Altıncı Ders: Abdeste Mustahab ve Mekruh olan ameller

Çar, 14/11/2018 - 21:40

Abdeste Mustahab ve Mekruh olan ameller

Mustahab Olan Ameller.

1-Suyu israf etmeden kullanma

2-Misvak kullanma velev ki parmaklada olsa

3-Abdeste başlamadan önce elleri bileklerden yıkama

4-Ağızda suyu çalkalayıp boşatma

5-Burnuna su çekip burnu temizleme

6-Elleri yıkamaya başlarken besmele çekmek ve vazilet şudur ki elleri yıkamaya başlarken şu duayı yapsın.’ Bismillahi ve billahi’ ‘’ Allah’ım beni tevbe edenlerden kıl ve beni temizlenmişlerden kıl. ‘’

7-Müessir duaları abdest esnasında ve abdesten sonra

8- Kolları yıkarken erkekler kolun dış kısmından kadınlar iç kısımdan başlaması.

9-Suyu azalara akıtılmalı, azalar suya batırılmamalı

10-Abdest amellerini yaparken huzuri kalple yapmalı

11-Abdest esnasınde Kadir Suresinin okunması

12-Abdest sonrası Ayetel Kürsiyi okunsun

13-Yüzü yıkarken gözlerin açık olması

Bunlar mustahap olanlardır.

Abdeste mekruh olanlar:

1-Gücü yerinde iken başkasından yardım dileme

2-Tuvalet veya benzeri yerlerde abdest almak

3- Şu sularla abdest alma

a-Güneşte ısıtılmış su

b-O su ki içinde yılan, akrep veya kurbağa ölmüş

c-Katırın, merkebin, atın ve necaset yiyen hayvanların artığı

4- Faydasız konuşma

HADİS: İMAM SADIK ŞÖYLE BUYURMUŞTUR:

‘Doğrusu ben o kimseler için kurtuluş ümidindeyim, onlarki bizim imametimizi tanır ve inanır. Ancak şu üç zümre hariç, onlaradan biri zalim idareciler, ikincisi nefsinin hava ve hevesine uyanlar, üçüncüsü islami camiada olması gerekli olan hürmet ve sayğıyı bozanlar ve fitne fesat çıkaranlar

a-Zalim sultanlar

b-Nefsinin havasına uyanlar

c-Açıkca günah işleyenler bunlar bizim hakkımızı tanımış olsalarda onlar için bir teminat yoktur.Yeni yorum ekle