Yedinci Ders:Gusül Abdesti

Cu, 16/11/2018 - 23:30

Bazı vakitlerde yapılması gerekli olan ameller için temizlik gerekir yani gusül abdesti almakla Allah’ın emrine itatla tüm bedeni yıkamak.

Gusul abdestinin kısımları:

a-Vacib olan gusül abdesti

b-Mustahab olan gusül abdesti

Kadın ve erkeğe müşterek olan gusül abdesti

a-Cenabet gusülü

b-Ölüye dokunma guslü

c-Ölüye verilecek gusül abdestı

Sadece kadınlara ait gusül abdesti

a-Hayız (ay halı gusülü)

b-İstihaze (hastlık ) gusül abdesti

c-Nifas (Çocuk doğumundan sonra alınacak gusül abdesti)

Mustahap gusül abdesti

1-Özel bir zaman için özel alınacak olan gusül abdesti

a-Kadir gecesi için alına gusül abdesti

b-Arafa günü alınan gusül abdesti

c-Cuma günü  alınan gusül abdesti

2-Muayyen bir mekana giderken alınacak gusül abdesti (mescidül herama)

3-Özel bir amel için alınan gusül abdesti

a-Umre ihramını giymek için alınacak gusül abdesti

b-Hac ihramını giymek için alınan gusül abdesti

Gusül abdestinin alınmasını vacib kılan haller

1-Vacip olan gusül abdesti

a-Meninin gelmesi az veya çok fark etmez

b-Uykuda olsun veya uyanık iken meninin gelmesi

2-Cima

a-Helal veya haram fark etmez gusül abdesti almak vaciptir. Haram işlediği için hem gusül abdesti alacak hemde şeri mahkemede had uygulanılacak

b-İster meni gelmiş olsun isterse gelmesin gusül abdesti alması gerekir.

Cunup olan birine haram olan şeyler:

a- Elini veya bedeninin herhangi bir kısmını çıplak olarak Kur’an ayetine değdirmek

b- Mecidul Harama ve Mescidi Nebiye girmek haramdır

c- Mescitlerde durma veya oturma

d- Kur’ani kerimde bulunan secde ayetlerinde okumak velev ki bir harfi olsa dahi

e- İmamların haramında durmak veya oturmak

Kur’an ikerimde bulunan secde ayetleri

a-Secde suresi ayet 15

b-Fussiler suresi ayet  37

c-Necim suresi  son ayet

c- Alak suresi son ayet

Bu dört surede bulunan secde ayetleri vacib olanlardır. Okunduğu zaman secde yapmak vaciptir. Diğer surelerdeki secde ayetleri mustahabtır.

Gusül abdestinin yerine getirilmesi

Gusul abdestinde ister vacib gusul ister mustahab gusullar olsun bütün bedenin islatılması gerekir

Gusül abdestinin alma şekli

1-Tertip

A -Önce baş ve boyun kısmı yıkanır

a-       Sonra bedenin sağ tarafı yıkanır

c-Daha bedenin sol tarafını yıkadıktan sonra bedenin tamamına suyu ulaştırarak gusül abdesti tamamlanmış olur. Bu gusül abdesti ile namaz kılınır, ama duş veya banyodan sora tekrar abdest alınır.

HADİSİ ŞERİF

İmam Cafer (a.s): ‘Babaların evlatlarına bıracakları en güzel miras ilim ve edeptir, mal ve servet değildir, mal ve servet gidicidir edep ise kalıcıdır.’

 Yeni yorum ekle