Ayetullah Cevadi, İnkılap Lideri’nin akli ilimlere olan desteği ve özel ilgisi için teşekkür etti

Pt, 23/11/2020 - 19:43

Ayetullah Cevadi Amuli, İslam İnkılabı Rehberi’nin akli ilimlere olan desteği ve özel ilgisini takdir ederek, “Akli ilimleri ve felsefeyi bu şekilde destekleyen bir lideri ne zaman gördük?” dedi.

Welayet News - Akli ilimler ve felsefe hocaları ve akademisyenlerin bir araya geldiği konferansta bir konuşma yapan Ayetullah Cevadi Amuli, Allame Tabatabai’nin yüce şahsiyetine işaretle, “Allame’yi tanımak esfarla ve onun diğer dersleri ile müyesser olmaz, onu tanımak bizim için özel toplantılarda gerçekleşti” dedi.

Ayetullah Cevadi Amuli, “Hiçbir dönemde akli ilimlere destek verilmedi ve nerede destek verildi ise büyük adamların yetişme zeminini ve gereklerini oluşturdu. Akli ilimleri ve felsefeyi (İmam Hamanei gibi) bu şekilde destekleyen bir lideri ne zaman gördük?” şeklinde konuştu.

Kuran’ı Kerim müfessiri, şunları belirtti: “Hiçbir yerde Eimme’nin (a) akli metinlerin Arapça’ya tercüme edilmesini yasakladığı görülmemiştir, görülemez. Hatta Kindi gibi filozoflar ve öğrencileri Eimme (a) tarafından desteklenmişlerdir ve bu süreç Safeviler dönemine kadar devam etmiş ve Molla Sadra, Şeyh Bahai gibi büyük şahsiyetler de bu eğilimin somut örnekleri olmuştur. Şimdi ise Kum Havzası bu açıdan Necef ve İsfehan havzalarından daha ileri bir konumdadır ve bu büyük bir nimettir, eğer kendi vazifemiz ile amel etmezsek bir özrümüz olmayacaktır”.

İslam İnkılabı Rehberi İmam Hamanei’nin felsefe ve akli ilimlere yönelik desteklerine değinen Ayetullah Cevadi, devamla şu ifadelere yer verdi: “Hocalar, bir dersi iki kereden daha fazla tedris etmemeli ve iki kereden sonra bu işi kendi öğrencilerine bırakıp kendilerini Kindi ve Ferabi’nin eserlerini irdelemeye vermelidir. Ayetullah Garevi de Amul’da bu yöntemi izliyordu ve bir dersi iki kereden fazla tedris etmiyordu.

Felsefe sadece ‘el-aklu mevcudun /akıl mevcuttur’daki özne ve yüklemi tartışmakla sınırlı değildir. Bu ibarelerin manevi içeriği vardır. Felsefeye yönelik bu bakış, aklani yaşayan, Allah'tan gayrısını düşünmeyen ve Ehlibeyt’in kerimesini ziyaret ettikten sonra iftarını açan Allame Tabatabaileri yetiştirir”.

Welayet NewsYeni yorum ekle