Onaltıncı Ders: Ezan ve Kamet

Thu, 06/12/2018 - 22:16

*Namaz kılan şahıs için mustahaptır önce ezan sonra kamet getirsin ve ondan sonra namaza başlasın.

*Ezan ve kamet namaz vaktinda okunsun eğer vakit girmeden önce okunursa batıldır.

*Kamet ezandan sonra okunmalıdır ama ezandan önce okunursa sahih değildir.

*Ezan ve kametin elfazları arasında fazla fasıla olmamlıdır

*Cemaat namazı için ezan ve kamet getirilmiş ise kafidir diğerleri getirmez.

*Mustahaptır ki ezan okuyacak şahıs adil, vakti bilen ve yüksek sesli olmalı

*Çocuk ilk dünyaya geldiğinde sağ kulağına ezan sol kulağına kamet okunsun.

*Mustahab namazlar için ezan ve kamet yoktur.

*Kaza namazlar için sadece kamet getirilir.

Şuna dikkat edilmesi gerekir.

*Namazın vaktini ilan ve namazda davet için okunan ezan birda namazın edası için okunan ezan biri vaktin ilanıdır diğeri ise namaza girmek içindir.

*Namaz için imam olacak şahsın ezan ve kameti okuması eftaldır

Ezan:

Peygamberi ekrem şöyle buyurur:

“Kim yedi yıl devamlı ezan okursa Allah onu cehennem ateşinde beri kılar.”

“Namaza çağırıldığı zaman şeytan anırarak kaçar ta sesin duyulmayacağı yere kadar ezan bitince yine döner sonra kamete başlanılınca tekrar kaçar.”Add new comment