Bahar İle Gelen Recep Ayı

Mon, 18/03/2019 - 02:05

Recep ayı ilk bahar mevsimi gibi ölü ruhları diriltme kabiliyetine sahip.

Welayet News - Bu yıl Recep, Şaban ve Ramazan aylarının ilk bahar aylarına denk gelmesi, gönüllerini yenilendirip canlandırmak isteyenler için mübarek ve uğurlu bir lutuftur. Öyleyse düzenli bir planlamayla edebildigimiz kadar bu lutuftan daha güzel faydalanmamız gerekir ve böylece Bahar'dan sonra  Allaha daha yakın bir kul , daha uyanık ve daha maneviyatlı biri oluruz.

''Yaşadığımız için şükür etmeliyiz.''

Bu yılın  Recep  ayında da hayatta olduğumuz için Her zamankinden daha cok Allaha şükür etmeliyiz

Çünkü Allah bize  şükr edebilmemiz için bir eşsiz  fırsat daha bağışlıyor.

İmam Hamenei Recep ayı hakkında şöyle demiştir:" Bu günler  rivayetlerimizde seçkin ve özel günler olarak tanıtılmıştır öyleyse bizler için yeni bir  fırsattır ; her firsat nimettir ve her nimete de şükr etmek gerekir. Nimete şükr etmek ise nimetin ne olduğunu anlamak ve o nimetten hakkıyla faydalanmaktır, nimeti Allahın lütfunu bilmek ve onu Allah rızası çerçevesinde kullanmaktır.  Recep ayı bu nimetlerden biridir."

''Gaflet etmiyelim''

Bizlere nasip olan Recep ayının baharından mumkun oldukca faydalanmamız gerekir. Bu aya ait olan duaları ve zikirleri hatta misafirlikte ve karabalık günlerde dahi unutmuyalım ve her daim tekrar edelim.

Recep ayında ki dualardan gafil olmayalım

Ayetullah Hameneyi buyuruyor : " bu mubarek ayda muminler Allaha şöyle dua ediyorlar : ( Allahım beni hidayete varanların hidayeti gibi hidayet eyle, bana ictihad edenlerin ictihadindan nasip eyle ve beni gaflet edenler ve senden uzaklaşanlardan eyleme) bu üc dua da çok önemli ve değerli ; bu duada Allahtan hidayete nail olanların hidayetini ve çaba gösterenlerin çabasından istiyoruz, düşünün eger sadece bu iki özellik bizde olsa tüm sıkıntılar biter; hem Allahın hidayeti ve hem beşeriyyet tarihinde çaba gösterip zahmet çekenlerin çabasından bizlerde olursa tüm davranışlarımız ,konuşmalarımız ve hareketlerimizde büyük bir değişim ortaya çıkar.

Duanın üçüncü bölümünde hasara işaret edilmiş ( bizleri gafillerden ve senden uzaklaşanlardan eyleme) ; Gaflet(ihmal) en büyük hasardır; yolumuzda ihmal,hedefimizde ihmal, yeteneklerimizde ihmal, fırsatlarımızda ihmal, düşmana karşı ihmal ve bugun üzerimize olan görvlerimizde gaflet ve ihmal etmek; bizim en büyük düşmanımız gaflettir. Diğer düşmanlara karşı bizi yenik düşüren ilk düşman gaflet ve ihmalimizin sonucudur;

Gafletin sonuçları Allahtan uzaklaşmak, hedeften uzaklaşmak ve saadetten uzaklaşmaktır. Bu duaların içeriği maarifettir, tevhidtir;hayat dersidir. Bu özelliklere dikkat ederek duaları okuyalım ve bu ortamdan ve mubarek aydan faydalanalim."

*Manevi depolama*

Recep ayı, namaz ayıdır . Bu ayda çokça namaz kılalım. Bu ayda ki firsatlardan biri de itikaftır. ( üc gün mescitte tüm bağlardan kopup oruc halinde ibadet etmek).

Insanı kemalete ulaştıracak bu büyük fırsatı (Itikaf) elden vermiyelim . Recep ayı Allahın izniyle dünya ve ahiret için edilen duaların kabul olacağı aydır.

Bu ayda her farz namazdan sonra bu dua okunulur:" ya men ercuhu li kulli kheyr, ve amenu sekhetuhu iinde kulli şer , ya men yutii-il kesire bil ghelil ya men yuuti men seeleh, ya men yuuti men lem yeseelhu ve men lem yeerifhu tehenunnen minhu ve rehme, eetini bi meseeleti iyyak cemiee kheyir id-dünya ve cemie kheyril akhire, ve-srif enni bi meseletii iyyak cemiee şerri-dunya vel akhire,fe innehu ğeyru meghusin ma eeteyte ve zidni min fedzlike ya kerim, ya zel celali vel ikram, ya zen-neemai vel cud ,ya zel menni ve-tewl herrim şeybeti elen-nar"

İmam Sadık'ın Recep Ayında okuduğu duadan bir bölüm: ''Ey her hayrını ümid ettiğim ve her kötülükte gazabından güvencede olmayı umduğum (rabbim)! Ey aza karşılık çok veren; ey rahmet ve şefkatinden dolayı isteyene de, istemeyene de veren. Sana yalvarıyorum, dünya ve ahiret hayrının hepsinden bana da nasip buyur. Bütün dünya ve ahiret şerrini benden uzaklaştır. Kendi fazl-u kereminden bana verdiğini artır ey Kerim (Allah)!

Kıyamet gününde nida gelir " eyn el recebiyyun" receb ehli olanlar nerdeler? Recep ayını hakkıyla geçirenler için ahirette özel muamele vardır. Allah bizi "Recebiyyun" lardan eylesin.

Welayet News 

 Add new comment