Erbain Ve Direniş Ruhunun Yaşatılması

Sat, 05/08/2023 - 17:15

Bütün peygamberler insanlığı iki şeye davet için gönderilmişlerdir: Tevhid’e iman ve Tevhidi düşünce ve değerlerle uyumlu bir yaşamın inşası.

Welayet News  - Tevhid, İnsanın da bir parçası bulunduğu bütün kâinatı hikmet ve adaletiyle var kılan Allah’a iman ve O’ndan gayrı bütün aidiyet bağlarından özgürlüktür. Tevhidi düşünce ve yaşamın temeli hikmet, adalet ve özgürlük üzerine inşa olunur.

İslam Peygamberi, bu davetin her iki gayesini temin edecek öğreti ve pratiği, dünya var oldukça örnek alınabilecek bir bütünlük ve açıklıkta tebliğ ve tesis etmiş ve bıraktığı mirası koruyup yaşatacak Velayet-imamet makamını Allah’ın emriyle tayin eylemiştir.

Peygamberden sonraki süreçte Velayet- İmamet ekseninden sapan ümmet, Sünnettullah gereği dünya yiyici tağutların sultası altına girmiş ve hikmet, adalet ve özgürlük nuruyla tanışması gereken insanlık cehalet, zulüm ve esaret karanlığına mahkûm olmuştur.

Kerbela kıyamı, Allah resulünün mirasını yeniden ihya ve onun “maruf” nişaneleriyle aydınlattığı yaşam yolunu, ilelebet baki kalacak ve bütün zaman ve zeminlerde insanlık fıtratını yitirmemiş herkesçe görülebilecek bir berraklıkta şehadet rengiyle belirginleştirmiştir.

Aşura’dan Erbaine varan kırk günlük seyr ü süluk, zincirlere vurulmuş hikmet- adalet,özgürlük fedaileri ve İlahi velayet “misbahının” tağuti karanlıklara karşı direnişinin bir örneğidir.

Aşura, kanın kılıca galip geleceğini göstermişse eğer Erbain yürüyüşü karanlığın, nuru asla boğamayacağını gösteren ebedi bir direniş örneğidir. Bütün zaman ve zeminlerde kanları akıtılan mazlumlar ve zincirlerin esir alamayacağı direniş fedaileri bu ilahi gelenek ve bu ölümsüz örnek ekseninde birleşmeli ve dünya yiyici tağuti odaklara karşı söylem ve eylem birliği içerisinde olmalıdırlar. Tabi ki bu birlik ancak hikmet ve adalet timsali bir önderlik ve özgürlük fedaisi bir komutanlık sayesinde gerçekleşebilir. Eğer insanlık böyle bir liderlik ve komutanlık bayrağı altında birleşmenin önemini kavrayacak olursa hiç kuşkusuz ilahi velayetin bütün aydınlığıyla bütün kâinatı nurlandıracağı o vaat edilmiş günün ümidi daha bir canlanacak ve kurtuluş “sabahının” ufku daha bir “yakın” olacaktır.

Aşura ve Erbain bir “iman ve mücadele” okuludur.

Welayet News

Tags: 


Add new comment