Zeyneb-i Kübra’nın Azameti

Cu, 22/03/2019 - 18:42

Hz. Zeynep (s.a) tarih boyunca Şia ve İslam dünyasının en  etkili kadınlardan biri olmuştur . O, İmam Hüseyin (a.s)’ın sesini insanlara duyurarak ve ateşli konuşmalarıyla Aşura vakıasının unutulmasına engel oldu. Yüzyılların ardından İmam Hüseyin aşıkları hala Hz. Zeynebin vefat gününde o yüce kadının matemini tutuyorlar.

Welayet News - İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei,  Hz. Zeyneb’in azametini iki bakışta özetleyerek şöyle der:

"Zalimler, Hüseynî Aşura'nın unutulmasını istiyorlardı. Zeyneb-i Kübra (s.a) buna mani oldu. Bizim halamız Hz.Zeynep iki önemli yolculuk yaptı: Birinci yolculuk, esaret yolculuğu idi, Küfe’ye ve oradan Şam’a doğru yaptığı esaret yolculuğu ve yol boyunca hakikatlerin ifşa olmasına vesile olan o aydınlatıcı konuşmaları. İkinci yolculuk, Arbainde (Aşura olayının kırkıncı günü)Kerbela’yı ziyaret etmeye gelmesiydi. Bu yolculuk, olayın değerli, etkili ve önemli bölümlerini unutturmaya kast etmiş kirli saiklilerin hedeflerine ulaşmalarına mani olma anlamına geliyordu. Tabii ki onlar hedeflerine ulaşmadılar, bundan sonra da ulaşamayacaklar. Milletler diri oldukları sürece, hakkı söyleyen diller döndükçe, mü’minlerin kalbinde iman saiki devam ettiği sürece bunu unutturmayacaklardır, şimdiye kadar unutturamadıkları gibi. (6/4/2014 Tarihli Konuşma)

İmam Hamanei, ikinci bakışta Hz.Zeyneb’i şu şekilde tanımlıyor : " Zeyneb-i Kübra (s.a), en önemli tarihi bir meselede bir kadının sergilediği azameti gösteren tarihin belirgin bir örneğidir. Aşura günü Kerbela’da ‘kan kılıça galip oldu’ denilmişse- ki hakikaten de öyledir- bu galibiyetin nedeni Hz.Zeynep olmuştur. Yoksa kan Kerbela’da bitti, askeri hadise hak güçlerinin Aşura sahnesinde görünürde yenilgiye uğramasıyla birlikte sona erdi. Fakat bu görünürdeki askeri yenilginin kesin ve daimi bir zafere dönüşmesini sağlayan şey, Zeyneb-i Kübra’nın karakteriydi; Hz. Zeyneb’in üstlendiği misyondu. Bu cok önemli bir şeydir. Bu olay, kadının tarihin kıyısında, köşesinde değil, önemli tarihi hadiselerin metninde, merkezinde yer aldığını gösterdi. Kuran Kerim de birçok yer de bu noktayı dile getirmiştir. Fakat Hz. Zeynep (s.a) örneği yakın tarihle ilgilidir; eski ümmetlerle ilgili değildir; hissedilen diri bir olaydır. İnsan, Zeyneb-i Kübra’nın nefes kesen ve parıldayan bir azametle sahneye çıktığını görüyor; görünürde askeri meydanda galip gelimiş ve muhaliflerini kılıçtan geçirerek zafer tahtına oturmuş bir düşmanın kendi karargahında, başkanlık sarayında tahkir ve zelil olacak bir şey yaptığını görüyor; öyle bir şey yapıyor ki ebedi utanç damgasını onun alnın ortasına vuruyor ve onun zaferini hezimete dönüştürüyor. Zeyneb-i Kübra’nın yaptığı işte budur. Hz. Zeynep (s.a), kadının hicap ve iffetinin cihadî bir izzete, büyük bir cihada dönüşebileceğini kanıtladı.” (21/4/2010 Tarihli Konuşma)

Welayet News 
 Yeni yorum ekle