Uluslararası ve kütürel alanda bu değerli zatın en önemli ve kalıcı hizmetlerindendir.

Siz de biliyorsunuzdur ki rahmetli Avcı hoca, Avrupada hizmetlerine başladığında,

Almanyada ve Avrupa'nın diğer yerlerinde sadece on küsür İslami ve bir kaç Şii oluşum vardı.

Ama bugün, rahmetli Avcı hoca ve onun emsallerinin bereketiyle,

Avrupada ve özellikle Almanyada üç binden fazla İslami kurum ve üç yüz kadar şii oluşum faaliyet göstermektedir.

Ve çok büyük hizmetler sağlamaktadırlar.

ve ilmi ve kültürel sahada pek çok faaliyeti üstlenmektedirler.

Biz, onunla olan 30 yıllık iletişim ve arkadaşlığımızda, kendisinden çok özel ve önemli şeyler öğrendik.

ve zannımca, onun şahsiyetinin yeniden araştırılıp yeniden tahlil edilmesi gerekiyor.

Bana göre, gelecek nesillerimiz için bir örnek olacak bu değerli zatın hizmetleri, faaliyetleri ve şahsiyeti ile ilgili araştırma yapmak sizler için oldukça faydalı ve değerli olacaktır.

ve gelecektekiler bu yüce örnekten dersler çıkaracaklardır.

Rahmetli Avcı hoca, her hareketinde, her sözünde ve ilkelerinde öğrenilecek dersler barındırırdı.

Öğretmendi, eğitmendi...

Hem amelde, hem ilimde, hem sözünde hem de kalbinin ta derinlerinde....

Kendisinin sözleri, sözlerinin ardındaki mantık, tartışma ve sohbet edebine olan hakimliği, Rahmetli Avcı hoca'nın öne çıkan özelliklerindendi.

Kendisiyle ilgili çok fazla anım var.

Almanya ve Hollanda gezilerinde, İmam ziyaretlerinde, Meşhedde İmam Rıza (a.s)'ın ziyaretlerinde, Hz. Masume (s.a)'ın hareminde, Tahran'a ve diğer yerlere olan yolculuklarda kendisiyle birlikteydim.

Bu yolculuklar benim için çok öğretici oldu.

İki yıl önce kendisi için yazdığım taziye mektubunda Avcı hoca'nın sekiz özelliğini belirtmiştim.

ve o sekiz özelliği büyük bir özenle, İmam Rıza (a.s)'dan örneklerle verdim.

Çünkü bildiğiniz üzere rahmetli Avcı hoca, İmam Rıza(a.s)'a büyük bir sevgi ve aşk ile bağlıydı.

İran'a girdiği günden itibaren İmam Rıza (a.s)'la ahitleşir.

ve İmam Rıza (a.s) sevgisiyle hizmetlerine başladı ve bu sevgiyle hizmetini devam ettirdi.

ve bana göre, Ehli Beyt'e ve özellike İmam Rıza (a.s)'a sevgiyle ve aşkla bağlı bir şahsiyetti.

Siz de gördünüz ki onun hayatı, Hz. Rıza (a.s)'ın hareminde İmam Rıza (a.s)'ya verdiği söz ile başladı,

ve hayatının sonu da, ki o ne güzel bir sondur, İmam Rıza (a.s)'ın hareminde gerçekleşti.

Bu olay çok kutlu ve hayırlı bir olay, bu olay öylesine olmuş bir olay değil.

Bahsettiğim gibi iki yıl önce yazdığım taziye mesajında bu zatın 8 özelliğini belirtmiştim.

Bugün de, özenle ve dikkatle, Hamse-i al-i Eba, ve Hamse-i Al-i Kesa'ın şerefine. (Ashabı Kesa')

Benim açımdan bu zatın hayatında önemli bir yere sahip olan ve bir çok hayır ve berekete kapı açtığına inandığım beş özelliğinden bahsedeceğim.

ve Allah'u Te'ala'nın Hamse'yi Tayyibe'nin hürmetine, bu büyük zatın temiz ruhunu E'imme'yi Tahirinin yanında, özellikle de efendisi ve İmamı Hz. Rıza(a.s) misafiri kılsın.

Benim açımdan rahmeli Avcı Hoca'nın ilk özelliği; "Kuran ve Ehli Beyt" yolunda olmasıydı.

Siz de şahidsiniz ki onun Avrupada kurduğu ilk kurum "Kuran ve Ehli Beyt" kurumudur.

Bana göre, O, hayatı boyunca izlediği yol ve çizgi, Sakaleyn hadisinde buyrulduğu gibi;

Rahmetli Avcı hoca, bu yolu takip etti.

Tüm faaliyetlerini Kuran ve Ehli Beyt aşkı temeli üstünde gerçekleştirdi.

Tüm Avrupada, etkin olduğu tüm kurumlarda, geniş çapta Kur'ani faaliyetler, geniş çapta Kur'an eğitimleri...

Şia mektebine hizmet yolunda Ehli Beyt mektebine yaptığı sayısız hizmetler...

ve binlerce insanı Ehli Beyt mektebine kazandırmasını sağlayan o basiret deryası,

Benim açımdan onun öne çıkan özelliklerinden biri ve kalıcı hizmetlerindendir.

ve bildiğiniz üzere, ömrünün sonunda, tüm bu hizmetler ve kurumları Hz. Rıza(a.s)'ın kutsal haremine adadı.

Hizmetlerine Hz. Rıza (a.s)'a verdiği söz ile başlayıp bir ömür boyu gerçekleştirdiği tüm hizmetleri gelip Hz. Rıza (a.s)'a adaması ders çıkarılacak bir şeydir.

ve bana göre Avcı hoca'nın tüm hizmetleri, Allahu Teala ve Ehli Beyt mektebinin nezdinde kabul edilmiştir.

Rahmetli Avcı hoca'nın ikinci özelliği; Amelde İhlas'tı.

O, çok ihlaslı bir insandı.

Ben, pek çok kez Onun, Talebelerin İran'da kalması için en ufak bir hizmette bile kusur etmediğine şahidim.

Gerek maddi, gerek manevi yardımlar olsun,

Amellerinde oldukça ihlaslı ve Allah'ı görürmüş gibi işlerini, sözlerini ve davranışlarını gerçekleriştirirdi.

Hz. Zehra (a.s)'dan gelen bir hadiste:

"En halis şekilde ibadetlerini Allah için yerine getiren ve Allaha gönderen kişi için; Allah da ona en hayırlısını takdir edip ona gönderir."

Kanaatimce, rahmetli Avcı hocanın kişiliği, bu hadis doğrultusunda değerlendirilebilir,

ve amellerini Allaha karşı ihlasla yerine getirmesi ile bu hadise tamamen uymaktadır,

ve Allah-u Teala da onun için en hayırlı olanı takdir etti.

Avcı hocanın kişiliği ile ilgili bir başka husus veya üçücü özelliği de:

Sözlerinde, davranışlarında ve hareketlerindeki cesarettir.

Bildiğiniz gibi bu şahsiyet,bir din alimi olarak Elazığ'daki camide Kenan Evren'in darbeci rejimine karşı itiraz etti,

Evren'in Kurandaki hicab ayetlerini inkar ettiği bir zamanda bu şahsiyet, Kuran ile sahneye çıkıp Kurandaki Hicab ayetlerini ıspatlarla savunup militarist rejimle mücadele etti.

ve bu da onun sürgününe ve vatanından uzak kalmasına sebep oldu.

Evrenin, dini kavramları inkar eden, diktatör ve darbeci rejimine karşı mücadeleye başlaması onun Hollandaya sürülmesine sebep oldu.

Elbette, hiç korku nedir bilmeyen bu şahsiyetin, Ayet-i şerifede dediği gibi:

Allah'tan başka kimseden korkmayın.

Şecaatin, cesaretin özü onda gayet bariz şekilde mevcuttu.

Kudüs günü yürüyüşlerinde şecaat timsaliydi. Direniş cephesini savunurken cesaret timsaliydi.

Filistinin, Yemenin, Lübnanın, Suriyenin, Irakın müslümanlarını ve mazlumlarını savunurken de...

Yüreğini Allaha teslim edip, asla korku nedir bilmediği tüm bu müddet boyunca bu şahsiyetin tutumu, şecaatin timsalidir.

Rahmetli Avcı hoca'nın dördüncü özelliği: Onun yakınlaştırıcı kişiliğiydi.

Ben bugün, Dünya mezhepleri yakınlaştırma kurulu başkan yardımcısı olarak karşınızdayım.

İslam dünyasında, mezhepleri yakınlaştırma çalışmalarında öne çıkan çağdaş figürlerden biri Hüccetül İslam Şeyh Muhammed Avcı'dır.

O, tüm hayatı boyunca, farklı mezhepten ve hatta farklı dinlerden olan insanlarla çok iyi bir iletişime sahipti.

Barışçıl bir hayat, Barış ve diyalog'a dayalı bir kültür ve barış içinde birlikte yaşama konusunda,

Benim kanaatime göre kendisi, yakınlaştırma çabalarında çağımızın en öne çıkan isimlerinden biriydi.

Kur'an'daki bu ayeti şerife doğrultusunda:

"Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve bölünüp parçalanmayın."

Bölünmeye, ayrışmaya, çatışmaya ve karışıklığa tamamen karşıydı.

ve kendi hayatının esasını ve yolunu vahdete, yakınlaşmaya, dostluğa, işbirliği, barış ve diyalog esasları doğrultusunda belirlemişti.

Bu yolda oldukça da başarılıydı.

Avcı hoca'nın hayatının beşinci özelliği:

Tam bir eğitmenin düşünce yapısına sahipti.

Talim ve terbiye anlayışına sahipti.

Her davranışı bir öğretimdi.

Gerek sözleri, gerek davranışı, gerek amelleri, gerek tabiatı olsun,

İbadetleri, ziyaretleri, davranışları, dersleri, siyasi toplumsal tutumlarının tamamı; birer eğitimdi, birer dersti.

Bana göre o, toplumsal sahada hastasına ilaç arayan bir tabip gibi İslam toplumunun ve müslümanların sıkıntılarına derman olacak çözümler peşindeydi.

Bu, hizmet peşinde olan değerli zat,

Allahın, 2018 aralık ayında ona nasib ettiği halisane bir Etebat-ı Aliyat ziyaretleri yolculuğu sonrasında,

Sıra, İmam Rıza (a.s)'ın ziyaretine geldiğinde.

2018 yılının ocak ayında, Hz. İmam Rıza (a.s)'ın kutsal hareminin etrafında, akşam ve yatsı namazı sonrasında,

Hakkın rahmetine kavuştu, ve tertemiz ruhu, efendileri; Hz. Eba Abdellah el-Hüseyin ve Hz. İmam Rıza (a.s) ile haşroldu.

ve bir ömür boyu yaptığı halisane hizmetlerinin karşılığını İmam Rıza (a.s)'dan aldı.

İmam Rıza (a.s)'le ahitleştiği yerede fani dünyaya veda etti.

Verdiği söze öylesine sadıktı ki, değerli İran halkı ve diğer ülkelerden gelenler, onun Kum'daki cenazesine katıldılar.

Hz. Ayetullah A'rafi tarafından kıldırılan, 14 Ocak 2018 Cuma namazına mutabıken cenaze namazı kılındı.

Ve çok özenli bir cenaze töreni gerçekleştirildi.

ve İmam Rıza (a.s)'ın Kızkardeşi, hanımımız, iki dünyanın da hanımı Hz. Fatıma'i Masume (s.a)'ın yanıbaşında huzura kavuştu.

ve ruhu, masumların yanında huzura ve sukünete kavuştu.

Ve bana göre, O, öyle bir şahsiyetti ki hem dünyevi hayatı hem de ahireti hayırlar ve mutluluklarla dolu.

"Şen yaşayıp Şen öldü"

Ben, bir kez daha onun tüm sevenlerine, onunla beraber vakit geçiren değerli insanlara, dünyanın çeşitli yerlerinde onun kurduğu kuruluşlarda faaliyet gösterenlere.

Ona sevgi besleyen öğrencilerine,

ve bilhassa onun değerli ve aziz ailesine,

Saygıdeğer eşi,

Kıymetli kızları, damatları,

Oğulları İsmail bey ve Salih bey'e,

Avcı hocayla beraber vakit geçiren ve kuruluşlarında faaliyet gösteren diğer yakınları ve sevenlerine,

Bu değerli şahsiyetin vefatı dolayısıyla baş sağlığı diliyorum.

Allah'u Teala'dan hepinize sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum.

Fakat bir ricam olacak; değerli kardeşlerim lütfen dikkat buyrunuz,

Avcı hocanın hizmetleri çok değerliydi.

Hepiniz el ele verip hepbirlikte, saygıdeğer ailesinin yanında, bu değerli alimin başlattığı işleri sonuca vardırın.

ve bu hizmetleri günden güne giderek büyütün.

İnşallah ki, Allah sizinledir.

Allah, lütfü ve inayetini sizden eksik etmeyecektir.

"Kim Allah için olursa, Allah da onun için olur." (HADİS)

Welayet News

 Add new comment