İmam Hamanei ve Aile…

Cu, 20/03/2020 - 13:24

"Tüm manevi değerleri sevgi dolu bir ailede bulabilir ve bu değerleri tüm topluma yayabilirsiniz."

Welayet News - "Bizler kendi ülkelerimizde fesat ile mücadele etme düsturunu ciddiye almalıyız. Bunun için toplumun çekirdeğini oluşturan ve bireylerin yetiştiği yer olan aile kurumunu muhabbet, sevgi ve maneviyatla donatmalıyız."

"Gençlerinizi ve kadınlarınızı koruyunuz. Bu sizlerin vazifesidir. Bunun aile yapısına etkisi vardır. Aileden birinin yaptığı hata, ağızdaki çürüyen dişin, diğer sağlam dişleri tehdit etmesi gibi tüm aile fertleri için risk doğurur. Yanlış yapan aile ferdi, muhatap olduğu diğer insanları da etkisi altına alabilir. Zira aile etkileşim yeridir. Ailenin her ferdi ötekinden kolaylıkla etkilenir. Benim için her zaman calip olan bir ayet vardır:

"Allah lafzını ilk olarak ailemden duydum. Daha sonraları yapmış olduğum araştırmalar sonucunda delile dayalı olarak Allah'a iman etmek gerekliliğini öğrendim.

Azizlerim! Delile dayalı ilim ve marifet elbette gereklidir ama insanı kurtuluşa götüren en sağlam delil, kalbi yakin ve imandır. Ebuzer Müslüman olduktan sonra İslam Peygamberinin (s.a.a) huzuruna vardı. Peygamber (s.a.a) Ebuzer'e ne Nizam Delili'ni (Burhan-ı Nezm), ne Sebep-Sonuç Delili'ni (Burhan-ı İllet ve malul) ve nede Vacibu'l Vücut delili anlatmıştı. Peygamberin (s.a.a) yaptığı tek şey kendi inancını Ebuzer'in kalbine aktarmaktı."

İlahi sözlere teslim olan kalbe imanın nuru taht kurar. Yakinin insan bedeninde kurduğu saltanat, ilme dayalı kaleden daha sağlam ve değerlidir.

Bu kalbi iman, ister anne- baba tarafından verilsin, isterse bir başkası tarafından öğretilsin. Veya isterse insan karşılaştığı bir olay karşısında bu yakine ersin. Sebep ne olursa olsun bu ilim ve iman çok değerlidir. Bu şekilde yakine varmak, delile ve kanıta dayalı imandan daha önemlidir. Zira delile dayalı imanda şüphe söz konusudur. Vesveseye düşülebilir; hata yapma olasılığı mevcuttur.

İnsan iman noktasında karşılaşmış olduğu vesveselerden kurtulmak için kendini delile dayalı marifetle koruma altına almalıdır. Delil ve kanıtlar, insan için birer sütun ve duvar görevi görmektedir. İnsan bunların vesileleri ile kendisini her türlü hata ve yanlışa karşı koruyabilir. Yani bir başkasının düşüncesi insanda şüphe yaratmayacaktır. Ama insana asıl yön veren, onu hareketlendiren yaşamın her alanında ona yardım eden şey, imana bağlı inançtır ki özünde sevgi, cazibe, teslimiyetten oluşmaktadır.

"İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya, biz onların nesillerini kendilerine kattık." (Tur/21)

Rivayette şöyle geçmektedir;

"Gözleri aydın olsun. Sizler mümin olur iseniz, çocuklarınızı mümin olarak yetiştirebilirsiniz. Eğer çocuklarınızda bir kusur olur ise kıyamet gününde Allah, o çocuğun kusurlarını giderecek ve o çocuk cennette sizlerle birlikte olacaktır. Onun gelmesiyle sizlerin gözü aydın olacaktır. Allah Teâlâ inanan bir mümine hayal edebildiğinizden çok daha fazla değer vermektedir."

"Bazı batı ülkelerinde baba ve oğul bir şehirde yaşadığı halde oğul yıllarca babasını arayıp sormaz bile. Aile fertleri bir arada yaşamazlar, çocuklar anne ve baba sevgisinden, şefkatinden mahrum büyürler. Anne ve baba sadece kanun esaslı olarak birbirleri ile görüşürler. Anne farklı bir yerde çalışır, baba farkı bir yerde. Anne akşam saat 8'de işten çıkar, baba ise saat 10'da. Anne bir arkadaşı ile görüşür, baba bir dostuyla iş yemeğindedir. Böyle bir aile yaşantısında sevgi ve şefkate yer yoktur. Böyle ailelerin yapısı bozulmaya yüz tutmuştur."

Böyle bir aile yaşantısı bizim onayımız dışındadır. Bizim hedefleyip hayalini kurduğumuz aile, temelinde bireyler arasında sevgi ve şefkat olan ve bu ünsiyet ortamını topluma yayan bir sevgi kurumudur. Toplumun her ferdini, kendi aile bireyi gibi gören bir bakış açısıyla çevresindeki kırk evi kendi ailesi olarak gören bireyler yetiştirin. Böyle yaparsanız ideal bir aile olursunuz. Yaşadığınız muhiti sevgi ve şefkat yuvasına tebdil edersiniz.

Toplumun bütün fertleri bir diğeri için sorumluluk üstlenmelidir. Sizler sorumluluk sahibi insanlarsınız. Bu şekildeki sevgi kaynaklı değişimler, toplumu ileriye götürür. Bu değişim ve gelişimler, İslam'ın önerdiği ve kabul ettiği şeylerdir.

Welayet News Yeni yorum ekle