Zarif: Batı sonrası dünya yeniden şekilleniyor

Tue, 11/08/2020 - 06:10

İran dışişleri bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Batı'nın uluslararası ilişkilerdeki tekeli azalıyor" dedi ve "Batı sonrası dünya yeniden şekilleniyor'' ifadesini kullandı.

Welayet News - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Dünya Geçiş Sürecinde'' etkinlikleri çerçevesinde dün üçüncü canlı Instagram konuşmasında, yakın zamana kadar dünyada önemli olan her şeyin ya Batı coğrafyasında ya da siyasi alanında yaşandığına işaretle;  "Bu tekel, küresel sorunlar  ve fırsatlar da dahil olmak üzere küresel gelişmeler nedeniyle azalıyor'' dedi.

Zarif, "Batı tek başına küresel sorunları çözme yeteneğine sahip değil ve çevresini, güvenliğini ve sosyal uyumu tek başına koruyup güvence altına alamaz." dedi.

İran Dışişleri Bakanı, konuşmasının bir başka bölümünde nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'dan hedefin negatif ortamı pozitif ortama dönüştürmek olduğunu belirtirken belirterek, "Ne yazık ki, bu anlar tarih boyunca kısa oldu, çünkü negatif durum bazı nüfuzlu kişilerin çıkarınadır'' dedi. 

Zarif, "Son iki yüzyıldır, rekabetlerin her zaman savaşlara, felaketlere ve geri kalmışlığa yol açtığını'' belirterek,  bu durumun hiç kimsenin güvenliğine vesile olmadığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı, radikallikten dolayı yaşanan ölümlere ve cinayetlere de temasla,  "IŞİD saldırganlığın, işgalin, öfke ve tatminsizliğin ürünü, aşırılık ise halkın işgale ve özellikle adaletsizliğe karşı memnuniyetsizlik ve öfkesinin bir ürünüdür" dedi.Add new comment