Yemen Kazanacak

Pa, 09/12/2018 - 12:07

 

Suudi rejiminin ABD ve onun yerli işbirlikçileri ile Yemen’e karşı başlattığı savaş ve tecavüz dört yıldır devam ediyor. Petrol zengini olan bu bedevi krallık rejimi, İslam ülkelerinde çıkardığı fitne ve tekfirci teröre verdiği destek ile tanınıyor.

Siyonist işgalci İsrail ile ittifak kuran bu haramzade devlet ihanet ile kurulduğu günden bugüne kadar İslam dünyası ve Müslümanlara zarar vermekle meşgul. Kutsal beldeleri işgal altında tutan bu krallık ümmetin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını da batıya altın tepside sunmaktan çekinmiyor. Enerji kaynaklarını emperyalist ülkelerin hizmetine veren bu katiller Batılı ülkelerden milyarlarca dolarlık silahlar alarak, hem bölgeyi ateşe atıyorlar hem de başta ABD olmak üzere Batılı ülkeleri zengin ediyor. ABD başkanı Donald Trump’ın deyimiyle nankör ve Allah’a isyankar bedevi bu topluluk “inek gibi “ sağılıyor.

Fakat bu bedevi rejim, kahraman ve dindar Yemen halkının direnişi sayesinde yolun sonuna geldi. Veysel Karani’nin torunları olan Yemen halkının iç ve dış mihraklara karşı oluşturduğu Ensarullah Hareketi sayesinde değil Suudilere, işbirlikçi tüm bölge ülkeleri ve onların destekçisi Batılı emperyal güçlere karşı Arabistan bölgesinde yeniden uyanış ve zulme karşı direniş mücadelesi veriliyor.

Yemen’de verilen savaş ve Sana’da yapılan direniş yalnız işbirlikçi Mansur Hadi rejimine karşı değil, bu savaş ve direniş aynı zamanda bölgeyi sömüren ABD ve onun bölgesel karakolu durumunda olan işgalci İsrail’e karşı da veriliyor. Yani Yemen halkı yalnız kendisi için değil, kurtuluş mücadelesi olan bu savaşı aynı zamanda ümmet için yani bizim için de veriyor.

İngilizlerin verdiği destek ve kışkırtma ile kurulan bu bedevi krallık, kendi halkını yoksulluk ve fakirliğe mahkum ederken, prensler ümmetin kaynakları ile sefahat içinde yaşıyor. Halkına zulmetmekten çekinmeyen bu firavun sitemi tekfirci terör gruplarına verdiği destek ile bölgeyi ateşin içine atmaktan zevk alıyor. Filistin halkına ve Kudüs’e ihanet eden bu çete, işgalci İsrail rejimi ile stratejik itiifak kurarak bölgede yeni savaşlar ve yeni zulümler peşinde.

İstanbul’daki konsolosluğunda kendi vatandaşını katledip parçalamaktan çekinmeyen bu bedevi rejimin insanlıktan, adaletten, hukuktan ve İslam’dan bahsetmeye hakkı var mı?

İnsanlıktan, hukuktan yana olanlar ve İslam dinine inananlar Yemen’deki bu işgale ve zulme “dur” diyerek karşı çıkmalı. Tüm Müslümanlar verilen destek, yapacakları ameller ile Yemen halkının ve direnişin sembolü Ensarullah Hareketi’nin yanında olduğunu belirtmeli.

Dönüşü olmayan bir yoldayız. Bu dünyada hür ve ahirette ise amelleriyle imtihanını vermiş ve başarılı olmuş bir birey olabilmek için daha fazla geç olmadan tarafımızı belli edelim. Direnişin yanında olduğumuzu yapılacak hayırlı amellerle dosta ve düşmana karşı tüm dünyada gösterelim.

Murat NazlıYeni yorum ekle