Murat Avci

DUA

Gün olur ki insan ağladığı günlere ağlar, gün olur ki insan kaçırdığı fırsatlara ağlar ve gün olur ki insan gayretsiz...

Yeryüzü daralmıştı gönül aynasında ruhu daralmıştı karanlıklar içinde,söylemeliydi konuşmalıydı kuyularla,...

Tarih bir aynadır, aynada kendini göremeyen halklar inançlarını gerçek tevile göre değil akıllarının yettiği kadar...

Küfür tek millettir bu yemende zahir oldu.  İnananlar da tek millettir, bu küfrü yıkmalıdırlar…

Zahiri Batınla bütünleştiren gözlerden kalbe nakış nakış rengarenk baharın kokusunu içirene hamd olsun. Allah’ın...

Ey Hakka Lebbeyk diyen Genç: Duydukki masivayı geri atmış verdiğin söze ve ahde vefa etmişsin...

Salat ve selam Hz. Muhammed (s.a.a) ve onun tertemiz ve pak olan Ehl-i Beyt'ine olsun.

İlk sen vardın meydanlarda Ruhullah’ın olmadığı sürgünden sürgüne gönderildiği o zorlu zamanlarda, bulutların...

Ey Kufe halkı diye başlar İlahi nefesin sesi kimsenin öğretemediğini öğretir öğretmensiz öğretmen….

İlahi buyruklardan ayrılan tüm sistemler bozulmaya ve bozguna uğramaya mahkumdur....

"Ey Peygamber, Rabbin'den sana indirileni tebliğ et. Eğer (bu görevi) yapmayacak olursan, O'nun Elçiliği'ni tebliğ...

Şüphesiz geleneksel bir inancın tevhidle bağdaşmadığını ilahi kitap bize gönderilen elçiler tarafından defalarca hatırlatılarak...

Sayfalar