KUR’AN’DA TEDEBBÜR NEDİR? - 12 -

Sat, 20/05/2023 - 10:16

 

TOPLUMUN BÜTÜN BİREYLERİ KUR’AN’DA TEDEBBÜR EDEBİLMELİDİR

Welayet News  - Allah’a hamdolsun, bugün toplumumuz Kur’an’la ünsiyet bağı kurmuştur. Tabi ki biz bununla yetinmiyoruz. Biz, toplumun bütün bireylerinin Kur’an’la bir bağ kurması, Kur’an’ı anlaması ve Kur’an’da tedebbür etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bizleri, nurlu hakikatlere ulaştıracak şey, Kur’an’da tedebbürdür. Allah’a andolsun, bugün siz gençler arasında, ülkenin tüm gençleri arasında ve bütün ülke sathında Kur’an hafızlığı yaygınlaşmıştır. Bu, tedebbür için güzel bir başlangıçtır. Yani, Kur’an ezberi, tekrarı, Kur’an ayetleriyle ünsiyet ve devamlı bir şekilde ilahi ayetleri dikkatle okumak, insanın Kur’an’da tedebbür edebilmesine sebep olur.

NE KADAR ÜZÜLDÜĞÜMÜ ALLAH BİLİR

Siz aziz bacı ve kardeşlerim, niçin Kur’an’la tanışmamışsınız diye ne kadar üzüldüğümü bir Allah bilir! Benim hissettiğim bu duyguyu sizlerde hissedin isterdim. Kur’an’ın derinliğiyle aşina olup Kur’an’da tedebbür eden herkes bu duyguyu hisseder. Hatta Kur’an’ın diliyle aşina olmayıp tercümeler üzerinden açık kapalı bir şeycikler elde edenler dahi tedebbür edecek olsalar tükenmez. İnsan düşündükçe görür ki bu, tükenmez bir denizdir, öyle ki içine daldıkça derinliğe erişemez. İşte bu, gerçekten Kur’an’ın bir mucizesidir.

KUR’AN’DA TEDEBBÜR YÖNTEMİ

Kur’an’da tedebbür tıpkı tefsir gibi bir teknik ve bir yöntemdir, bir bilgi ve marifet değil. Kur’an’da tedebbür düşüncesi, Kur’ani bir düstur olup tarihsel kökeni İslam’ın başlangıç yıllarına döner.

Kur’an’da tedebbür halkın genelini ilgilendiren Kur’an çalışmalarından biridir. Elbette Kur’an’ı yüzünden okuyabilmek doğru tilavet etmek, meal ve Kur’an terimleriyle tanışmak ve en kolay düzeyiyle Kur’an edebiyatını bilmek gibi bazı ön hazırlıkları gerektirir. Dolayısıyla en genel çerçevesiyle Kur’an Arapçası ve ana hatlarıyla İslam tarihini bilmek yeterlidir ve Arap dilinin karmaşık dil bilgisi kurallarını öğrenmek zorunluluğu yoktur. Buna göre Kur’ani rahat bir şekilde tilavet edemeyen ya da Kur’an terimlerini anlamaktan aciz bir insan tedebbür imkânına sahip olamaz nasıl ki yüzme yeteneği olmayan bir insanın denize açılması yahut ehliyeti olmayan birinin şoförlük yapmaya kalkışması doğru değilse, bu düzeyde birinin de Kur’an’dan nasibini almayı beklemesi de doğru değildir.

İnkılabın yüce rehberi konuşmalarında, Kur’an’da tedebbürün ön hazırlık aşamalarını izah etmiş ve Kur’an’da tedebbür yöntemine değinmiştir. Şimdi, İnkılabın yüce rehberimiz dilinden Kur’an’da tedebbürün ön hazırlık sürecini gözden geçirmeye çalışacağız.

 

Çeviri: İsmail Avci

Welayet NewsAdd new comment