İmam Hamanei'den Direniş Gruplarına Önemli Mesaj

Per, 15/08/2019 - 08:24

İslam İnkılabı Rehberi, cihatçı gençlere hitaben “adaletin ve gelişimin sağlanması için hizmet” sloganını herkese ulaştırın” ifadesinde bulundu.

Welayet News - İmam Hamanei cihat grupları temsilcileriyle yaptığı görüşmede, “cihat düşüncesi ve eyleminde sınırsız ilerleme”, “cihadi hareketlerin genel söylemlere dönüştürülmesi gerektiği”, doğru yolda ilerlemede istikrarlı olmanın gerekliliği” konularını vurguladı.

İmam Hamanei bu samimi görüşmeden bir gün sonra cihatçı gençlere ve gönüllü hareketlere hitaben bir mesaj yayınladı.

İslam İnkılabı Rehberinin mesajının metni şu şekildedir:

Allah’ın adıyla

Cihat ve gönüllü hareket gruplarının değerli gençleri,

Dün konuşulanlara ek olarak şunları belirtmeliyim ki,

İlk olarak: Çalışmalarınız çok değerlidir. Benim gibilerin teşekkürü bunun hakkını ödemeye yetmez; sizlere Allah’ın teşekkürü nasip olsun, çabalarınızı Allah takdir etsin.

İkinci olarak: Cihat eylemi, imandan kaynaklanan ve insanın kapasitelerini mümkün olduğunca fazla kullandıran bir iş anlamına gelmektedir ve bu ikisinin de bir sonu yoktur. Öyleyse sizin bugün cihat eyleminiz, onlarca ve yüzlerce kat kapasite ve yükseklikte olabilir ve yayılabilir.

Üçüncü olarak: Cihatçıların ilmi ve fikri yükselişleri, onları birincil hizmetlerinden alıkoymamalıdır. Köyde bir yaşlı teyzenin çatısını, duvarını onarmak, sizin büyük işlerinizi bereketlendirecek ve nurlandıracaktır.

Dördüncü olarak: “Adaletin ve gelişimin sağlanması için hizmet” sloganını herkese ulaştırın. İnfakta bulunmanın ve iş birliğinin, insanlara yararlı olmanın ve adaleti sağlamanın gerekliliğini ve bunun gibi yüzlerce dersi kapsayan İslam öğretisi sistemi ülkenin milyonlarca gencinin önüne sunulmalıdır.

Beşinci olarak: Hizmet sunma cihadının, hizmet ulaşandan çok hizmeti yapana faydası vardır. Başkalarına faydalı olabilmek için kişisel yararlardan vazgeçmek, kalbi aydınlatır, zihni ve düşünceyi yüceltir ve iradeyi güçlendirir ve bunların da ötesinde Allah’ın rızasını kazandırır.

Bunları, henüz hizmet alanına adım atmamış kişilere söz ve fiillerinizle gösterin.

Altıncı olarak: Hizmet alanında, iyi bir ahlakla ve mümin bir şekilde davranarak; haramlardan kaçınıp, müstehaplara riayet ederek, etrafınızdaki atmosferi iman ve salih amel ıtırıyla doldurunuz.

Yedinci olarak: Özellikle gençler olmak üzere hizmet verilen bölgenin halkını kesinlikle hizmet işine dahil ediniz. Bu da onlara büyük bir hizmettir.

Sekizinci olarak: İdari ilişkilere bulaşmadan, cihat gruplarının birbiriyle bağlantısını ve onlara destek sağlayabilecek teşkilatlarla onlar arasında bağlantı sağlayın.

Dokuzuncu olarak: Çalışmalarınızı, gelişmelerinizi, başarılarınızı, her geçen gün artan kabiliyetlerinizi, usta bir şekilde herkese ulaştırın. Sizin başarılı cihadınızın, ülkenin insani kapasitesinin sadece bir kısmına dayandığını ve bunun ne kadar güzel ve heyecan verici olduğunu gösterin.Yeni yorum ekle