İstikrar ve Kuvvet

Wed, 22/02/2017 - 15:49

İSTİKRAR VE KUVVET

Dünya yeni bir döneme geçiş yapmalıdır tek vücut olan bir direniş ekseni ile…

Bütün müstekbir ve meşru olmayan tüm sistem ve ideolojilere karşı bir blok oluşturulmalıdır, bu da ancak birlik ve beraberlik ile sağlanabilir…

Kuvvet sadece silah değildir, kuvvetin asıl kaynağı Allah’a iman ve istikrardır. İstikbara ait çeşitli siyasetler bizleri birbirimizden ayırmak, milletleri birbirine yabancılaştırmak ve karşı karşıya getirmek için bir hayli çaba gösteriyorlar.

Müslüman ülkelerin bu gibi istikbar güçlerin karşısında uyanık olup bunun tam aksine davranmaları halinde tefrikadan uzak durabilirler. Defahatle milletler yapabildikleri kadar mümkün olan her yol ile birbirine karşı olan ünsiyetlerini daha fazlalaştırarak bunu korumalıdırlar.

Burada müstekbir güçlerin en büyük silahı bizleri kendi inancımızla vurmalarıdır, bizler kendi öz değerlerimizden uzaklaştıkça onlara yeni meydanlar açtığımız gibi ilahi fıtrattan ve Kur’an’dan da uzaklaşmış olacağız. Bizlerin ünsiyet kazanması ancak ilahi vahiy ve onu doğru anlama noktasında gerçekleşecektir. İslam ümmetinin saadeti de kendisini ilahi vahiye ve onun kavramlarına eğitimine derslerine yaklaştırmasına bağlıdır..

Bugün dünyada insanlığa darbe vurmak için kat kat para harcanıyor. Büyük projeler yapıyorlar.. Alemin tağuti güçleri insanlıktan ve İslam’dan korkuyorlar. Bu yüzden farklı yollarla Müslüman toplumların gücünü dağıtmak için  çaba gösteriyorlar. İslam’ın onların aç gözlülüğüne karşı olduğunu biliyorlar.. Yıllarca önce başlattıkları bu zulüm ve parçalama gün geçtikçe kırılmaktadır ve bunu günlük olaylar ile insanların zihinlerine hükm ederek ilerleme kaydediyorlar. Medya bunun en büyük ayağıdır renkli alıcı bir o kadarda bağlayıcı olan medya ve sosyal alem bizleri her gün biraz daha olaylara karşı duyarsız ve hissiz kılmaya  başlamıştır. Sosyal medya için harcanan paranın  hesabı o kadar kabarık ki dünyadaki tüm aç sefil ve ölüm sınırındaki ülkeler düzelip kendilerine gelecek kadar yüksektir.. Bizler manevi değerlerden uzaklaştıkça onlar yeni harcamalar ve yüzlerle bizleri kendi iç sesimizden alıp  kendilerinin görmek istedikleri gibi yönlendiriyorlar. Akıl ve idrak yeni bir nesil ortaya çıkarmıştır acıların coğrafyasının sesi kısılmış ve bütün değerler sadece duvarlarda asılı bir hakikat olarak yerini almıştır. Sorgulama yeteneği kaybedilmiş toplumlar ahlak sınırını çoktan geçmiştir. Artık duymuyor hissetmiyor ve acıyı tatmıyoruz bu acı yürek acısıdır.. Olaylar karşısında bir gün bile dikkat toplamamız sağlanmadan yeni bir olay senaryo gün yüzüne çıkartılarak bizi sersemleştirme yoluna gidiliyor ..Bizler zayıf ve ümitsiz olmamalıyız tam aksine güçlü bir o kadar da uyanık olmalıyız.. Kuvvet sadece silah değildir, Kuvvetin asıl kaynağı Allaha iman ve istikrardır..

Kuvvet İnsanların birbirine kenetlenmesi tek ruh olmalarıdır…

Büyük Şeytan Amerika’nın saltanat rejimlerini Hak gösterme çabasına karşı bizler birlik ve beraberlik içerisinde bu oyuna dur demeliyiz.. Kendimize yaslanamadığımız bu dönemde kendimize hangi ırktan olursa olsun kardeşler edinerek bu haksızlığa karşı bayrak açılmalıyız. Elimizde bir değer bir proje olmadan asla başarıya doğru yol alamayız bu yüzden klavuzumuz sevgi üzerine kurularak tüm tekfirist güçlere karşı omuz omuza mücadele vermeliyiz. Artık günümüzde mezhep kavgaları etkisini yitirmek üzere iken müstekbirlerin yeni oyunları iyi teşhis edilerek bunlara blok oluşturmamız gerekmektedir.. Sosyal medyayı iyi bir şekilde kullanarak bunu tüm insanlığa duyurmalıyız. Tekfirist tüm düşünceler bir kenara atılarak sabır ve hüzünle elbisemizde açılan yırtıkları yama etmeliyiz….

Bütün değerini “SEVGİDEN” bu dini tüm insalığa doğru şekilde anlatmak için kolları sıvamalıyız…

Sevgi tüm engellerin tek panzehiridir….

Murat Avci

 Add new comment