Üçüncü Ders: Taharet

Çar, 14/11/2018 - 21:02

TAHARET

‘’Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez; fakat sizi tertemiz kılmak ve size ihsan ettiği nimetini tamamlamak ister; umulur ki şükredersiniz.’’5/6

Birinci derste islamın ameli genel programına ahkam adı verilmiştir. Onlara vacibat deninir namaz en önemli ve esaslı ameli vaciplerdendir.

Namazla ilgili mesailleri üç kısma ayrıla bilir.

a-Mukaddimat: Namaz kılan şahıs namaza başlamadan önce riayet etmesi gerekir.

b-Mukarenat: Namazın metnile ilgili meseleler:Tekbiretül ihram dan ta selama kadar olan kısımlar.

Namzdan önce ki kısım:

Namazdan önce yapılması gerekli olan meselelerden biri taharettir( temizlik temizlik tir.)

Namaz için temizlik iki şekildedir.

1-Necasetten taharet: Namaza mani olacak necaset

a-Gayt (dışkı) büyük abdest

b-İdrar: Önden gelen bir necasettir. Ön ve arkadan çıkan iki galiz necasettir bunlar namaza mani olan necasettir. Ayrıca akıcılığı olan kanda necistir. Namaz kılacak olan kişi önce bunlardan temizlenmelidir.

2-Hedesden taharet:

a-abdesti olmayan bir şahıs namaza kalkacağı zaman önce abdest almalı.

b-Cunup olan bir şahıs önce cenabet gusulu çıkarmalı sonra namaza kalkmalı.

c-Ölünün cesedine dokunan bir şahıs önce gusl etmeli sonra namaza kalkmaılıdır.

Manevi taharet:

a-Batini taharet: Allaha yaklaşma kastı vardır. (Kurbiyet) abdest, gusul, ve teyemümle elde edilebilinir.

b- Zahiri taharet. Kurbiyet niyeti gerekmez elbisenin temizliğ kibi.

ABDEST:

Namaz kılacak olan şahıs namaza başlamadan önce bu büyük ve manevi ibadeti yerine getirmek için abdest almalıdır ta namazı ifa edebilsin. Bazı ihtiyaca binaen namazı eda edebilmesi için gusul abdesti alması lazım görüle bilinir. Bu ikisi mümkün olmadığı zaman teyemüme ihtiyac duyulur. Bunların konuları geldiğinde izah edilecektir. Abdeste yapılması gerekli ameller iki kısma ayrılır, yıkama ve mesih.

ABDESTİN KEYFİYETİNİN ŞARTLARI:

TERTİP:

Her amel bir düzen içinde yapıldığı gibi abdestinde alınmasında bir düzen vardır. Yüce Allah bu konuda şöyle buyurur ve düzen verir.

‘’Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, ellerinizi dirseklerinizle birlikte yıkayınız, başlarınızı meshedip ayaklarızıda topraklarınızla birlikte meshediniz.’’ 5/6

Abdest sırasıyla abdest almının düzenini Allah böyle beyan etmiştir.

a-Yüzün yıkanması

b-Sağ elin dirsekle birlikte yıkanması

c-Sol elin dirseklerl birlikte yıkanması.

d-Başın meshi

e-Sağ ayağını mesh etmesi

f-Sol ayağının mesh edilmesi

Bu tertibe göre abdest alınmasa abdest batı olur. Hatta sağ ayakla sol ayağı beraber mes edecek olursa yine abdest batıl olur.

MUVALAT:Abdest azalarını yıkarken araya fasıla bırakmadan arka arkaya yıkamalıdır.

Şayet abdest azalarını yıkarken yerini degiştirecek olursa veya bir kaç adım yüryacek olursa yürümeden önce yıkanmış azalar kurumuşlarsa abdest batıl olur kurumamışlarsa sahihtir.Yeni yorum ekle