Genç ve Hizbullahi bir hükümetin işbaşına gelmesi için hazırlıklara başlansın

Per, 23/05/2019 - 08:30

İmam Hamanei: Özelleştirme ekonominin acil ihtiyacıdır ancak önünün alınması gereken büyük hatalar da yapılmıştır ve bendeniz de defalarca bir takım uyarılar yapmışımdır. 

Welayet News - İran’ın dört bir tarafından Tahran’daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi’ne akın eden üniversiteli öğrenciler, bugün (Çarşamba) İslam İnkılabı Lideri İmam Hamanei ile buluştu. 

İslam İnkılabı Lideri İmam Hamanei, buluşmada bir öğrencinin ülkenin idaresindeki eksikliklerin yapılardan mı yoksa yöneticilerden mi kaynaklandığına dair sorusu üzerine, şöyle dedi: “Elbette yapılar tamamlanabilir, eksiklikleri giderilebilir; mesela, Düzenin Maslahatını Teşhisetme Konseyi daha önce yoktu ama şimdi var. Bütün sistemlerde böyledir. Dolaysıyla sistemde bir sorun yok fakat boşlukların doldurulması ve fazlalıkların atılması gerekir”. 

“Sözü edilen parlamenter sisteme gelince, anayasayı gözden geçirme konseyinde biz bu sistemi etraflıca inceledik ve çıkan sonuç, parlamenter sistemdeki sorunların başkanlık sisteminden daha fazla olduğu şeklindeydi. Ama biz yöneticilerde sorun var, ihmal ve yetmezlikler var. Yöneticilerin bazen yaptığı bir hata toplumda büyük çatlak meydana getiriyor”. 

Bir başka öğrencinin özelleştirmenin durdurulmasıyla ilgili sözlerine tepki gösteren İslam İnkılabı Rehberi, “Özelleştirme ekonominin acil ihtiyacıdır ancak önünün alınması gereken büyük hatalar da yapılmıştır ve bendeniz de defalarca bir takım uyarılar yapmışımdır. Özelleştirmede bazı sorunlar var ama özelleştirme özü itibariyle ekonominin acil ihtiyacıdır; bu, yapısal sorunlardan biriydi ve ıslah edilmiştir” şeklinde konuştu. 
İslam İnkılabı lideri, şunları tasrih etti: “Tabi pratikte bir takım sorunlar var; işlenen bir takım hatalar, dikkatsizlikler ve kaymalar var ve bunların önüne geçilmesi gerekir”. 

“Yapılan konuşmalarda bercamın tasvip edilmesi rehberliğe nisbet ediliyor diye ifade edildi; güzel, sizlerin de gözünüz ve kulağınız var ve her şeyi görüyorsunuz. Bercamla ilgili yazılan mektubu ve hangi şartlara göre tasvip edildiğini görün. Fakat eğer bu şartlar icra edilmemişse rehberliğin görevi o değil ki müdahale etsin”.

Genç ve Hizbullahi bir hükümetin işbaşına gelmesi için hazırlıklara başlansın.

 “Bizim görüşümüz, inkılabın genel gidişatına darbe vuracak noktaya gelmediği sürece icra işine rehberliğin müdahale etmemesi yönündedir. Ama bercamın yapılış biçimine ben pek taraftar değildim ve defalarca da Cumhurbaşkanına, Dışişleri Bakanına söyledik ve uyardık”.         

Welayet NewsYeni yorum ekle