İran’ın gücü istikbar karşıtlığından geliyor

Pa, 04/11/2018 - 18:23

Sobhe-no / Lübnan Eman Araştırma Merkezi direktörü ve medya aktivisti Enis Nakkaş, İran halkının kıyamı ve Şah’ın devrilmesinin emperyalizmle mücadele yolunda en büyük adım sayıldığını, İmam Humeyni’nin (r.a) dirayeti ve İran halkının uyanıklığı sayesinde Batı ve emperyalizmin İran’dan kovulduğunu söyledi.

Küresel Emperyalizmle Ulusal Mücadele Günü münasebetiyle Sobhe-no gazetesine verdiği röportajda, İran İslam İnkılabının gücünü emperyalizm karşıtlığından aldığını belirten Enis Nakkaş, şöyle dedi: “İran’nın muasır tarihini mütalaa ettiğimizde Amerika’nın İran’a yönelik bir takım müdahalelerde bulunduğunu görüyoruz; Musaddık yönetimine karşı darbe ve hakeza kapitülasyon mevzusu bu müdahalelerin en açık örnekleridir. Ama İmam Humeyni’nin (r.a) dirayeti ve İran halkının teyakkuzu, Batı ve emperyalizmin nüfuzunu İran’dan söküp atabildi”.

İran halkının kıyamı ve Şah’ın devrilmesini emperyalizmle mücadele yolunda atılmış en büyük adım olarak niteleyen Lübnanlı analist, sözlerini şöyle sürdürdü: “İran halkının ‘ne Doğu ne Batı’ sloganı, İnkılabın ilk yıllarında iki kutuplu dünya sisteminin başarısız işlediğini göstermişti. O yüzden İran İslam Cumhuriyetine karşı dayatmacı savaşın fitilini çektiler, askeri ve maddi desteklerle İran halk hareketini durdurmaya çalıştılar ama yenildiler”.

Emperyalizm Batı Asya’da mağlup oldu

Lübnan Eman Araştırma Merkezi direktörü, emperyalizmin şu anda bölgede yanlızlaştığına işaretle, şöyle dedi: “Amerika’nın Afganistan’a yönelik askeri müdahalesi yenilgiye uğramış ve Irak’a yönelik askeri güç sevkiyatları ise halkın direnişi ile karşıkarşıya gelmiştir. Lübnan’da da İsrail mağlup oldu. Şimdi ise küresel emperyalizm ekonomik baskılarla ya da uluslararası yaptırımlarla kendi amaçlarına varmaya çalışıyor ama bir kez daha bu yolda yenilgiyle karşıkarşıya gelecektir”.

İran’ın küresel emperyalizmle mücadelenin bir örneği olarak tanındığına değinen Nakkaş, şu hatırlatmada bulundu: “İmam Hamanei son konuşmasında, emperyalizmin bir geleceğinin olmadığını ve çöküş halinde olduğunu söyledi. Emperyalizm şu an tam da böyle bir durumda ve eğer Amerika’nın askeri ve ekonomik faaliyetlerine bir göz atacak olursak, askeri boyutlarda çöküşe doğru gittiğini ve kendisi için geride kalan belli miktardaki ekonomik gücünün ise dünyada kullanılan para birimi doların sayasinde olduğunu görüyoruz”.

Bölgedeki Arap ülkelerin enperyalizmle birlikte hareket ettikleri halde hala Amerika tarafından aşağlandıklarını belirten Lübnanlı analist, “Suudi Arabistan gibi bazı ülkeler, İran İslam İnkılabının demokrasi ve halkçı bir yönetim modeli olarak kendi ülkelerine de sırayet etmesinden endişe ediyorlar ve bu yüzden Amerika ile birlikte hareket ediyorlar. Al-ı Suud bu Batılı devletlerin desteği ile iş başına geldi. Son yıllarda Mısır’da, Tunus’ta veya Yemen’de halk devrimleri şekillenince Suudi Arabistan kendi bekası için Amerika’yla işbirliğine gitti ama bu da onların çıkarları için bir garanti olamaz” değerlendirmesinde bulundu.

Filistin meselesinin dünya gelişmeleriyle ilişkilenmesi

Lübnanlı analist, sözlerine şöyle devam etti: “İslam İnkılabının başından beri İmam Humeyni (r.a) hakkında araştırdığım kadarıyla, kendileri Filistin meselesini İslam düyasının genel ve kapsamlı meselesi olarak gündeme getirdiler. İslam İnkılabının zaferinden sonra Tahran’da Siyonist rejimin elçiliği kapandı ve yerine Filistin elçiliği açıldı”.

İslam İnkılabının bölge ve dünya gelişmelerindeki köklü etkilerine işaretle, Filistin meselesini dünyanın kaderini ve küresel gelişmeleri belirleyen en önemli mesele olarak değerlendiren Nakkaş, şöyle dedi: “Halihazırda Filistin meselesi sadece Filistinlileri ilgilendirmiyor. Bu mesele tabiki çok yönlü bir mesele olup dünya güçleri tarafından küresel gelişmelerin yönünü ve dünyanın geleceğini belirleyecek bir nokta haline getirilmiş durumda; Amerika’nın meseleye müdahalesi de bu temele dayanmaktadır”.

Amerika’nın askeri gücünün çöküşü

“Eğer Amerika Siyonist rejimi himaye etmeseydi güçleri azalırdı” diyen Lübnan Eman Araştırma Merkezi direktörü, şu ifadelerde bulundu: “İran’ın Suriye, Filistin ve Irak’a yönelik manevi ve siyasi desteği de bu ülkelere yardımcı oldu; İran’ın bölgede belirleyici bir rolü bulunuyor, nitekim İran Suriye’nin yanında durduğunda Rusya ve Türkiye sorunların çözümü için İran’a yaklaştılar”.

Nakkaş, son olarak şu hatırlatmada bulundu: “İslam İnkılabı Rehberinin de son konuşmasında dediği gibi, Trump’ın girişimleri ‘liberal demokrasi’yi de itibarsızlaştırmış ve Amerika’nın çöküşünün açık emareleri görünür hale gelmiştir. Batı politikalarıyla uyumlu hareket eden ve Amerika’nın desteğini uman bölgenin Arap ülkeleri, şimdi emperyalizm için sütlü inek haline gelmiş ve hala emperyal güçler tarafından tahkir ediliyorlar”.   

          

Çev:Mehmet Gönül

Welayet News

Tags: 


Yeni yorum ekle