Ayetullah Hamanei'nin : Siyaset Felsefesi

Pa, 09/12/2018 - 13:27

Kuran ve Ehli Beyt merkezi tarafından ‘Ayetullah Hamenei’nin Siyaset Felsefesi’ kitabı çevirildi ve yayına sunuldu. Muhsin Muhacirniya’nın araştırmasından oluşan ve Farsça yazılan Kitap Nurullah Akpınar tarafından Türkceye tercüme edildi. Kuran ve Ehli Beyt merkezi bu kitabın çevirsisini ve baskını üstlendi.

‘Ayetullah Hamenei’nin Siyaset Felsefesi’ kitabı yirmi temel soru temelinde şekil buluyor. Siyaset Felsefesini anlamanın metodu ve temelleri, bireysel ve sosyal iliişkiler, yurttaşlık, Devletin ve iktidarın yeri ve önemi, Siyaset Felsefesinde Hedef ve idealler ise kitabın ana eksenlerini oluşturuyor.

Mühterem yazarın teori ile pratik temlleri birlikte incelediğnden ve konuuyu çok yönden ve kapsamlı bir şekilde ele almasından dolayı bu kitap daha da önem kazanıyor.Yeni yorum ekle