Dünyadaki kaos ve karışıklık insanın, insaniyetin tanınmamış olmasıdan dolayıdır

Pt, 19/11/2018 - 10:22

Ayetullah Cevadi Amolî, beşerî toplumun hidayetinde din alimlerinin rolüne işaretle, “Beşerî topluma davranışımızla yolu göstememiz gerekir” dedi.

Welayet News - İran’daki Romanya büyük elçisi Romanyalı akademisyenlerden ve Ortadoks Kilisesinin üyelerinden oluşan bir grupla birlikte Uluslararası İsra Vahyani İlimler Merkezini ziyaret ederek Ayetullah Cevadi Amolî ile buluştular.

Buluşmada insanın hakikatine değinen Ayetullah Cevadi Amolî, şu ifadelere dikkat çekti: “İnsan, zaman ve zeminin kendisinden alamadığı bir hakikate sahiptir. Bizi ve varlık nizamını yaratan, insanı, asla yok olmayan kalıcı ve dinamik bir hakikat olarak tanımlamıştır; dinin, ister İslam ister Hıristiyanlık veya başka bir semavi din olsun, mesajı şudur; insan ölümle çürümez, ölümle kabuğundan çıkar, ölüm insanı yok etmez aksine insan ölümü yok eder!”.

“Bizi yaratan Allah, ‘insanın ölüm adında bir düşmanı var ki ona karşı galiptir ve insan ölümü öldürerek onu aşar ve ebediyyete kavuşur’ diye buyurmakta. Kuran’ın tabiriyle, ki diğer bütün semavi dinlerin de ifadesidir, ‘Kullu nefsin zaiqatu’l-mewt / Her nefis ölümü tadacaktır’. Bir bardak su iştiğinizde suyu hazmeden, sindiren siz oluyorsunuz, Kuran buyuruyor ki sizler ölümü tadıyorsunuz, onu sindiriyorsunuz ve ondan sonra ebedileşiyorsunuz. Öte yandan ebedî varlık ebedî ürün ister, bizim akide ve amelimiz kendimizle birlikte sonsuz dünyaya götürebileceğimiz yegane ebedî üründür”.

 “Geçmişteki birinci ve ikinci dünya savaşları, günümüzdeki esef verici vekalet savaşları gibi, yaşanmış ve yaşanan tüm karışıklıkların, kaosların temelinde insanın kendisini tanımayışı, insaniyetin meçhul kalışı vardır” diyen Seçkin Kuran müfessiri,  “Eğer insanı, kainatı ve insan ile kainat ilişkisini bilince çıkarıp tanımış olsaydık ne birinci ve ikinci dünya savaşlarını yaşardık; ne Yemen, Irak ve Suriye’de olduğu gibi vekalet savaşlarına şahit olurduk; ne yermi dört saat çalışan silah fabrikaları olurdu ve ne de küresel düzeyde yaşanan bu düzensizlikleri, karışıklıkları görürdük” diye hatırlattı.

Uluslararası camianın vahdetine vurgu yapan Ayetullah Cevadi Amolî, şöyle dedi: “İnsanın ebedî oluşunun sırrı şurada saklı; insanın bedeni topraktan yapılmış olsa da ancak onun hakikati ilahî ruhtan türemiştir. İnsaniyet, varlık cevheri, mebde ve maksad açısından aramızda bir farklılık yoktur. Bütün insanlar arasında müşterek olan ruhun doğulusu ve batılısı yoktur. O yüzden, hadiste de ifade ediliyor ki insanlar istese de istemese de birbirlerinin kardeşidirler ve ‘ademin çocukları bir bedenin uzuvlarıdır’ diyen Sadi de bu mektebin öğrencisidir.”

“İlahî rehberlerin bu sözleri, büyük hekimler (bilgeler) yetiştirmiştir; bunlardan iki örnek vermek istiyorum, mesela Ebu Reyhan Biruni kainattaki mevcut düzen hakkında şöyle der: Kainat baştan sona o kadar düzenli, intizamlı yartılmış ki eğer ses vermeye başlasa bir melodi olur. Molla Sadra ise şöyle der: Varlık nizamını oluşturan halkalar o denli intizamlıdır ki matematiksel sayıların silsilesi gibidir; 6 ve 8 arasında yer alan 7’nin başka hiçbir yeri yoktur. Varlık aleminin bu matematikimsi düzeninden dolayıdır ki bir kimsenin delalete gitmesi halinde rüsva olması kaçınılmaz olur, alem bu kadar intizamlıdır yani”.

Ayetullah Cevadi Amolî, İsa (a)’mın bir sözüne işaretle, şöyle dedi: “İmam Sadık (a), Hz. İsa’dan şöyle buyurduğunu naklediyor: ‘Yaralı bir insanın yarasını sarabildiği halde sarmayan bir kimse, o insanı yaralayanla ortak olmuştur’. Eğer bir kimsenin Yemen, Irak ve Suriye halklarının yaralarını sarıp iyileştirme gücü varsa ama bunu yapmıyorsa onları yaralayanla ortak olmuş olur.”

Din alimlerinin beşerî toplumun hidayetindeki rolüne de değinen Ayetullah Cevadi Amolî, “Beşerî topluma amelimizle yolu göstermeliyiz, bütün insanların fıtratı iyiliği, güzelliği sever ve ona cezb olur. Gülün güzelliğinden yada hoş kokusundan haz almayan, cezbesine kapılmayan hiçbir insan yoktur. Doğru söyler ve doğru amel edersek muattar bir gül gibi oluruz, başkaları da kendiliğinden yanımıza gelirler”.

Çev: Mehmet Gönül

Welayet NewsYeni yorum ekle